Ajuntaments i Smart City
Cambrils Smart 2015
24 d'Abril de 2015
Què és una Smart City?
3 passos en l'evolució del concepte:
1er pas. Les empreses: tecnologia!
Crisi econòmica 2008. Nou m...
Reflexions sobre Smart City
La tecnologia és un mitjà. No, un fí.
Smart City no és una estratègia de ciutat
Necessitem inn...
Reflexions sobre Smart City
2 cares de la Smart City
La dels serveis de “via pública”
Top-down (l'Ajuntament i les emprese...
Propostes per abordar la Smart City
1. Modificar la organització de l'Ajuntament:
Un ajuntament transversal
2.Integrar els...
I, en breus dies....
Apareix publicat...
“Desarrollo Local y Smart City”
Un ebook gratuït que podràn aconseguir a la meva ...
I, en breus dies....
Apareix publicat...
“Desarrollo Local y Smart City”
Un ebook gratuït que podràn aconseguir a la meva ...
of 7

Ponència "Smart City y Ayuntamientos"

Ponencia presentada en la Jornada Cambrils Smart 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència "Smart City y Ayuntamientos"

  • 1. Ajuntaments i Smart City Cambrils Smart 2015 24 d'Abril de 2015
  • 2. Què és una Smart City? 3 passos en l'evolució del concepte: 1er pas. Les empreses: tecnologia! Crisi econòmica 2008. Nou mercat per les grans informàtiques: les ciutats. Plataforma integral. 2on pas. Els Ajuntaments: tecnologia només?. És això el que necessitem? Els ciutadans ho valoren? 3er pas: Els ciutadans: la meva ciutat! La ciutat es fa per ells..........i amb la seva participació!
  • 3. Reflexions sobre Smart City La tecnologia és un mitjà. No, un fí. Smart City no és una estratègia de ciutat Necessitem innovar en la Smart City És imprescindible implicar la ciutadania
  • 4. Reflexions sobre Smart City 2 cares de la Smart City La dels serveis de “via pública” Top-down (l'Ajuntament i les empreses de serveis municipals) Sabem en què consisteix La dels ciutadans Bottom-up (les empreses locals i els ciutadans) Està per crear l'Ajuntament com facilitador (no, implementador)
  • 5. Propostes per abordar la Smart City 1. Modificar la organització de l'Ajuntament: Un ajuntament transversal 2.Integrar els projectes de Smart City a l'estratègia de ciutat 3.Revisar els projectes Smart City en curs 4.Continuar construïnt el nou camí
  • 6. I, en breus dies.... Apareix publicat... “Desarrollo Local y Smart City” Un ebook gratuït que podràn aconseguir a la meva web www.alainjorda.com Moltes gràcies
  • 7. I, en breus dies.... Apareix publicat... “Desarrollo Local y Smart City” Un ebook gratuït que podràn aconseguir a la meva web www.alainjorda.com Moltes gràcies

Related Documents