WELCOME HEUTAGOGY!27. 3. 2013, TechSquare Praha Mezinárodní konference na téma moderní metody rozvoje dospělých v ...
PRO KOHO TO JE?Pro personalisty, pracovníky v rozvoji avzdělávání, manažery, kouče avšechny, kteří chtějí využívat nejnově...
Mág sociálních sítívyužívaných v učení Zakladatel heutagogiky První dá...
HEUTA… CO? HEUTAGOGIKA? Heutagogika neboli svobodné učení se na základě vlastní motivace a volby rozv...
DOPOLEDNÍ „OCHYTŘOVACÍ“ ČÁSTBude v režii našich skvělýchhostů - zahraničních keynotespíkrů - Stewarta z Austrálie, LisyMar...
ODPOLEDNÍ „PRŮZKUMNÁ“ ČÁST Budete si moci na vlastní kůži vyzkoušet „rozvojové safari“ - ryze ...
HEUTAGOGIKA odborněji…Experti na vzdělávání považují heutagogiku za nadstavbu nad andragogikou azejména za vysoce účinnou ...
KDO MŮŽE ZA HEUTAGOGIKU?Heutagogika je koncept učení, který byl na konci 20. století vyvinut AustralanyStewartem Hasem a C...
WELCOME HEUTAGOGY!27. 3. 2013TechSquare, Praha3 zahraniční inspirátoři20 českých safari rangerů100 účastníků (a fakt ne ví...
of 9

Welcome Heutagogy!

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Welcome Heutagogy!

  • 1. WELCOME HEUTAGOGY!27. 3. 2013, TechSquare Praha Mezinárodní konference na téma moderní metody rozvoje dospělých v 21. století
  • 2. PRO KOHO TO JE?Pro personalisty, pracovníky v rozvoji avzdělávání, manažery, kouče avšechny, kteří chtějí využívat nejnovějšípoznatky z oblasti rozvoje lidskéhopotenciálu, motivace a sebeřízenéhopřístupu k rozvoji.
  • 3. Mág sociálních sítívyužívaných v učení Zakladatel heutagogiky První dáma evropské heutagogiky INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ
  • 4. HEUTA… CO? HEUTAGOGIKA? Heutagogika neboli svobodné učení se na základě vlastní motivace a volby rozvojových metod . Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost a zájemce z oblasti firemního vzdělávání dospělých s konceptem svobodného učení, vysvětlit jeho principy a ukázat příklady nejlepší praxe.
  • 5. DOPOLEDNÍ „OCHYTŘOVACÍ“ ČÁSTBude v režii našich skvělýchhostů - zahraničních keynotespíkrů - Stewarta z Austrálie, LisyMarie z Německa a Luise zeŠpanělska.Čeká vás dopoledne plnéinspirace, zkušeností, sdílení apříkladů z praxe aneb jaksvobodné učení funguje zahranicemi České republiky.
  • 6. ODPOLEDNÍ „PRŮZKUMNÁ“ ČÁST Budete si moci na vlastní kůži vyzkoušet „rozvojové safari“ - ryze české heutagogické menu „rozvoje bez ohrádek a klecí“. Zážitek, který jste nejspíš ještě nikdy neokusili! 
  • 7. HEUTAGOGIKA odborněji…Experti na vzdělávání považují heutagogiku za nadstavbu nad andragogikou azejména za vysoce účinnou cestu, jak zvýšit efektivitu učení, protože pracuje sindividuální motivací k rozvoji každého účastníka. Heutagogika pracuje s tzv.dvojitou smyčkou učení, kdy je podstatné nejen to, CO a JAK se člověk učí, aletaké PROČ. Urychluje tedy tempo učení, udržuje motivaci jedince a zlepšuje taki jeho výsledky. Heutagogický přístup se osvědčuje zejména v korporacích, kdepracují manažeři a zaměstnanci, kteří si již prošli mnohými rozvojovýmiaktivitami a je proto pro ně složité najít takové tréninky, jež by je plně zaujaly abyly pro ně 100%ně přínosné. Heutagogika staví na individualizovaném rozvojiprostřednictvím sdílení znalostí a pracuje jak s prvky koučování, tak i facilitacea moderace. Někdy se jí přezdívá „svobodné učení“, protože umožňuje velkouflexibilitu ve volbě zdrojů informací a formě rozvoje. S touto svobodou se pakpojí zvýšená kreativita účastníků a jejich schopnost inovovat, což jsou klíčovézpůsobilosti potřebné pro zajištění trvalé konkurenceschopnosti firmy.
  • 8. KDO MŮŽE ZA HEUTAGOGIKU?Heutagogika je koncept učení, který byl na konci 20. století vyvinut AustralanyStewartem Hasem a Chrisem Kenyonem. Ve světě heutagogika slaví úspěchypředevším posledních 5 let, kdy byla představena pro účely rozvoje osob vpodnikatelské sféře. Rychle ji adaptovaly především ty podniky, které chtělyintegrovat své rozvojové aktivity s koučováním a propojit na ně své znalostníplatformy. V ČR se o heutagogice zatím příliš neví, ale o to překvapivější asibude, že se s ní už leckde pracuje! Velkým fanouškem heutagogiky u nás jeMonika Barton, jež metodu poznala v Austrálii a na Novém Zélandu právě ujejího zakladatele profesora Hase, a nyní ji v ČR uplatňuje při výuce studentůna VŠE. Je autorkou metody Rozvojového Safari. Nicméně není zdaleka sama –heutagogické principy využívá stále větší množství českých lektorů a koučů –ukázky nejzajímavějších projektů budou k vyzkoušení právě na konferenciWelcome Heutagogy!
  • 9. WELCOME HEUTAGOGY!27. 3. 2013TechSquare, Praha3 zahraniční inspirátoři20 českých safari rangerů100 účastníků (a fakt ne víc)POSTAVTE SI MOSTK MODERNÍMTRENDŮM,BUĎTE UTOHO 

Related Documents