Podstawy ochrony
własności
intelektualnej.
Wykład drugi.
Alek Tarkowski
Technologie + młodzież
(potencjał kreatywny)
Prawo autorskie – wczoraj
●wysokie koszty kopiowania
●produkcja kultury i wiedzy
ograniczona do profesjonalistów
●prawo...
Prawo autorskie – dzisiaj
●okres zmiany paradygmatu
●nadal silny paradygmat “wąski”
●technologia jako czynnik
poszerza...
Prawo autorskie – dzisiaj
●wszechobecność kopii i
czynności kopiowania
●demokratyzacja zdolności
produkcji wiedzy / ku...
Archiwa obywatelskie...
●Archiwum dzienników lotów z II
Wojny Światowej
●Public Resource Org
●Masowa konsumpcja kultury
...
...archiwa pirackie
●Nostalgia Music Forum
●Silent Library Project
●Rumuńskie archiwum flmowe
na IRC
“Nikt nie może zrobić
Disneyowi tego, co Disney
zrobił braciom Grimm”
“Nikt nie może zrobić Wajdzie
tego, co Wajda zrobił Panu
Tadeuszowi”
Susan Meiselas
Joy Garnett
Brak praw zastrzeżonych.
Pewne prawa zastrzeżone.
CC oferuje wolne licencje dla
twórczości wszelkiego rodzaju
Licencje CC
●darmowe
●standardowe
●różnorodne
●human/lawyer/machine
readable
●kompatybilne w skali
międzynarodowej
a
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
Prezentacja IKP, wykład drugi
of 44

Prezentacja IKP, wykład drugi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja IKP, wykład drugi

 • 1. Podstawy ochrony własności intelektualnej. Wykład drugi. Alek Tarkowski
 • 2. Technologie + młodzież (potencjał kreatywny)
 • 3. Prawo autorskie – wczoraj ●wysokie koszty kopiowania ●produkcja kultury i wiedzy ograniczona do profesjonalistów ●prawo autorskie jako mechanizm regulujący wewnątrz wąskiej sfery
 • 4. Prawo autorskie – dzisiaj ●okres zmiany paradygmatu ●nadal silny paradygmat “wąski” ●technologia jako czynnik poszerzający sferę oddziaływania praw autorskich
 • 5. Prawo autorskie – dzisiaj ●wszechobecność kopii i czynności kopiowania ●demokratyzacja zdolności produkcji wiedzy / kultury ●prawo autorskie jako kluczowy mechanizm
 • 6. Archiwa obywatelskie... ●Archiwum dzienników lotów z II Wojny Światowej ●Public Resource Org ●Masowa konsumpcja kultury masowej ●0xdb
 • 7. ...archiwa pirackie ●Nostalgia Music Forum ●Silent Library Project ●Rumuńskie archiwum flmowe na IRC
 • 8. “Nikt nie może zrobić Disneyowi tego, co Disney zrobił braciom Grimm”
 • 9. “Nikt nie może zrobić Wajdzie tego, co Wajda zrobił Panu Tadeuszowi”
 • 10. Susan Meiselas
 • 11. Joy Garnett
 • 12. Brak praw zastrzeżonych.
 • 13. Pewne prawa zastrzeżone.
 • 14. CC oferuje wolne licencje dla twórczości wszelkiego rodzaju
 • 15. Licencje CC ●darmowe ●standardowe ●różnorodne ●human/lawyer/machine readable ●kompatybilne w skali międzynarodowej
 • 16. a

Related Documents