PresentacióHola, sóc l’Albert Sevil, tinc 13 anys visc a Cervelló.Ara ensenyaré el meu portafoli.
Aquesta és la meva entrada Aquesta és la meva tascaAl bloc sobre el més buscat a sobre els arbres.Google el 2012.
Aquesta entrada és sobre la pau. Aquesta és la meva entrada de nadal.
Comentaris Aquesta és el meu comentari a una entrada..
Reflexió-Per què has seleccionat aquesta prova?Aquest són els meus comentaris i entrades al bloc i veigque són les millors...
Treballo amb els companysDurant aquest trimestre, he estat ajudant a moltespersones tant com per a fer el portafoli com pe...
Reflexió treballo amb els companys-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vaig estar ajudant als meus com...
Dictats en líniaEn el dictat del tema 3 vaig treure un...9,5.
Dictats (fitxa)En el dictat del tema 3 vaig treure un...9.En el dictat del tema 4 vaig treure un...10.En el dictat del tem...
Reflexió dictats-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè són el dictats que he fet i crec que tenien bonanota.-Què va...
QüestionarisEn els qüestionaris del tema 3 vaigtreure... Un 7 i un 8.En el qüestionari del tema 4 vaig treure un...7.
Reflexió Qüestionaris -Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè són els Vilawebs que he fet i crec que estan força bé...
DossierEn el dossier del tema 3 vaig treureun...notable altEn el dossier del tema 4 i 5 vaig treureun...notable alt.
Reflexió dossiers-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vull ensenyar que he fet els dossiers.-Què vas aprendre qua...
GlossariAquestes són les meves entrades al glossari.
Reflexió glossari-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vull ensenyar que he aportat entrades al glossari-Què vas a...
Controls vocalismeEn el primer examen vaig treure un...8,5.En el segon examen vaig treure un...8,75.
Reflexió control vocalisme-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vaig treure bona nota al controls de vocalisme-Què...
Comprensió oral i lectoraSobre la comprensió oral, he vist nombrososprogrames en català, com per exemple, l’AP...
Reflexió comprensió-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè ha estat bé fer això.-Què vas aprendre quan feies aquesta...
La pitjor tasca: Els VilawebsPer què consideres que és la pitjor tasca que hasrealitzat?Perquè son les pitjors notes que h...
ConclusióPer a mi, el portafoli està bé, tot i que potser, heTingut algun error, com tothom. He après moltes coses al’hora...
Portafoli Albert Sevil 2n Trimestre
Portafoli Albert Sevil 2n Trimestre
of 24

Portafoli Albert Sevil 2n Trimestre

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli Albert Sevil 2n Trimestre

 • 1. PresentacióHola, sóc l’Albert Sevil, tinc 13 anys visc a Cervelló.Ara ensenyaré el meu portafoli.
 • 2. Aquesta és la meva entrada Aquesta és la meva tascaAl bloc sobre el més buscat a sobre els arbres.Google el 2012.
 • 3. Aquesta entrada és sobre la pau. Aquesta és la meva entrada de nadal.
 • 4. Comentaris Aquesta és el meu comentari a una entrada..
 • 5. Reflexió-Per què has seleccionat aquesta prova?Aquest són els meus comentaris i entrades al bloc i veigque són les millors que he fet aquest trimestre.-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Vaig aprendre diferents coses sobre diferents temes.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?Les canviaria, crec que hauria estat bé posat alguna cosamés.
 • 6. Treballo amb els companysDurant aquest trimestre, he estat ajudant a moltespersones tant com per a fer el portafoli com per a altrescoses.Alguns d’ells són: el Guillem Bódalo, elBrian, l’Edmon, el Martin, l’Albert Cabré...
 • 7. Reflexió treballo amb els companys-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vaig estar ajudant als meus companys i ho vullexplicar,-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Que està bé ajudar als companys quan ho necessiten.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?La canviaria, intentant ajudar a més gent.
 • 8. Dictats en líniaEn el dictat del tema 3 vaig treure un...9,5.
 • 9. Dictats (fitxa)En el dictat del tema 3 vaig treure un...9.En el dictat del tema 4 vaig treure un...10.En el dictat del tema 5 vaig treure un...9,5.
 • 10. Reflexió dictats-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè són el dictats que he fet i crec que tenien bonanota.-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Vaig a aprendre paraules que no coneixia.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?En alguns casos l’hauria canviat, crec que hauria d’haverestudiat més.
 • 11. QüestionarisEn els qüestionaris del tema 3 vaigtreure... Un 7 i un 8.En el qüestionari del tema 4 vaig treure un...7.
 • 12. Reflexió Qüestionaris -Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè són els Vilawebs que he fet i crec que estan força bé. -Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaig aprendre nous fets que havien passat, entre d’altres coses. -Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per què? Les canviaria, crec que estan força bé però no m’acaba de convèncer.
 • 13. DossierEn el dossier del tema 3 vaig treureun...notable altEn el dossier del tema 4 i 5 vaig treureun...notable alt.
 • 14. Reflexió dossiers-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vull ensenyar que he fet els dossiers.-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Tindre el “record” del que hem fet al tema.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?Canviaria bastant per poder arribar a l’excel·lent alsdossiers.
 • 15. GlossariAquestes són les meves entrades al glossari.
 • 16. Reflexió glossari-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vull ensenyar que he aportat entrades al glossari-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?La definició d’algunes paraules.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?Segurament l’hauria canviat alguna cosa perquè pot estaruna mica “buit”.
 • 17. Controls vocalismeEn el primer examen vaig treure un...8,5.En el segon examen vaig treure un...8,75.
 • 18. Reflexió control vocalisme-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè vaig treure bona nota al controls de vocalisme-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Algunes normes ortogràfiques.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?L’hauria canviat per poder treure millor nota.
 • 19. Comprensió oral i lectoraSobre la comprensió oral, he vist nombrososprogrames en català, com per exemple, l’APM o elCrackòvia. També he llegit molts llibre en català, a part dels del’escola.
 • 20. Reflexió comprensió-Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè ha estat bé fer això.-Què vas aprendre quan feies aquesta tasca?Alguns mots nous entre d’altres coses.-Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què?Crec que hauria d’haver-hi vist més programes.
 • 21. La pitjor tasca: Els VilawebsPer què consideres que és la pitjor tasca que hasrealitzat?Perquè son les pitjors notes que he tret al trimestre.Què hauries d’haver fet diferent?Moltes coses, pràcticament tot, a part d’intentar millor lameva capacitat lectora i llegir millor les preguntes.
 • 22. ConclusióPer a mi, el portafoli està bé, tot i que potser, heTingut algun error, com tothom. He après moltes coses al’hora de fer aquest treball, però alhora he milloratencara més coses. Si jo m’haguessi de posar unanota, encara que s’hem doni malament, em posaria unexcel·lent.

Related Documents