autor:
Ha-JߢM"| K
DA an NEKO PO -
STAO CLAN NASEG
REDA MORA DA
PROBE KROZ NIZ
ISKUSENJA
DA JE l SMIZT
SA§l'AVNl IEO
...
I
I I 1
,1 ?
‘2
E ‘ ‘m ZIKOVANJE
, . ' , IVOTA as DEC - ,
‘Va _ MOG PCSLA. _ » ~ a
ll ’- u REDU. NA PIZOBU C...
. . i.. f.i: I r
PUT JE OSVET-
LJEN NA NJEMU
TE oC‘EKuuu
isi<ué£NuA
U REDU BAR IMAM
DOBAI? F’l? E/ OZ
. ;-
«tie
1
...
Vincente SEGRELLES
oomvoui ovo DE
PRAVI PRAVCATI LAVIRINT
NACICI-(AN siL: >ci/ viii -.
NA ovoa PLATFORM!
Bl TREBALO D...
NE ZNAM u ceuu U SVAKO‘ 5‘
es sasro i isi<uée- 3”’ 3”“°‘
Nae, ALI coo
oi as. ocexuas
ME yuuunu
Ml DOBRO DOCI. ..
NEKA ...
A ngmvaemeuo I
POSLEDNDE. new on B!
ME uauo. MORAS ME
NAPASTI A TA aoszaa TEE!
oonosn snsumu gm
ZATO BIRAU en E‘
uwze...
URAZUMI SE! Tl ZA
MENE NISI NIKAKAV BX) -
‘ T| VNlK'. MKO MEN! NIOE
, f T . V7‘ ‘4 . -~. . », ,., ... ,.. _——. ...
HA. HA. HA-.
KAD BUDES PoNo— To Ml SE vise
VO FOZELEO. .. DOWDA
auéeé SAMOTIZOFEU
u MOM PREBIVA -
uéru
NESRECMCEE, ...
T; .:‘: ‘
i I ; v t
x
I
I ~ - :
71 X !
~. ., W W.
3" " ‘ em E ‘
35,«3 ‘La; 1
n L 1‘
- ; *
g
i
‘ ,
i . ...
SEMI
UKOLIKO
NIUE
ll
NASTA VICE SE.
Copyright NORMA.
.1
‘z
6
«
zNAé Ll: Mo'}oA. Hmo
am SE MOGAO IZVUCI Iz
ova ZAMKE?
NA PRAVK NAtIN SI
snGAo U PALATU.
NAPO au as osTALA
...
‘L‘A§ J2‘: 4'.
-.
kn:
UPOTREBI
GA . ’
POTCENIO 51 ME SAD
S! 6C7TOV'
‘IE SODHV
SE.
N/ $AN/ .’
'. E VQZE 3"’
E vex
. h.
.LIiI...
OVO LICE. ..
NE MOGU DA
'1. » Vvazuaaw
O
_ ; ’ MORAM NASIAVITT ,
; egg Is»<uéEN: nMA. ALI '
. ~ SE ...
.1 . L1. . .T. x.r. .., ..vH. iuT. .
. . . .,Tx. ¥<Ll«. .L| yx| .V. LvbTIr. .a§
-I V-0‘. '(I: ;,
I; I
...
VRA n 55.. .
UMRECES. ..
10! 00 BA-
. ‘ . : ' _ uuw SKORO SAM OMANUO EVA
"0L’“8O‘7’M ' ~ . ' ; ‘ ovom lSk'U$ENOU HE...
..
K)-
. .
:a. ,,, .
/ -*1‘ '>V~ —*-~flI= '~’. “:-t: >.: ~§Jxié«tnz‘>: ucz. Iv. *.'uu'w: ._~; mgg. ,. . ,5’. Km . ’
WEE o¢EK...
autor:
Vincente SEGFIELLES
.
T
5
sin: -A945‘ -
MEDUTIM. To was svs.
“ KAO éro VlDl$: IZNAD
- ST/ AKIH VR...
NARAVNO.
|DEMO!
éesmno _ V, , ODGOVOR DE T2A *
vRATA_, _TEsT(A - MENE A NE MOGU SAM VEC
OPOMEN UT. . .
KAKO DA GA N...
OGLEDALO. ..
NARAVNO. ..SA
NDIM MOGU DA
VIDIM UNAZAD
A DA se NE
OKRENEM. .. KO
2NA STA CE SE
DESTTT?
no 9AvoLAe
MORAM vE...
T. .Ȥ. .
. . . ... _.. . i
&. ... T_. ,. . ~)I23e. .« ao1tV~&1A. u. , ... T_. ... ... _
. ... .y . 2|. .&L. €.c. lT....
sMTT2T 55.
NAJAMNTCE.
NAT. AzTs se
u KRATERU.
u KRATERU? HAHO
DE MOGUCE? AKO
SAM DA. ..
NAucTceé DA DTéEs NA RAZLi-
...
GRUPA OD STUTTNAK RATNIKA DOLAZI
OVAMO. SIGURAII SAM DA (DBQO
NEVEROVATNO 35 DA DE NEKO
2rv USPEO DA SE IZVUCE 12 T0...
U REDU. .. ONDA IM UE ON POKAZAO PUT. ..
TO NAM DAUE IZVESNU PREDNOST. ~' .
‘ ‘u'O’I. ‘A’z"1 Ln
( KLAUST sA NJ! -
...
~ . yr . .I‘1
ZAPAMT1 DA DE NEOPHODNO DA BARUT EKSF. O- , . ‘
DIRA PRE NEGO éro SANDUK SFIGNE Dovooe. A
...
autor:
xx}; Vincente SEGRELLES
NADAMNICE. .. HVALA T1 ETD SI SBA -
SAO CEO PODUHVAT. MADA NS! ZNAO;
OVO...
‘. ._ r«____ , _.. .. .._. .. _—_i_ 1.. .. . . . _.. , , ,.
DOBA A‘. CIA M MIsLI...
of 30

Najamnik.iskusenja

NAJAMNIK, iskusenja
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najamnik.iskusenja

 • 1. autor: Ha-Jfl¢M"| K DA an NEKO PO - STAO CLAN NASEG REDA MORA DA PROBE KROZ NIZ ISKUSENJA DA JE l SMIZT SA§l'AVNl IEO Copyright NORMA,
 • 2. I I I 1 ,1 ? ‘2 E ‘ ‘m ZIKOVANJE , . ' , IVOTA as DEC - , ‘Va _ MOG PCSLA. _ » ~ a ll ’- u REDU. NA PIZOBU CE S, __ , am STAVLJENA TVOdA I - « y 1 BORBENA seososnosr. , — . I . , .3 . - Hiusiaosr. KONDICIJA I ,1 3 , , . . -. ‘ . VERNOST. .. , _ ‘. I I = -i '-i. «'t”'i-’ ‘ IT‘ ‘ | i;AX_pNPkvcL. Uuv§K£ioRAé ‘ A; t A u d TVOJA ~ _ VRHUNSKA OBAVEZA CUVANJE ' . : if §§‘§, %%EZ‘9.$ - ‘ TAJNE o NASEM FOSIOdAN. JU. ‘ Z, . . . ‘ Vucr NAM-Ad Cg ' _ v_~. ___ . - « V‘ x ~ TI RDKAZATIODUE. / , - ‘V K u‘. 0.. .: r. ... < . ' ; MO? E'§ IMATI , ; = 1 _ y ‘ . ~ PUNO i= ovERE— ; . - , _ , ‘a ‘ NdE UMENE. ; ; . ‘ _ ‘ I. » . , T-‘ ; at l 5 I , . l " ll , , i“ ‘ Iv . . . ..%’*»i NE ZNAM. UZMI 0/0 I KDBRO GA cuvm. aide Tl pornesno ZA E: E._= %“° B'. §,29,, ’ERC ZADNJE rskuéeme. NE zAaoR/ «vi. g incimu CNO OSTMIE MEDU NAMA. Ndll. auoi UVE- - REN DK lZ'‘UZE| ’NO . , — : Misus Ll DA I T Cu usi>ia'i ? 4% " ~ , ____ : . ": :f: T, 7' * ’ ‘FTC C If ' ’ ;
 • 3. . . i.. f.i: I r
 • 4. PUT JE OSVET- LJEN NA NJEMU TE oC‘EKuuu isi<ué£NuA U REDU BAR IMAM DOBAI? F’l? E/ OZ . ;- «tie 1 VEC VIDIM PRVU svertosr. Copyright NORMA. NASTAVICE é
 • 5. Vincente SEGRELLES oomvoui ovo DE PRAVI PRAVCATI LAVIRINT NACICI-(AN siL: >ci/ viii -. NA ovoa PLATFORM! Bl TREBALO DA ME OCEKUUE PRVO ISKUSENDE. IZGLEDA PRILICNO PLISTO. .. 27 Copyright NORMA.
 • 6. NE ZNAM u ceuu U SVAKO‘ 5‘ es sasro i isi<uée- 3”’ 3”“°‘ Nae, ALI coo oi as. ocexuas ME yuuunu Ml DOBRO DOCI. .. NEKA Ml 9/I SVECI POMO - GNU ll
 • 7. A ngmvaemeuo I POSLEDNDE. new on B! ME uauo. MORAS ME NAPASTI A TA aoszaa TEE! oonosn snsumu gm ZATO BIRAU en E‘ uwzen nu 5: vrz u KRATER. vuu SE ox ME NE PozNA: )e§. NI MA was mm: -tn Ml ma: -: on se povudzm PRED
 • 8. URAZUMI SE! Tl ZA MENE NISI NIKAKAV BX) - ‘ T| VNlK'. MKO MEN! NIOE , f T . V7‘ ‘4 . -~. . », ,., ... ,.. _——. ——. _—‘—V+rvr: -%——A———r — , r—. — ‘ A‘ ‘Z . 3" ‘ ‘ AL'| ‘lNVA ' A ww%- »wwww»Aw mm A: ; n_gw< ZATEBE. , I ' . . FEW . = ' V'°gg 309' ' i E " o 1 I 1 5 4 . ~; . , ' ‘ ' . 7 6'. ‘ ~ f r» ‘ . 1 ‘ . .. .T. ~‘. ‘> -“I H‘ _‘ _ 7 div i i 7 ' -T‘ rt-5 _, 7 7,5,, ,: fi , .,, ;.n. ;rr; ,._= ,. . ‘., .?. . . ,-—. ,;. .., .~. r-, ~. ‘ ' I If A — '-‘ A, * ‘ vec omvuo ovoe mos auo ‘L , A TAKVOG DUNAKA! HA! HA‘. HA ! » .1 W (7 1: ( 3(
 • 9. HA. HA. HA-. KAD BUDES PoNo— To Ml SE vise VO FOZELEO. .. DOWDA auéeé SAMOTIZOFEU u MOM PREBIVA - uéru NESRECMCEE, TVOUA CE SMRT am IZUZEFNO BEZA!
 • 10. T; .:‘: ‘ i I ; v t x I I ~ - : 71 X ! ~. ., W W. 3" " ‘ em E ‘ 35,«3 ‘La; 1 n L 1‘ - ; * g i ‘ , i . i 1 l . . '* J’-.5
 • 11. SEMI UKOLIKO NIUE ll
 • 12. NASTA VICE SE. Copyright NORMA.
 • 13. .1 ‘z 6 « zNAé Ll: Mo'}oA. Hmo am SE MOGAO IZVUCI Iz ova ZAMKE? NA PRAVK NAtIN SI snGAo U PALATU. NAPO au as osTALA CIAHA A 1woTmaA KOUOM sx sn6Ao OVAMO LMVOLA . ’ Copyright NORMA. Ff? _ autor: : , &(, ;«-' Vmcente SEGRELLES g§f; ,,; , TAU STAR! LISAC se POIGRAVA NA To. 5 705°” ZABRANJENO léll DE DA GEVO - IM 0 IOM , 0IéE5 ALI A H OBECALQ D $5 ME IZVLCJ? ODAVDE . .,. ... -.. ,_. NE emu A NJEGA, PROC| C BEZ PROBLEMA KROZ = ‘ MALA ULAZNA VRATA. A TAMO CES NACI I svoaE oRu‘z: IE. DOVOLJNO smo Cun- 5 h . ,1 NIKA!
 • 14. ‘L‘A§ J2‘: 4'. -. kn: UPOTREBI GA . ’
 • 15. POTCENIO 51 ME SAD S! 6C7TOV' ‘IE SODHV SE. N/ $AN/ .’ '. E VQZE 3"’ E vex . h. .LIiI. ..H . Iu. J.. c.I. ... .1.I. ... . t. ~._, '4, ‘Lo. - vwus.
 • 16. OVO LICE. .. NE MOGU DA '1. » Vvazuaaw O _ ; ’ MORAM NASIAVITT , ; egg Is»<uéEN: nMA. ALI ' . ~ SE VRATITI F0 A _ mas . 3 3 KLAUSTI ' . - ; -6 ‘_ ~‘ " (*1 A‘ “:1, v ‘ . . I‘ ‘ ‘I I . ' 5 ’ ‘ ‘ A . 4 : ' : 1- fl ' ‘ 1 . ‘. ( . _ . TVL Sfikl / V/V1‘;7AM/ V// v(0V A/ EPR/ J47‘[£.7, V/ D/A ”FOA’MU£U”.
 • 17. .1 . L1. . .T. x.r. .., ..vH. iuT. . . . . .,Tx. ¥<Ll«. .L| yx| .V. LvbTIr. .a§ -I V-0‘. '(I: ;, I; I «.1; X HETE. V-'45.". v'. ‘., . .1 u. T¥. lT. .u. ,1H. ... :.. al. w.
 • 18. VRA n 55.. . UMRECES. .. 10! 00 BA- . ‘ . : ' _ uuw SKORO SAM OMANUO EVA "0L’“8O‘7’M ' ~ . ' ; ‘ ovom lSk'U$ENOU HEMA TOE SE SAMO ZI- A V V ' DUHA KOUI CE Ml PREPIZECFF‘: °UT
 • 19. .. K)- . .
 • 20. :a. ,,, . / -*1‘ '>V~ —*-~flI= '~’. “:-t: >.: ~§Jxié«tnz‘>: ucz. Iv. *.'uu'w: ._~; mgg. ,. . ,5’. Km . ’ WEE o¢EKuaE POSLEDN ISK NOE. AHo GA SAVLADA ULAZIS u RED NASE SEKTE KRATERA. c, - 5.; ‘ 1' I 1 U . , W . " " f» 4’ A vuolé L: ONA VRATA u ow? IJEDNA oo N3|H/ "“‘. . ALI SAMO OEDNAI ' vooe oo SEKTE. IMAS SAMO OEDNU smsu DA uoes KROZ PRAVA VRATA. osrALA voos u smuzr. '__, _,‘ u a .5.. . «.4. '. ..- . ... k~. L
 • 21. autor: Vincente SEGFIELLES . T 5 sin: -A945‘ - MEDUTIM. To was svs. “ KAO éro VlDl$: IZNAD - ST/ AKIH VRATA se NALAZI ANAGRAM. NA OVOM TRIVHHU NALAZI SE KOPIIJA ANAGRAMA K031 SE NALAZI IZNAD PRAVOG ULAZA. 3A cu lCl T2A TEBE sA OTVORENIM TT2TT= n - HOM NA KOME as _ ANAGRAM. AHo SE —*'-' T OKRENES DA GA vTDTé, uMT2ECEéT | ‘5I'OGTRE- NUTKA ceé se PRE~ TvoT2TTT u MUMIUU. .. , / RAZUMEMMPMLTC. ' NARAVNO- ALI NAG DA DE VREDNA V No MOQBIDNA TOUKOG TRUDA. .. A 9 ODLUCIO? Tc-, .TzA___ PRTHVATAS USLOVE ? 7 Tiopyuuqul NORMA
 • 22. NARAVNO. |DEMO! éesmno _ V, , ODGOVOR DE T2A * vRATA_, _TEsT(A - MENE A NE MOGU SAM VEC OPOMEN UT. . . KAKO DA GA NACWUDR| M.. .? UZM‘ ovo I sAKRl GA NAN-TAU! SADA Si-NATAM. .. POSLUZICE TI ZA ZADNEJE TsHuéETTDE.
 • 23. OGLEDALO. .. NARAVNO. ..SA NDIM MOGU DA VIDIM UNAZAD A DA se NE OKRENEM. .. KO 2NA STA CE SE DESTTT? no 9AvoLAe MORAM vET2ovATT NAN-TAD gm 3.; ODLICNO! ENO ANAGRAMA T ovo 2; NARAVNO. .. KAD SAM POGLEDKO UNAZAD VIDEO SAM SVOUU SLlKU. ,. PROKLEFA BILA NAN-TAU‘.
 • 24. T. .»§. . . . . ... _.. . i &. ... T_. ,. . ~)I23e. .« ao1tV~&1A. u. , ... T_. ... ... _ . ... .y . 2|. .&L. €.c. lT. ..}eY. :n _. , . f . t.. nf; .l. ..o. , . .1» . .?: »nh. .T. .T». FTT 7
 • 25. sMTT2T 55. NAJAMNTCE. NAT. AzTs se u KRATERU. u KRATERU? HAHO DE MOGUCE? AKO SAM DA. .. NAucTceé DA DTéEs NA RAZLi- CTTTM vTsTNAMA A NAN—TAU CE TT POKAZATI NEKOLIKO smo- vA BORBE KODE §AvA? HAHvA DE To u2au- NA? BRAT SARC-:0 OE DDSAO u DOLINU 5A LoswT VESTIMA T. OSTAVI OBDASNJENDA ZA HAsNT: TE. SADA IJE DOVOLUNO DA MAS DA 5! PRIMLOEN u RED I DA 5, ZAIJEDNO SA NAN-‘MD; BITI ODGOVORAN 2A MAsu aezsaawosr. UCTTELJU. .. UCT TELDU. ..
 • 26. GRUPA OD STUTTNAK RATNIKA DOLAZI OVAMO. SIGURAII SAM DA (DBQO NEVEROVATNO 35 DA DE NEKO 2rv USPEO DA SE IZVUCE 12 T06 POZNAUJ PUT. KLAUSTI DESI LI SIGU - PAKLA. MEDUTWM: SADA NIUE: VREME DA SE RAZMISLUA O TOME. MORAMO NESTO PREDU — ZETI. Mo2DA CEMO USPETI SA PLANOM G . DOBRO‘. NEKA I NAUAMNIK PODE S TOBOM ! . STOTINAK? xaxo DE MO — cs? 10 32 NA KRA3! xo an 11. UESAM oé16LED - NAN -TAD, KAKO no :15 DA KLAUST we POGINUO u 3E ’3ff’§'CE EKSPLOZIUI I I'M DE SADA ORGANIZOVAO <25»-“ . > ’ ' 5 I ,5 A A 41. _, - ‘ ' SARGOI MISLIM DA su :2 - érA MISL| $ 00- f’3‘, '7n”§‘c°, E$r; “LE 5” 5"'5L' VELIKIH HLAD- NAPADACI .7’ Noah
 • 27. U REDU. .. ONDA IM UE ON POKAZAO PUT. .. TO NAM DAUE IZVESNU PREDNOST. ~' . ‘ ‘u'O’I. ‘A’z"1 Ln ( KLAUST sA NJ! - NE. TESKO De RANUEN ALI aoé vex DOVOLONO nv DA an MOGAO onemnzovm OVA3 NAPAD. 1 . ~ . .1 IDEMO NAUAMNREE. IMAMO DovoLaNo VREMENA! sAR<5o. T1 Eeé MORAMO 0* 95 NAORU1/A ' "OR, PRIPREMITI BRZE ZMAUEVE 5A oG. N:u<. ’-‘LTEM M0! SEM TOG-A/ UPOZNA - VEL, KuMf2OLp, '§EfJC'T' I NA SVAKOGA NATOVARITI Po DVA SANDUKA ' C5955 5* PLANOM G EARUTA , .23“, -.—, BNEUTA % ’ _ "‘°°' °§3R‘V"L‘, 5‘M° ‘ c-»A u uNuTRA§N3osr 9.’. '5' " - TESNACA u OBLASFI VEL| K|H HLADNOCA. TO ZNACI PRAVO u usrA NEPRIJATELJU. ovo su SANDUC1 SA BARUTOM K031 EKSPLODIRAJU KADA se PRMLDUCE NA u2ARENo KAMENUE. vA‘ZNo 35 NA VREME PRESECI uzs, UPRAVO u TRENUTKU KAD FLAMEN DODE DO ove OZNAKE; TAKO DA aAI2uT BGPLODIRA sexuno PRE NEGO 610 OOTAKNE voou.
 • 28. ~ . yr . .I‘1 ZAPAMT1 DA DE NEOPHODNO DA BARUT EKSF. O- , . ‘ DIRA PRE NEGO éro SANDUK SFIGNE Dovooe. A | -‘Ir ‘K? / _, ,D--. - _. _ , _.-‘ . PR9/ISOIO SAID. sneu SMO PRE NJIH! aoé Moe SVE 3 nzouawemos ~ “ Av*"' MORAMO TAVO! ,« DOLE SE M015 5AMo VEETIKALNO . .., I KRA rxo su L E/ ‘EL I / (ROZ c. wurRAé/ vaosr FZAN/ M5'A’0G KLANCA EBD IH! IDEMO U NA- PAD PUNOM B€ZZ| NOM' NE - MOD ‘SE ODVAUATX ! I->' :1: _ A copyngm NORMA, NA5rAy; (_‘: E 5E
 • 29. autor: xx}; Vincente SEGRELLES NADAMNICE. .. HVALA T1 ETD SI SBA - SAO CEO PODUHVAT. MADA NS! ZNAO; OVO DE, BlLO FINALNO ISQJSENDE. LAMA CE VERCNATI U TEBE. . AKO UA UMREM. .. oo ave RANE NEcEé‘. UMRETI TAKO 3:220.. . ONO sro MENE sAoA BRINE aesre KAKO DA11 LECIM RANU u ovm usLovIMA. .. A MENE acme -i-‘Jo «r-M- we war we 2~- ‘E . %'; *.9 sagam , , » RIDE u TRENUTKU ,7: J My PRE EKsPLozIaE. . V u 9/emu 10- » ME IMA Neéxo ; : :5 q $It>DANz: zA- . .. D.‘. .V x _ o . ALI érA PRlCA§! A DA SAM <54 1 UBIO u aeo- NOM D ! SKU NUA! AH. .. NISI Tl uaxo NI KLAu5‘rA éfl H0C’E'§ DA 5” ,5KugEN3A BM SAMO U W030; "“T‘ : a‘L%J“g‘| -:’_‘A al‘g’f2%5v 9’2m'§'5‘E“' U‘ "255 7 MASH. .. 5:0 as 10 SAN ma: smo Ml ¢“° - ISPROVOCIRALI. u IA IsKuseNaA TI 5: UNEO voLDu A Ml OSNCNNE ELEME — Copyngnl NORMA.
 • 30. ‘. ._ r«____ , _.. .. .._. .. _—_i_ 1.. .. . . . _.. , , ,. DOBA A‘. CIA M MIsLIo DA AS NE PREMA To ZNACI DA MENI TO éro sI MI I= oMoe- ‘ NIKO NIDE BIO LA I NE r>ozNAvADuéI ME. .. 1 u sMIzTNoD oI: AsNosn. .. A OGLEDALO KOUE I SI Ml CMLA POMOC-r . LO Ml DE. .. 0’; II NE PozNAvA: )u<fI TE. ..POBOGU: MORALI sMo sAzNATI KIM usLovIMAz. .oNDATI MOGU NEI oDLICNo TE POZNAOEMOI TvoDE REAKCIJE u RE DA NEMAM PODMA KAKO CEMO 5E IMAMO Crmvu MRE‘Zu AGENATA TESKIM usLovIMA. .. IzvuCI I2 OV06 LEDA I KAMENDA. .. urvoooa DOLINI I VEC DUGO, TE PRATIMO. PRE NEGO ém cE— . _, , . MO TE AN6AiovATI . »- I oNDA. .. <5EMu IsI<u§ENaA? NAaAMNI<‘£E. . u PLANU <3 DE svE PREDVI - ; DENO. .. POGLE - V 7 ~ _. ... .£». . Copyright NORMA.

Related Documents