Pressupost municipal 2015
Figueres, 4 de desembre 2014
Un pressupost
1. Per a les persones
2. Social
3. Per a la promoció econòmica
Evolució del pressupost corrent
Despeses corrents: Capítols I, II, III i IV
Ingressos corrents: Capítols I, II, III, IV ...
Pressupost 2015
Ingressos per capítols
45%
1%
24%
30%
0%
Impostos directes 23.222.500€
Impostos indirectes 295.000...
Pressupost 2015
Despeses per capítols
29%
43%
10%
3%
0% 10%
1%
4%
Personal 14.677.218€
Béns i serveis 22.093.446...
Pressupost 2015
Despeses per capítols
Destaca:
•La despesa de personal no augmenta respecte l’any
anterior
•La despes...
Inversions
11%
7%
53%
29%
MILLORA DE LA GESTIÓ 212.265,98€
SEGURETAT CIUTADANA 128.261€
INFRAESTRUCTURES 994.144,51...
Un pressupost...
... social, al costat de les persones
2014
2.531.250€
2015
+10% 2.781.264€
2013-2014
+21%
Benestar social,
família...
... per a la ciutadania
2014
507.394€
2015
517.394€
+2%
Es manté la
cooperació i ajuts a
països no
desenvolupats ...
...que entén el valor de la cultura
2.781.265€
2014
2015
2.691.556€
+3%
... que aposta pel talent jove
2015
2.804.230€
+5%
2014
2.681.959€
Educació + joventut
... per l’esport
2014
1.240.131€
2015
+9% 1.346.626€
... per la promoció econòmica
•Desenvolupament empresarial i
foment del treball
•Comerç, fires i mercat
•Turisme
2014...
... per a una ciutat ben dissenyada i sostenible
Urbanisme i medi ambient
2014
1.987.003€
2015
2.605.927€
+31%
... per a una ciutat ben equipada
2014
17.362.158€
2015
17.645.695.87€
Serveis urbans
+2%
...que també vetlla per la seguretat
3.739.537€
2014
2015
3.684.840€
+1%
2013-2014
+10%
... que busca l’eficiència i eficàcia
2014
2.928.485€
2015
-7% 2.738.013€
CENTRAL DE COMPRES
En resum, un pressupost que varia en:
PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 2015 Variació
Urbanisme i medi ambient 1.987.003 € 2.605...
Moltes gràcies
Manuel Toro Coll
1r Tinent d’Alcalde
of 20

Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015

http://www.figueres.cat Pressupost municipal de l'Ajuntament de Figueres pel 2015 presentat el dijous 4 de desembre 2014, pel 1er Tinent d'Alcalde i regidor-director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Sr. Manuel Toro.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015

 • 1. Pressupost municipal 2015 Figueres, 4 de desembre 2014
 • 2. Un pressupost 1. Per a les persones 2. Social 3. Per a la promoció econòmica
 • 3. Evolució del pressupost corrent Despeses corrents: Capítols I, II, III i IV Ingressos corrents: Capítols I, II, III, IV i V 48.636.490 41.946.308 45.943.677 39.066.345 47.229.582 41.537.297 49.850.615 43.079.211 51.148.760 43.355.656 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 INGRESSOS DESPESES
 • 4. Pressupost 2015 Ingressos per capítols 45% 1% 24% 30% 0% Impostos directes 23.222.500€ Impostos indirectes 295.000€ Taxes i altres ingressos 15.478.953€ Transferències corrents 12.042.307€ Ingressos patrimonials 110.000€
 • 5. Pressupost 2015 Despeses per capítols 29% 43% 10% 3% 0% 10% 1% 4% Personal 14.677.218€ Béns i serveis 22.093.446€ Interessos 1.404.200€ Transferències corrents 5.180.792€ Inversions 1.884.671€ Transferències capital 573.433€ Actius financers 100.000€ Amortitzacions 5.210.000€
 • 6. Pressupost 2015 Despeses per capítols Destaca: •La despesa de personal no augmenta respecte l’any anterior •La despesa en béns i serveis augmenta un 4% •La despesa en transferències corrents (subvencions i ajuts a tercers) augmenta un 9% •Novetat: s’inclou una dotació de 25.000 euros per al fons de contingència
 • 7. Inversions 11% 7% 53% 29% MILLORA DE LA GESTIÓ 212.265,98€ SEGURETAT CIUTADANA 128.261€ INFRAESTRUCTURES 994.144,51€ ÀMBIT SOCIAL 550.000€ Total inversions: 1.884.671 euros (representa el 4% del total del pressupost)
 • 8. Un pressupost...
 • 9. ... social, al costat de les persones 2014 2.531.250€ 2015 +10% 2.781.264€ 2013-2014 +21% Benestar social, família i salut
 • 10. ... per a la ciutadania 2014 507.394€ 2015 517.394€ +2% Es manté la cooperació i ajuts a països no desenvolupats amb 160.000 euros Acció cívica, drets civils i participació ciutadana
 • 11. ...que entén el valor de la cultura 2.781.265€ 2014 2015 2.691.556€ +3%
 • 12. ... que aposta pel talent jove 2015 2.804.230€ +5% 2014 2.681.959€ Educació + joventut
 • 13. ... per l’esport 2014 1.240.131€ 2015 +9% 1.346.626€
 • 14. ... per la promoció econòmica •Desenvolupament empresarial i foment del treball •Comerç, fires i mercat •Turisme 2014 1.628.186€ 2015 1.645.027€ +1%
 • 15. ... per a una ciutat ben dissenyada i sostenible Urbanisme i medi ambient 2014 1.987.003€ 2015 2.605.927€ +31%
 • 16. ... per a una ciutat ben equipada 2014 17.362.158€ 2015 17.645.695.87€ Serveis urbans +2%
 • 17. ...que també vetlla per la seguretat 3.739.537€ 2014 2015 3.684.840€ +1% 2013-2014 +10%
 • 18. ... que busca l’eficiència i eficàcia 2014 2.928.485€ 2015 -7% 2.738.013€ CENTRAL DE COMPRES
 • 19. En resum, un pressupost que varia en: PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 2015 Variació Urbanisme i medi ambient 1.987.003 € 2.605.927 € 31% Benestar social, família i salut 2.531.250 € 2.781.265 € 10% Esport 1.240.131 € 1.346.626 € 9% Educació i joventut 2.681.959 € 2.804.230 € 5% Cultura 2.691.556 € 2.781.265 € 3% Acció cívica, drets civils i ciutadania 507.394 € 517.394 € 2% Serveis urbans 17.362.158 € 17.645.696 € 2% Seguretat ciutadana 3.684.840 € 3.739.537 € 1% Promoció econòmica 1.628.186 € 1.645.027 € 1% Cultura 2.671.556 € 2.694.806 € 1% Compres 2.928.485 € 2.738.013 € -7%
 • 20. Moltes gràcies Manuel Toro Coll 1r Tinent d’Alcalde

Related Documents