Dm LLE À
SECOOL) ÀA’
E1
F / i
1 Lupui- ‘jokfaouwnv. Îutgnjon F Cpojflq” 33_81’ 9 J VE’
f? ΓI9Z'«_. ,3emgve» Su...
of 1

Porta capilla

Porta capilla
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porta capilla

  • 1. Dm LLE À SECOOL) ÀA’ E1 F / i 1 Lupui- ‘jokfaouwnv. Îutgnjon F Cpojflq” 33_81’ 9 J VE’ f? ΓI9Z'«_. ,3emgve» Sussflcvvkimflì ‘Mar 1994? da î-? { , , jÎJÀLaMJ/ igxîza. ‘l; J Q1108A suq , v , s? 1 ' Eufltefìrîofi-‘fi’ W” v (mg. 52s . zig, u L" JEIEEVÉLD S352604 >_ c _CA03A Sooî qzq , 2,2. ' i TRN/ Esmîm magnum B Cnne; ‘ '500 , Q0121 4 1 LARCUERDS ù W A Caos} W"? jéo , . Vîo {Zîflr T" ha n o mîwxex 00W wmmme ‘ mmmnm Fuma _ _ A Ngnsas I ‘ hm. .. 19124)? fiumi» ma; , ÀLS Àprrrwfi (FU/ M mamma: ‘ É/ ÉKVÀLFÎ’ I , LAnìJn 550 ‘C3 i/ g Puzm (mm 14.: .“ m ' su» ma pur y u flumh 0g LÎCTDMB DUWS A JNGLETE NOTAS -. - (cm w MM. R rxflcmm . . fui-Ira . . A A“. .-