MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
CERTYFIKAT
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w CIECHANOWIE
REALIZOWANE PROJEKTY
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Uwaga! Sposób na sukces
Zagrajmy o sukces
TACY SAMI...
Trening inteligencji emocjonalnej
Cele do osiągnięcia:
 podniesienie poziomu umiejętności społecznych
i emocjonalnych ...
Trening inteligencji emocjonalnej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fund...
Metoda integracji sensorycznej
Jak terapia pomaga dziecku?
• Poprawia koordynację ruchową w zakresie dużej
i małej moto...
Metoda integracji sensorycznej
Metoda integracji sensorycznej
Terapia EEG Biofeedback
EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Uczeń nie musi
używać klawiatury. Informacja o s...
Terapia EEG Biofeedback
widok ekranu terapeuty – wykresy fal mózgowych
Terapia EEG Biofeedback
Przykładowe gry
Terapia EEG Biofeedback
Gabinet terapii metodą EEG Biofeedback
Terapia zajęciowa
Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej:
 grupowa
 indywidualna
Terapia zajęciowa
Terapia metodą Tomatisa
Metoda Tomatisa polega na usprawnianiu czynnego słuchania.
Oznacza to, że u osób, u których stwi...
.
Terapia metodą Tomatisa
Terapia metodą Tomatisa
Terapia metodą Tomatisa
Indywidualna terapia logopedyczna
Główny cel zajęć to stymulacja rozwoju mowy
oraz umiejętności komunikowania się werbal...
Indywidualna terapia logopedyczna
of 26

Prezentacja integracja

Projekt realizowany w Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja integracja

 • 1. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 2. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 3. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 4. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 5. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 6. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE CERTYFIKAT
 • 7. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 8. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w CIECHANOWIE
 • 9. REALIZOWANE PROJEKTY współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Uwaga! Sposób na sukces Zagrajmy o sukces TACY SAMI DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA INTERDYSCYPLINARNEGO
 • 10. Trening inteligencji emocjonalnej Cele do osiągnięcia:  podniesienie poziomu umiejętności społecznych i emocjonalnych  rozpoznawanie uczuć  panowanie nad emocjami
 • 11. Trening inteligencji emocjonalnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12. Metoda integracji sensorycznej Jak terapia pomaga dziecku? • Poprawia koordynację ruchową w zakresie dużej i małej motoryki • Poprawia reakcje na bodźce sensoryczne • Poprawia zachowanie • Poprawia poczucie własnej wartości
 • 13. Metoda integracji sensorycznej
 • 14. Metoda integracji sensorycznej
 • 15. Terapia EEG Biofeedback EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Uczeń nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu dochodzi do niego za pośrednictwem sygnału EEG.
 • 16. Terapia EEG Biofeedback widok ekranu terapeuty – wykresy fal mózgowych
 • 17. Terapia EEG Biofeedback Przykładowe gry
 • 18. Terapia EEG Biofeedback Gabinet terapii metodą EEG Biofeedback
 • 19. Terapia zajęciowa Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej:  grupowa  indywidualna
 • 20. Terapia zajęciowa
 • 21. Terapia metodą Tomatisa Metoda Tomatisa polega na usprawnianiu czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia.
 • 22. . Terapia metodą Tomatisa
 • 23. Terapia metodą Tomatisa
 • 24. Terapia metodą Tomatisa
 • 25. Indywidualna terapia logopedyczna Główny cel zajęć to stymulacja rozwoju mowy oraz umiejętności komunikowania się werbalnego.
 • 26. Indywidualna terapia logopedyczna