Spalanie odpadów gospodarczych na wolnym powietrzu – Gorczański Park NarodowyFot: Adam Grochowalski
Fot: Adam Grochowalski
Aparatura do pobierania dioksyn z próbek spalin z instalacji przemysłowychwg. proj.T. Hudyma – EMIO Sp. z o....
Schemat aparatury do poboru próbek spalin do oznaczania dioksyn i PCBs wg normy UE EN-1948 Pyły...
Zestaw urządzeń do pobierania dioksyn i PCB ze spalinwg. proj.T. Hudyma – EMIO Sp. z o.o Wrocław i Adam Grochowalski, PK
Pobieranie próbek spalin ze spiekania rudy elaza– Mittal Steel, Kraków
Pobieranie próbek spalin do oznaczania dioksynw Cementowni „Rejowiec” S.A.
Pobieranie próbek spalin dooznaczania dioksyn i metali ciężkich
Pobieranie próbek spalin do oznaczania dioksyn,PCB i HCB w spalarni odpadów niebezpiecznych
Emisja dioksyn ze spalania węgla kamiennego Stę enie Masa Natę enie Współczynnik dioksyn w spalanego ...
Emisja dioksyn ze spalania węgla kamiennego Stę enie Masa Natę enie Współczynnik dioksyn w spalanego ...
of 11

Pomiar emisji dioksyn

Pomiar emisji dioksyn z urządzeń przemysłowych
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomiar emisji dioksyn

 • 1. Spalanie odpadów gospodarczych na wolnym powietrzu – Gorczański Park NarodowyFot: Adam Grochowalski
 • 2. Fot: Adam Grochowalski
 • 3. Aparatura do pobierania dioksyn z próbek spalin z instalacji przemysłowychwg. proj.T. Hudyma – EMIO Sp. z o.o Wrocław i Adam Grochowalski, PK
 • 4. Schemat aparatury do poboru próbek spalin do oznaczania dioksyn i PCBs wg normy UE EN-1948 Pyły, kondensat i nasycony adsorbent są przedmiotem oznaczania dioksyn i PCBsspaliny w spalinach ∆ V,∆p,T,H2O
 • 5. Zestaw urządzeń do pobierania dioksyn i PCB ze spalinwg. proj.T. Hudyma – EMIO Sp. z o.o Wrocław i Adam Grochowalski, PK
 • 6. Pobieranie próbek spalin ze spiekania rudy elaza– Mittal Steel, Kraków
 • 7. Pobieranie próbek spalin do oznaczania dioksynw Cementowni „Rejowiec” S.A.
 • 8. Pobieranie próbek spalin dooznaczania dioksyn i metali ciężkich
 • 9. Pobieranie próbek spalin do oznaczania dioksyn,PCB i HCB w spalarni odpadów niebezpiecznych
 • 10. Emisja dioksyn ze spalania węgla kamiennego Stę enie Masa Natę enie Współczynnik dioksyn w spalanego emisji emisji spalinach węgla m3/h µg I-TEQ/tng I-TEQ/m3 t/h węgla Nowoczesne kotły ze złożem fluidalnym 0,0012 16 330000 0,025 0,0015 9 200000 0,033 Dopuszczalne stężenie: 0.1 ng I-TEQ/m3
 • 11. Emisja dioksyn ze spalania węgla kamiennego Stę enie Masa Natę enie Współczynnik dioksyn w spalanego emisji emisji spalinach węgla m3/h µg I-TEQ/tng I-TEQ/m3 t/h węgla Małe piece domowe do indywidualnego ogrzewania 9,2 0,05 1500 276 4,1 0,02 700 144 Dopuszczalne stężenie: 0.1 ng I-TEQ/m3

Related Documents