Presentació dels
resultats de la
política social
d’habitatge durant
l’any 2013
(ajuts socials i desnonaments)
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
2004 2005 2006 2007 2008
2009
2010
2011
201...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
Fons de Contingència Social 2012 2013
Total...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
Desnonaments
Dades generals 2012 2013
Desno...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
Què hem fet a Santa Coloma?
MARÇ 2012. Regl...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
PRESSUPOST 2013: augmentem un 13% el Fons d...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
OCTUBRE 2013: L’Ajuntament anuncia un incre...
Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013
Mocions aprovades al Ple Municipal
Novembre...
of 8

Política social d'habitatge de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 2013

Resum amb dades de la política social d'habitatge desenvolupada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a l'any 2013
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política social d'habitatge de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 2013

  • 1. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 (ajuts socials i desnonaments)
  • 2. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 167 213 274 408 483 406 1062 997 1439 2418 501 639 822 1224 1401 1503 3418 3066 4527 7644 Nombre d'ajuts totals i persones beneficiaries Total ajuts Beneficiaris Necessitats bàsiques Habitatge Habitatge-serveis Desemparament Salut Atenció socioeducativa Integració sociolaboral 284 257 284 33 110 26 0 395 300 635 27 61 6 15 365 431 1117 73 226 130 76 Nombre d'ajuts per tipologia 2011 2012 2013
  • 3. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 Fons de Contingència Social 2012 2013 Total d’ajuts concedits des del Fons de Contingència Social 1439 2418 Del total, nombre d’ajuts relacionats amb l’habitatge 935 (64,9%) 1548 (64,0%) Pagament de subministraments i pobressa energètica 635 1117 Pagament puntual del lloguer o de la hiporteca 300 431 Número de persones beneficiaris/àries d’ajuts a l’habitatge 2997 4762 Inversió social dedicada a habitatge del Fons de Contingència Social 283.437,46€ 391.974,66€
  • 4. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 Desnonaments Dades generals 2012 2013 Desnonaments produits a la ciutat* 128 305 Desnonaments suspesos mitjançant Intervenció Social (Serveis Socials i OLH) 66 139 Dacions en pagament produides al a ciutat 62 122 Gestió OLH 2012 2013 Total d’expedients oberts 54 133 Dacions en pagament gestionades 12 20 Refinançament de les condicions hipotecàries 0 3 Casos resolts mitjançant recerca d’habitatge (lloguer social, Càritas, altres) 15 20
  • 5. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 Què hem fet a Santa Coloma? MARÇ 2012. Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, que indica els requisits per accedir a una ajuda de qualsevol tipus. MARÇ 2012: Protocol per prevenir la pèrdua a atendre situacions de manca d’habitatge: Es tracta d’un protocol específic per a la concessió de prestacions i ajuts econòmics d’urgència social destinats a prevenir la pèrdua o atendre situacions de manca d’habitatge, i que s’inclou en el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social mencionat anteriorment. JUNY 2012: Es crea l’Oficina d’assessorament i suport a les famílies colomenques en risc de desnonament. En conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona. Dos professionals atenen les persones en risc de desnonament per fer tasques d’informació, assessorament, negociació amb entitats bancàries, informes socials, intermediació en els jutjats, renegociació de lloguers i hipoteques, ajut en la recerca d’un nou habitatge. JULIOL 2012: Pla d’acció contra el mal ús dels habitatges (PACMUH). L’Ajuntament està exigint a les entitats bancàries que els seus pisos buits passin a formar part de la Borsa Social d’Habitatge. L’objectiu és lluitar contra la situació d’habitatges buits a la ciutat des de fa més de dos anys, obligant als bancs i caixes a impulsar lloguer social o venda a preus ajustats. SETEMBRE 2012: Es crea la Taula Sectorial de l’Habitatge. Es plantegen noves línies de treball i es valoren les polítiques portades a terme amb els diferents agents implicats: responsables municipals d’habitatge, serveis socials, participació ciutadana, defensor de la ciutadania, Favgram, Creu Roja, Càritas, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Oficina Local d’Habitatge. NOVEMBRE 2012: L’Ajuntament colomenc i el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona signen un conveni perquè es pugui agilitzar l’atenció i els ajuts municipals a les persones o famílies que es troben en un procediment de desnonament o d’execució hipotecària.
  • 6. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 PRESSUPOST 2013: augmentem un 13% el Fons d’ajuts socials respecte la despesa del 2012. Es destinaran 1,3 milions d’euros per ajudar als colomencs i colomenques que no tinguin recursos, i sobretot per donar resposta a aquells ciutadans i ciutadanes que pateixin pèrdua o risc de pèrdua d’habitatge. GENER 2013: L’Ajuntament signa un conveni per participar del Fondo Social de Viviendas, per tal de realitzar els informes socials que permetràn que poques famílies desnonades puguin accedir a un pis de les entitats bancàries en règim de lloguer social. FEBRER 2013: Reconversió dels lloguers de Gramepark en lloguer socials, per aquells inqulins que no poden fer front al pagament del lloguer o la hipoteca per la manca d’ingressos. 14 pisos en lloguer social. ABRIL 2013: Es signa un conveni entre Catalunya Caixa i l’Ajuntament que posa a disposició de l’Ajuntament 18 pisos en lloguer social, en quantitats que oscil·len entre els 150 i 250€ al mes, per a persones derivades dels Serveis Socials Municipals. JULIOL 2013: L’Ajuntament, seguint el compromís adquirit al Ple Municipal, s’incorpora a les assemblees convocades per la PAH Gramenet amb la presència del Tinent d’Alcalde de Benestar Social i Famílies, Raúl Moreno. JULIOL 2013: L’Ajuntament, seguint el compromís adquirit al Ple Municipal, s’incorpora a les assemblees convocades per la PAH Gramenet amb la presència del Tinent d’Alcalde de Benestar Social i Famílies, Raúl Moreno.
  • 7. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 OCTUBRE 2013: L’Ajuntament anuncia un increment del 4% en les partides de polítiques socials en el pressupost del 2014. Destina al Fons de Contingència Social 2,9 milions d’euros, el doble que en 2012. GENER 2014: Es presenta el SIDH, el Servei d’Intermediació per deutes d’habitatge, mitjançant un conveni entre l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge i el Col·legi d’Advocats de Catalunya. Ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l’habitatge. GENER 2014: El Pla d’acció contra el mal ús dels habitatges (PACMUH) aprovat el juliol de 2012 dóna els seus fruits i l’Ajuntament informa de les multes que s’han imposat a diferents entitats financeres per tenir pisos buits durant més de dos anys.
  • 8. Presentació dels resultats de la política social d’habitatge durant l’any 2013 Mocions aprovades al Ple Municipal Novembre 2011: Moció que presenten els grups del PSC, IC-EUiA i CiU per declarar Santa Coloma de Gramenet “Ciutat Activa en la Prevenció dels Desnonaments i la Defensa del Dret a l’Habitatge” Maig 2012: Moció a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG Gener 2013: Presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG. Amb el vot en contra del PP i favorable de PxC, de suport a les famílies que pateixen situacions de desnonament i per demanar a les entitats financeres i als governs estatal i autonòmic la creació d'un parc públic d'habitatges en règim e lloguer social Abril 2013: Moció que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUiA de reconeixement de l'habitatge com a dret social. Maig 2013: Moció que presenten els grups municipals PSC,GG i ICV-EUiA de suport a la iniciativa ciutadana europea en favor del dret humà a l'aigua i el sanejament. Juliol 2013: Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA i CiU en contra de les pràctiques abusives que duen a terme algunes entitats financeres. Juliol 2013: Moció que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA I CiU, referent a la lilquidació de l'impost de la plusvalua en els casos de dació en pagament. Setembre 2013: Moció que presenten els grups ICV-EUA i PSC per la proposició de garantir el dret universal als subministraments bàsics. Aprovada amb els vots del PP en contra. Octubre 2013: Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, CiU, i GG, de rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sistema elèctric.

Related Documents