Raport Amway na tematprzedsiębiorczości w Europie2012Przedsiębiorczość młodych Polaków 2012Badanie Amway Europe, listopad ...
Opis projektu badawczegoW badaniach na temat samozatrudnienia/ pracy na własny rachunek/własnej działalności gospodarczej ...
Zasięg badania- kraje zaznaczone na czerwono
Obszary badawcze• Stosunek do samozatrudnienia i możliwość wyobrażenia sobie, że rozpoczyna się pracę na własny rachunek.•...
Młodzi Polacy mają pozytywne nastawieniedo samozatrudnienia...• Aż 85% młodych Polaków przejawia pozytywną postawę w stosu...
... i w porównaniu do innych państw Europy, praca na własny rachunek cieszy się u nas wysokim poziomem akceptacji wśród ...
… jednak, jeśli potrzeba potrafimy być bardziej elastyczni niż inni Mój stosunek do samozatrudnienia/ pracy na własny ...
Stopień wykorzystania potencjałuprzedsiębiorczości Polaków jest stosunkowo niskina tle danych europejskich ...
Niezależność jest najbardziej atrakcyjnym aspektem pracy na własny rachunek • Dla młodych Europejczyków najważn...
Brak kapitału startowego to największabariera rozpoczęcia pracy na własny rachunek• Obawa przed niepowodzeniem, trudnośc...
Przedsiębiorczość to przyszłość, choć młodziEuropejczycy są nieco bardziej o tym przekonaniniż młodzi Polacy ...
Samodzielność, elastyczność, lepszezorganizowaniei zaradność to cechy wyróżniające przedsiębiorców • Przedsiębiorcy to...
2012 Badanie Przedsiębiorczości w Europie Amway GFK
of 13

2012 Badanie Przedsiębiorczości w Europie Amway GFK

W listopadzie 2012 roku Instytut Badawczy GFK Group i Amway opublikowały Raport dotyczący przedsiębiorczości w Europie. W badaniu udział wzięli respondenci z następujących krajów: Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - 2012 Badanie Przedsiębiorczości w Europie Amway GFK

 • 1. Raport Amway na tematprzedsiębiorczości w Europie2012Przedsiębiorczość młodych Polaków 2012Badanie Amway Europe, listopad 2012Realizacja GfK
 • 2. Opis projektu badawczegoW badaniach na temat samozatrudnienia/ pracy na własny rachunek/własnej działalności gospodarczej udział wzięło ponad 17 800 respondentówz 16 krajów europejskich.Rezultaty badań są reprezentatywne dla populacji w badanych krajach.Realizacja wywiadów: maj/czerwiec 2012Próba: kobiety i mężczyźni w wieku 14+Państwa: Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska,Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, WielkaBrytania i WłochyMetoda: Wywiady osobiste/wywiady przez telefonInstytut badawczy: GfK Group
 • 3. Zasięg badania- kraje zaznaczone na czerwono
 • 4. Obszary badawcze• Stosunek do samozatrudnienia i możliwość wyobrażenia sobie, że rozpoczyna się pracę na własny rachunek.• Ewentualne powody podjęcia samozatrudnienia• Bariery rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej• Postrzeganie przedsiębiorców
 • 5. Młodzi Polacy mają pozytywne nastawieniedo samozatrudnienia...• Aż 85% młodych Polaków przejawia pozytywną postawę w stosunku do samozatrudnienia.• Ponad połowa (54%) dodatkowo może sobie wyobrazić, że rozpoczyna pracę na własny rachunek Moje nastawienie do samo-zatrudnienia jest… 54% … i mogę sobie wyobrazić, że 5% rozpoczynam pracę na własny rachunekNie wiem pozytywne 38% 3% negatywne 85% 13% 73% 22% 30% … jednak nie mogę sobie wyobrazić , że rozpoczynam pracę na własny rachunek 35%
 • 6. ... i w porównaniu do innych państw Europy, praca na własny rachunek cieszy się u nas wysokim poziomem akceptacji wśród młodzieżyOdsetek pozytywnego nastawienia do samozatrudnienia / pracy na własny rachunek/ własnej działalności gospodarczej... EU16 78 Dania 91 • Najbardziej pozytywną postawę Francj a 88 w stosunku do przedsiębiorczości Grecj a 86 (pracy na własny rachunek) Polska 85 wykazują młodzi Duńczycy, Rosj a 84 Francuzi., Grecy, Polacy i Włosi. W łochy 82 • Natomiast na drugim biegunieWlk Bryt ania 80 znajdują się Węgrzy, gdzie ta Rum unia 79 forma zatrudnienia cieszy się Ukraina 78 najniższym stopniem aprobaty. Hiszpania 77 Port ugalia 76 • W Polsce mamy do czynienia z Aust ria 73 wysoką, na tle innych krajów Turcj a 70 europejskich akceptacją dla przedsiębiorczości wśród Niem cy 69 młodzieży. Szw aj caria 69 W ęgry 59
 • 7. … jednak, jeśli potrzeba potrafimy być bardziej elastyczni niż inni Mój stosunek do samozatrudnienia/ pracy na własny rachunek/ własnej działalności gospodarczej jest… EU16 44 34 5 12 W łochy 55 27 7 9 pozytywny i mogę sobie Polska 54 30 8 5 wyobrazić, że rozpoczynam pracę Turcj a 52 19 5 12 na własny rachunek/ własną Francj a 48 40 6 4 działalność gospodarczą Grecj a 47 39 6 8 pozytywny, ale jednak, nie mogę Rosj a 46 38 4 5 sobie wyobrazić, że rozpoczynam pracę na własny rachunek/ własną Dania 45 46 2 6 działalność gospodarczą Rum unia 45 33 4 8 Port ugalia 44 32 4 21 negatywny, ale jednak, mogę sobie wyobrazić,że rozpoczynam Ukraina 42 35 5 8 pracę na własny rachunek/ własną Szw aj caria 41 28 4 14 działalność gospodarczą Niem cy 40 29 1 24 negatywny i nie mogę sobieW lk Bryt ania 38 42 2 10 wyobrazić, że rozpoczynam pracę Hiszpania 37 40 7 16 na własny rachunek/ własną działalność gospodarczą Aust ria 35 38 7 18   W ęgry 29 30 4 27 13% młodych Polaków ma negatywny stosunek do pracy na własny rachunek, ale w tym stosunkowo dużo, bo 8% może sobie wyobrazić, że rozpoczyna własną działalność gosp.
 • 8. Stopień wykorzystania potencjałuprzedsiębiorczości Polaków jest stosunkowo niskina tle danych europejskich • W Polsce 47% dorosłych Polaków (wiek 15+) może wyobrazić sobie rozpoczęcie pracy na własny rachunek, ale jedynie 6% z nich jest samozatrudnionych – ma własną działalność gospodarczą. Różnica pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków pracujących na własny rachunek jest najwyższy w Europie. Dane dotyczą całej dorosłej populacji (wiek 15+)
 • 9. Niezależność jest najbardziej atrakcyjnym aspektem pracy na własny rachunek • Dla młodych Europejczyków najważniejszymi powodami do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej są niezależność oraz samorealizacja • W Polsce do najważniejszych powodów dochodzi również aspekt finansowy i równowaga w życiu rodzinnym. Niezależność od pracodawcy, PL młodzi 66 EU młodzi 51 bycie swoim własnym szefem PL total 58 Samorealizacja , 47 46 możliwość realizacji własnych pomysłów 38 40 Możliwość dodatkowych zarobków 34 44Lepsze zrównoważenie życia rodzinnego, 38 28 zawodowego i czasu wolnego 28 Powrót na rynek pracy, 23 21 alternatywa dla bezrobocia 24 Pyt. Które z następujących aspektów przemawia do Pana(i) osobiście jako ewentualne powody podjęcia samozatrudnienia?
 • 10. Brak kapitału startowego to największabariera rozpoczęcia pracy na własny rachunek• Obawa przed niepowodzeniem, trudności biurokratyczne i brak pomysłu na biznes to dużo częściej wymieniane bariery przez Polaków niż średnio w Europie. PL młodzi EU młodzi 67 brak kapitału startowego 62 PL total 58 45 niepewna sytuacja gospodarcza 42 45 42 obawa przed niepowodzeniem 37 45 41 duże trudności biurokratyczne 26 44 30 brak pomysłu na biznes 20 34 brak pomocy publicznej 27 27 27 brak gospodarczego know how 27 27 27 brak doradztwa 18 18 22 Pyt. Które z następujących aspektów stanowią przeszkody do pracy na własny rachunek/ do własnej działalności gospodarczej?
 • 11. Przedsiębiorczość to przyszłość, choć młodziEuropejczycy są nieco bardziej o tym przekonaniniż młodzi Polacy PL młodzi 32 większe znaczenie niż dziś EU młodzi 38 PL total 35 41 takie samo znaczenie jak dziś 42 37 18 mniejsze znaczenie niż dziś 10 18 9 nie wiem 10 11 Pyt. Patrząc w przyszłość, według Pana(i) jakie będzie znaczenie przedsiębiorczości na rynku pracy za dziesięć lat?
 • 12. Samodzielność, elastyczność, lepszezorganizowaniei zaradność to cechy wyróżniające przedsiębiorców • Przedsiębiorcy to ludzie lepiej zorganizowani i lepiej gospodarują pieniędzmi to cechy częściej wymieniane przez Polaków niż średnio w Europie. mają większą samodzielność , PL młodzi 47 EU młodzi 48 aby zdecydować, gdzie pracują PL total 45 mogą bardziej elastycznie 46 42 zarządzać swoim czasem 41 45 są lepiej zorganizowanymi ludźmi 28 37 lepiej gospodarują pieniędzmi 41 28 37 mają odwagę wkraczania na nowe ścieżki 40 44 40 mają wyższe umiejętności zawodowe 28 23 25 mają lepszy kontakt z ludźmi 28 27 28 przywiązują większą wagę do edukacji 21 i zaawansowanego szkolenia zawodowego 17 19 Pyt. W jakich aspektach Pana(i) zdaniem przedsiębiorcy różnią się od pracowników zatrudnionych na umowę?

Related Documents