SPAIN _ HQãLEKTU
Hr/
,x ,
x1:
3 'IN
II| `
KATOLIKU
` ` ROMANONG
; IIQIMBAHAN
l. Mas naiintindihan ng
masa kung iio ay
nakalahad sa wika na
nakasanayan nila.
t i i . ~ , ` ' 'I. ' ;
.i ` wuh 'i ...
Republika
- bi 7 104.
«77f5-lgixtixíkiíi 9- -
V““s““ '“ isona baias na Iumilikha
33 ng komisyon sa wikang
à, npino,...
R k
blegp 'O
@liavswis
language
Republika
blg. 7104: a
J)
salin sa Filipina
ang mga pangalan
ngapisina, gu? ) _l al
ediplsyang p ika,
ai mga karalu a
__ Isa-Filipina ang
f Ranunumpavsa l
Kaiungkulan ng lahal ng l
li mga pinuno al iauhan
E' ng pamahalaan;
I
Republika
blg. 7104: a
lVlagialaga n isa o
higii pang iou an, ayon
sa pangangailangan sa
bawal ianggapan upang
mang...
Gawing bahagi ng
programa sa
pamahalaan ang
paggamii ng Filipino.
wika
Cobyernoí lVlamamayon
l, ” il
JL. )
ULD
ll
J
ul,
LJ*
i)
-yuyuuyzy
M . ._ F;
!vijay
I . I
ul _I ~ ' r
3191-3 11,4315 b,
!Duay
I . I l,
Zízww 1111,»
l!
R _ . <í
` ` 4._
, a ` i. 'rh T 4.3' i
a ; i . Ui
n I V
v'
. . / 2ng. _ . _ ,...
i
KULTURAN G
Paglalaro
i
l i
KIJLTURANG
Popular» i
i
mlamang
; maaraw
l* ” l "
. ._ 3 S? ) p . ~ i? ” w» '
h l. i@ (aváààã «5-
7 i i g
KULTURANG
i Pong! ” l'
lnllluuliálllll i , . '¢
l* Jury. ' . 'r7!
~.
-d
Y
l** Q
nniiiiii iiiiiiiii~iiiiiiiii lillyllliilljl
'
l...
"Anong tawag 'pag nagtapon ka ng
basura sa dagat? Sagot: Pollution
Ano naman ang tawag kapag
tinapon mo so dagat ang mga...
(lutuing). i
u n Hill
m: V F.
. "'«3«^'-; `-_; ;~'. = _ :
k
it
*a 1-. *
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
Politika at Lipunan
of 32

Politika at Lipunan

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika at Lipunan

 • 1. SPAIN _ HQãLEKTU
 • 2. Hr/ ,x , x1: 3 'IN II| ` KATOLIKU ` ` ROMANONG ; IIQIMBAHAN
 • 3. l. Mas naiintindihan ng masa kung iio ay nakalahad sa wika na nakasanayan nila. t i i . ~ , ` ' 'I. ' ; .i ` wuh 'i v "' r . x 'L I " il' {I I 3 i ' n 4'* 'íài *" ' _ i a ; - ~ . ` ' 1 ` un. 4 ' 1 ' . ' 4 4 3 - ' ” ` ,
 • 4. Republika - bi 7 104. «77f5-lgixtixíkiíi 9- - V““s““ '“ isona baias na Iumilikha 33 ng komisyon sa wikang à, npino, nagioiak o ng mga | i kapangyarihan niio, mga fi Tungkulin ai mga gawain, “i naglalaan ng gugugulin ukal y( ídiio, o'r para sa iba pong «i mga layunin. ygfj! 5-. . ` ' _sa @W: Hàhwàaí
 • 5. R k blegp 'O @liavswis language
 • 6. Republika blg. 7104: a J) salin sa Filipina ang mga pangalan ngapisina, gu? ) _l al ediplsyang p ika, ai mga karalu a
 • 7. __ Isa-Filipina ang f Ranunumpavsa l Kaiungkulan ng lahal ng l li mga pinuno al iauhan E' ng pamahalaan; I
 • 8. Republika blg. 7104: a lVlagialaga n isa o higii pang iou an, ayon sa pangangailangan sa bawal ianggapan upang mangasiwa sa mga komunikasyon al korespondensiya na nasusulai sa Filipino;
 • 9. Gawing bahagi ng programa sa pamahalaan ang paggamii ng Filipino.
 • 10. wika Cobyernoí lVlamamayon
 • 11. l, ” il JL. ) ULD ll J ul, LJ* i) -yuyuuyzy M . ._ F;
 • 12. !vijay I . I ul _I ~ ' r 3191-3 11,4315 b,
 • 13. !Duay I . I l, Zízww 1111,» l! R _ . <í ` ` 4._ , a ` i. 'rh T 4.3' i a ; i . Ui n I V v' . . / 2ng. _ . _ , a _A_ sg x, . ` Liifílí" i ':3. _sa
 • 14. i KULTURAN G Paglalaro i
 • 15. l i KIJLTURANG Popular» i i mlamang ; maaraw
 • 16. l* ” l " . ._ 3 S? ) p . ~ i? ” w» ' h l. i@ (aváààã «5-
 • 17. 7 i i g KULTURANG i Pong! ” l'
 • 18. lnllluuliálllll i , . '¢ l* Jury. ' . 'r7! ~. -d Y l** Q nniiiiii iiiiiiiii~iiiiiiiii lillyllliilljl ' l ~ yigiinil' l| l.ll . r,. ;.A. .ivi, '. '- : -i ---. ,` i"
 • 19. "Anong tawag 'pag nagtapon ka ng basura sa dagat? Sagot: Pollution Ano naman ang tawag kapag tinapon mo so dagat ang mga pulitikong kurakot? Sagot: Solution.
 • 20. (lutuing). i u n Hill m: V F. . "'«3«^'-; `-_; ;~'. = _ : k it *a 1-. *