PRESSUPOST 2009
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009 <ul><li>Ajuntament </li></ul><ul><li>Patronat d’Esports </li></ul><ul><li>OAMEAI </li></ul><ul>...
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
SOCIETATS PÚBLIQUES
<ul><li>Pressupost en el que destaca el pes de l’activitat vinculada a les societats municipals, específicament en la seva...
INGRESSOS
<ul><li>INGRESSOS ORDINARIS </li></ul><ul><ul><li>Reducció dels ingressos fiscals </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment de ...
DESPESES
<ul><li>DESPESES ORDINARIES </li></ul><ul><ul><li>Contenció de la despesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment de les su...
EVOLUCIÓ SERVEIS GENERALS
EVOLUCIÓ SERVEIS A LES PERSONES
EVOLUCIÓ SERVEIS TERRITORIALS
EVOLUCIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
<ul><li>Increment de la despesa en els àmbits socials i de serveis a les persones. </li></ul><ul><li>Increment de l’esforç...
EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
ENDEUTAMENT/PATRIMONI
<ul><li>Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal. </li></ul><ul><li>Increment del patrimoni (realitza...
DADES RESUM 46,55€ 43,60€ PROMO. EC/HAB 316,41€ 296,34€ SERV. PERS/HAB 511,82€ 473,36€ INVERSIÓ/HAB 1.843,93€ 1.726,96€ PR...
CONCLUSIONS <ul><li>Increment de l’esforç en l’àmbit social </li></ul><ul><li>Increment de l’esforç en l’àmbit de les polí...
of 22

Pressupost2009

Pressupost Municipal Igualada 2009
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost2009

 • 1. PRESSUPOST 2009
 • 2. PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009 <ul><li>Ajuntament </li></ul><ul><li>Patronat d’Esports </li></ul><ul><li>OAMEAI </li></ul><ul><li>IMC </li></ul><ul><li>Empreses </li></ul><ul><li>Total </li></ul><ul><li>48.023.672,65€ </li></ul><ul><li>2.311.036,85€ </li></ul><ul><li>3.187.135,40€ </li></ul><ul><li>2.084.942,54€ </li></ul><ul><li>18.415.147,71€ </li></ul><ul><li>68.083.556,48€ </li></ul>
 • 3. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
 • 4. EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
 • 5. SOCIETATS PÚBLIQUES
 • 6. <ul><li>Pressupost en el que destaca el pes de l’activitat vinculada a les societats municipals, específicament en la seva activitat inversora. </li></ul><ul><ul><li>PIMHA HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPO al carrer Sta. Anna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPO al carrer de la Torre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPO al carrer Virtut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPO a la Ronda de Fàtima </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SIMA APARCAMENTS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inici aparcament Masuca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inici aparcament Plaça de Montserrat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inici aparcament Plaça Pompeu fabra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modificació i ampliació de la zona blava </li></ul></ul></ul>DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
 • 7. INGRESSOS
 • 8. <ul><li>INGRESSOS ORDINARIS </li></ul><ul><ul><li>Reducció dels ingressos fiscals </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment de les subvencions. </li></ul></ul><ul><li>INGRESSOS EXTRAORDINARIS </li></ul><ul><ul><li>Reducció del crèdit </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció de les transferències de capital. </li></ul></ul>EVOLUCIÓ DEL INGRESSOS
 • 9. DESPESES
 • 10. <ul><li>DESPESES ORDINARIES </li></ul><ul><ul><li>Contenció de la despesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment de les subvencions </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment dels interessos bancaris </li></ul></ul><ul><li>DESPESES EXTRAORDINARIES </li></ul><ul><ul><li>Manteniment de l’esforç inversor de l’Ajuntament en un 28% del total del pressupost consolidat </li></ul></ul>EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
 • 11. EVOLUCIÓ SERVEIS GENERALS
 • 12. EVOLUCIÓ SERVEIS A LES PERSONES
 • 13. EVOLUCIÓ SERVEIS TERRITORIALS
 • 14. EVOLUCIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • 15. EVOLUCIÓ PERCENTUAL
 • 16. <ul><li>Increment de la despesa en els àmbits socials i de serveis a les persones. </li></ul><ul><li>Increment de l’esforç en promoció econòmica i desenvolupament. </li></ul><ul><li>Manteniment de l’esforç en medi ambient i serveis municipals </li></ul><ul><li>Reducció i congelació de les despeses generals alcaldia, interior, hisenda, governació </li></ul>EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
 • 17. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
 • 18. EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
 • 19. ENDEUTAMENT/PATRIMONI
 • 20. <ul><li>Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal. </li></ul><ul><li>Increment del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada </li></ul><ul><li>Per primera vegada el total patrimonial net, supera l’endeutament. </li></ul>EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI
 • 21. DADES RESUM 46,55€ 43,60€ PROMO. EC/HAB 316,41€ 296,34€ SERV. PERS/HAB 511,82€ 473,36€ INVERSIÓ/HAB 1.843,93€ 1.726,96€ PRESSUP/HAB INE 36.923 31/10/2008 39.424 HABITANTS
 • 22. CONCLUSIONS <ul><li>Increment de l’esforç en l’àmbit social </li></ul><ul><li>Increment de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació 18% d’increment </li></ul><ul><li>Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor 28% </li></ul>

Related Documents