Les grans línies del
pressupost municipal 2012
Manresa, 30 de novembre de 2011
Condicionants del pressupost
La crisi econòmica
Els serveis municipals
Les inversions compromeses
Els costos laborals
La c...
La crisi econòmica
Les prioritats del pressupost 2012 hauran de
ser:
Serveis socials: per atendre els més perjudicats
pels...
Els serveis municipals
Tres tipus de serveis
Obligatoris, de competència municipal
Necessaris, tot i no ser obligatoris
Co...
Les inversions compromeses
Les inversions compromeses per l’anterior
equip de govern per al 2012 eren de 10,4
milions €
Am...
Les inversions compromeses
Diferents actuacions des del juny de 2011
han permès trobar finançament per a 4,2
milions €
2.7...
Els costos laborals
El cost del personal de l’Ajuntament de
Manresa (sense plans i programes
d’ocupació) al 2011 era de 30...
Els costos laborals
Mesures d’estalvi
Reducció del cost de l’equip de govern i càrrecs de
confiança
Les baixes per jubilac...
Els costos laborals
Acord amb el Comitè de Personal per fer un
estudi per a l’adequació de l’organigrama
funcional a les n...
La càrrega financera
El deute total és de 110 milions €
Endeutament (bancs) 80 milions €
Pendents de pagament 30 milions €
La càrrega financera
2011 = 7,4 milions €
+ 4,2 milions €
2012 = 11,6 milions €
Acaba període de carència de diferents pré...
Conclusions
Les inversions compromeses sense
finançament (4,3 milions €) i la càrrega
financera (4,2 milions €) fan que el...
Conclusions
Com que la decisió és donar prioritat a les
polítiques socials i de promoció econòmica,
tots els altres depart...
of 13

Pressupost 2012 Ajuntament de Manresa

Pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost 2012 Ajuntament de Manresa

 • 1. Les grans línies del pressupost municipal 2012 Manresa, 30 de novembre de 2011
 • 2. Condicionants del pressupost La crisi econòmica Els serveis municipals Les inversions compromeses Els costos laborals La càrrega financera
 • 3. La crisi econòmica Les prioritats del pressupost 2012 hauran de ser: Serveis socials: per atendre els més perjudicats pels efectes de la crisi Promoció econòmica: per evitar la destrucció de llocs de treball i impulsar l’activitat econòmica com a primer pas per superar la crisi
 • 4. Els serveis municipals Tres tipus de serveis Obligatoris, de competència municipal Necessaris, tot i no ser obligatoris Complementaris Situació financera obliga a revisar serveis i ajustar costos Racionalitzar la despesa Major aportació dels usuaris d’acord amb el cost real en el finançament de determinats serveis
 • 5. Les inversions compromeses Les inversions compromeses per l’anterior equip de govern per al 2012 eren de 10,4 milions € Amb finançament 1,9 milions € Sense finançament 8,5 milions €
 • 6. Les inversions compromeses Diferents actuacions des del juny de 2011 han permès trobar finançament per a 4,2 milions € 2.721.000 Ateneu les Bases 801.000 ICO 660.000 hipoteques Fòrum Encara queden pendents 4,3 milions €
 • 7. Els costos laborals El cost del personal de l’Ajuntament de Manresa (sense plans i programes d’ocupació) al 2011 era de 30,1 milions € i al 2012 serà de 29,1 milions € Per al pressupost de 2012 hi ha: Despesa Pla de carrera Actualització d’antiguitats (triennis) Millora de les hores treballades en dissabte
 • 8. Els costos laborals Mesures d’estalvi Reducció del cost de l’equip de govern i càrrecs de confiança Les baixes per jubilació o per finalització de contracte no es cobreixen Congelar les prejubilacions Els contractes de relleu de les prejubilacions que hi havia abans del juny s’acaben Estudi detallat de la necessitat de cobrir algunes baixes laborals No augmentar les dedicacions dels regidors
 • 9. Els costos laborals Acord amb el Comitè de Personal per fer un estudi per a l’adequació de l’organigrama funcional a les necessitats de l’Ajuntament per reduir costos Amb totes aquestes mesures, el cost del personal de l’Ajuntament de Manresa (sense plans i programes d’ocupació) al 2012 serà de 29,1 milions €
 • 10. La càrrega financera El deute total és de 110 milions € Endeutament (bancs) 80 milions € Pendents de pagament 30 milions €
 • 11. La càrrega financera 2011 = 7,4 milions € + 4,2 milions € 2012 = 11,6 milions € Acaba període de carència de diferents préstecs i comença el retorn del capital (només de tres préstecs són 2,5 milions €) Préstec ICO a proveïdors 2,3 milions € (retorn 1/3 capital + interessos al 2012) Préstec legislatura 1 milió € (retorn de 2/7 al capital + interessos al 2012)
 • 12. Conclusions Les inversions compromeses sense finançament (4,3 milions €) i la càrrega financera (4,2 milions €) fan que el pressupost de 2012 necessiti cobrir 8,5 milions € amb recursos ordinaris que no es poden destinar a altres partides. Com el pressupost d'ingressos no podrà créixer per la conjuntura en què ens trobem, caldrà mantenir un pressupost de despeses similar al del 2011
 • 13. Conclusions Com que la decisió és donar prioritat a les polítiques socials i de promoció econòmica, tots els altres departaments i programes municipals disposaran d'una quantitat significativament inferior de recursos.

Related Documents