Człowiek, który otrzymuje ją ode mnie,
sam zdobywa wiedzę, nie pomniejszając
mojej; wszak jeśli ktoś zapala ode mnie
swój ...
560:
św. Kolumba vs.
św. Finnian
Psałterz Finniana /
kopia Kolumby /
Król Dermott:
„każdej krowie jej
ciele, każdej
książc...
XV / XVI wiek:
Przywileje i
monopole
wydawnicze – dla
wydawców, a nie
autorów.
Piraci zapewniali
publiczny dostęp
do tańsz...
Anglia, XVI – XVIIIw.
1557 – Mary I tworzy
Stationers Company:
monopol wydawniczy
+ cenzura religijna
1662: Licensing ACT
...
Anglia, XVI – XVIIIw.
1710: Statut Królowej
Anny: pierwszy
nowoczesny
„copyright”
Prawa autorów
(twórców), 14+14 lat,
obow...
Anglia, XVI – XVIIIw.
Wieczyste prawa do
publikacji na mocy
common law.
Donaldson vs.
Beckett 1774:
copyright nie jest
wie...
Francja, XVIIIw.
1793: DÉCRET
DE LA CONVENTION
NATIONALE
droit d'auteur – prawa
moralne twórców
Życie autora + 10 lat,
dzi...
Model anglosaski
©
Zachęta dla
Ochrona twórców innowacyjności
Model europejski
©
Ochrona Zachęta dla
innowacyjności
twórców
Prawo autorskie służy:
- w tradycji Anglosaskiej: “wspieraniu rozwoju
nauk i sztuk”
- w tradycji Europejskiej: ochronie ...
Konwencja
berneńska, 1886
Tradycja francuska,
prawo działa
automatycznie,
uznane prawa
twórców
zagranicznych,
minimalne st...
XX – XXI w.
Zmiany okresu obowiązywania
prawa autorskiego w USA
1710-1831: 14 lat
1831-1909: 28 + 14 lat
1909-1978: 28 + 28 lat
1978...
1790-1800
5%
2005
100%
Zmiany okresu obowiązywania
prawa autorskiego w Polsce
1926: 50 lat
fotografia - po 10 latach od wykonania
zdjęcia
kine...
Zmiany okresu obowiązywania
prawa autorskiego w Polsce
1952: 20 lat, 25 lat
Po 1989 roku Polska zaczęła dostosowywać
sy...
Zmiany prawa autorskiego
● okres - od pierwotnych 14 do 70 lat po śmierci
● zakres – autor nie musi podejmować żadnych...
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
USTAWA
o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r.
Przedmiot prawa autorskiego
“każdy przejaw działalności twórczej” (także
program komputerowy)
“wyłącznie...
Przedmiot prawa autorskiego
Wyjątki: znaki i symbole państwowe,
dokumenty i materiały urzędowe,
proste informacje pr...
Przedmiot prawa autorskiego
utwór zależny: “opracowanie
cudzego utworu, w szczególności
tłumaczenie, przeróbka, ad...
Podmiot prawa autorskiego
“Prawo autorskie przysługuje twórcy”
“pracodawca, którego pracownik stworzył
utwór w wyniku w...
Autorskie prawa osobiste
“chronią nieograniczoną w czasie i nie
podlegającą zrzeczeniu się lub
zbyciu więź twórcy ...
Autorskie prawa majątkowe
“wyłączne prawo do korzystania z
utworu i rozporządzania nim na
wszystkich polach eksploata...
Autorskie prawa majątkowe
autorskie prawa majątkowe gasną z
upływem lat siedemdziesięciu od
śmierci twórcy
jeśli autorski...
Autorskie prawa majątkowe
Opłaty od urządzeń i nośników (tzw.
Private copying levies) – do 3%
wpływów
Opłaty za zwielokro...
Pola eksploatacji
Zakresy korzystania z utworu,
składające się na treść majątkowych
praw autorskich.
(Wyszczególnione w a...
Przejście praw majątkowych
Dwa rodzaje umów: przeniesienie praw i
licencja – umowa o korzystanie z utworu.
Umowa obejmuje...
Dozwolony użytek prywatny
“korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworów przez krąg osób
pozostających w związku oso...
Dozwolony użytek publiczny
“Instytucje naukowe i oświatowe
mogą, w celach dydaktycznych lub
prowadzenia własnych ba...
Dozwolony użytek publiczny
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie
swoich zadań stat...
Cytat
Wolno przytaczać w utworach stanowiących
samoistną całość urywki
rozpowszechnionych utworów lub drobne
utwory w cało...
Dozwolony użytek publiczny
Wolno w celach dydaktycznych i naukowych
zamieszczać rozpowszechnione drobne
utwory lub fragmen...
Dozwolony użytek publiczny
Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w
prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione:...
Ochrona wizerunku
“Ochrona wizerunku wymaga
zezwolenia osoby na nim
przedstawionej”
Ochrona baz danych
Ustawa o ochronie baz danych – prawo
sui generis.
zbiór danych […] wymagający
istot...
Prawa pokrewne
Prawo do artystycznych wykonań
Prawo do fonogramów i wideogramów
Prawo do nadań programów
Prawo do...
Co jeszcze?
Plagiaty
P2P
Prawa autorskie na uniwersytecie
Dozwolony użytek publiczny
Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie
rozpowszechnione utwory podczas
ceremonii religijnych, ...
Prezentacja IKP, wykład pierwszy
Prezentacja IKP, wykład pierwszy
Prezentacja IKP, wykład pierwszy
Prezentacja IKP, wykład pierwszy
Prezentacja IKP, wykład pierwszy
of 46

Prezentacja IKP, wykład pierwszy

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja IKP, wykład pierwszy

 • 1. Człowiek, który otrzymuje ją ode mnie, sam zdobywa wiedzę, nie pomniejszając mojej; wszak jeśli ktoś zapala ode mnie swój kaganek, otrzymuje światło, wcale nie umniejszając mojego. Tomasz Jefferson
 • 2. 560: św. Kolumba vs. św. Finnian Psałterz Finniana / kopia Kolumby / Król Dermott: „każdej krowie jej ciele, każdej książce jej kopia” / bitwa o Cul Dreimhne
 • 3. XV / XVI wiek: Przywileje i monopole wydawnicze – dla wydawców, a nie autorów. Piraci zapewniali publiczny dostęp do tańszych kopii
 • 4. Anglia, XVI – XVIIIw. 1557 – Mary I tworzy Stationers Company: monopol wydawniczy + cenzura religijna 1662: Licensing ACT of 1662 reguluje kwestię monopoli
 • 5. Anglia, XVI – XVIIIw. 1710: Statut Królowej Anny: pierwszy nowoczesny „copyright” Prawa autorów (twórców), 14+14 lat, obowiązek rejestracji utworu Luki prawne – zasięg terytorialny: piractwo
 • 6. Anglia, XVI – XVIIIw. Wieczyste prawa do publikacji na mocy common law. Donaldson vs. Beckett 1774: copyright nie jest wieczysty
 • 7. Francja, XVIIIw. 1793: DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE droit d'auteur – prawa moralne twórców Życie autora + 10 lat, działa automatycznie
 • 8. Model anglosaski © Zachęta dla Ochrona twórców innowacyjności
 • 9. Model europejski © Ochrona Zachęta dla innowacyjności twórców
 • 10. Prawo autorskie służy: - w tradycji Anglosaskiej: “wspieraniu rozwoju nauk i sztuk” - w tradycji Europejskiej: ochronie osobistych i majątkowych praw autora
 • 11. Konwencja berneńska, 1886 Tradycja francuska, prawo działa automatycznie, uznane prawa twórców zagranicznych, minimalne standardy (życie + 50 lat) Podpisana przez USA w 1988!
 • 12. XX – XXI w.
 • 13. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w USA 1710-1831: 14 lat 1831-1909: 28 + 14 lat 1909-1978: 28 + 28 lat 1978- 1998: życie + 50 lat 1998 - : życie + 70 lat 11 zmian od 1962 roku, dwie ostatnie przedłużają okres o 39 lat
 • 14. 1790-1800 5%
 • 15. 2005 100%
 • 16. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w Polsce 1926: 50 lat fotografia - po 10 latach od wykonania zdjęcia kinematografia - 20 lat po stworzeniu filmu mechaniczne wykonanie utworu muzycznego - 20 lat
 • 17. Zmiany okresu obowiązywania prawa autorskiego w Polsce 1952: 20 lat, 25 lat Po 1989 roku Polska zaczęła dostosowywać system prawa autorskiego do standardów europejskich i międzynarodowych (ustalanych przez WIPO). 1994: 50 lat po śmierci twórcy 2000: 70 lat po śmierci twórcy
 • 18. Zmiany prawa autorskiego ● okres - od pierwotnych 14 do 70 lat po śmierci ● zakres – autor nie musi podejmować żadnych działań, aby utwór został objęty ochroną ● forma  kontroli- nowe metody – komputery + internet ● zasięg - każde działanie w obrębie Internetu to kopia
 • 19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • 20. USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • 21. Przedmiot prawa autorskiego “każdy przejaw działalności twórczej” (także program komputerowy) “wyłącznie sposób wyrażenia” “Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia” “niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”
 • 22. Przedmiot prawa autorskiego Wyjątki: znaki i symbole państwowe, dokumenty i materiały urzędowe, proste informacje prasowe Nośnik to nie utwór
 • 23. Przedmiot prawa autorskiego utwór zależny: “opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja” Prawo zależne – rozporządzenie i korzystanie za zgodą autora utworu pierwotnego
 • 24. Podmiot prawa autorskiego “Prawo autorskie przysługuje twórcy” “pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe” instytucja naukowa może korzystać z utworu, udostępniać osobom trzecim, przysługuje jej prawo pierwokupu”
 • 25. Autorskie prawa osobiste “chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem”
 • 26. Autorskie prawa majątkowe “wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”
 • 27. Autorskie prawa majątkowe autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy jeśli autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca – siedemdziesiąt lat od rozpowszechnienia
 • 28. Autorskie prawa majątkowe Opłaty od urządzeń i nośników (tzw. Private copying levies) – do 3% wpływów Opłaty za zwielokrotnianie – do 3% wpływów 5-8% wpływów ze sprzedaży utworów nie objętych ochroną praw autorskich
 • 29. Pola eksploatacji Zakresy korzystania z utworu, składające się na treść majątkowych praw autorskich. (Wyszczególnione w art. 50)
 • 30. Przejście praw majątkowych Dwa rodzaje umów: przeniesienie praw i licencja – umowa o korzystanie z utworu. Umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione; nie obejmuje przyszłych pól eksploatacji ani przyszłych utworów twórcy. Okres obowiązywania; wyłączna / niewyłączna
 • 31. Dozwolony użytek prywatny “korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego” (nie obejmuje programów komputerowych)
 • 32. Dozwolony użytek publiczny “Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.”
 • 33. Dozwolony użytek publiczny Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów 2) sporządzać egzemplarze rozpowszechnionych utworów do własnych zbiorów 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego
 • 34. Cytat Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
 • 35. Dozwolony użytek publiczny Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach.
 • 36. Dozwolony użytek publiczny Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione: sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b; przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych; mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
 • 37. Ochrona wizerunku “Ochrona wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”
 • 38. Ochrona baz danych Ustawa o ochronie baz danych – prawo sui generis. zbiór danych […] wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Ochrona na 15 lat. Wolno korzystać z nieistotnej części.
 • 39. Prawa pokrewne Prawo do artystycznych wykonań Prawo do fonogramów i wideogramów Prawo do nadań programów Prawo do pierwszych wydań, wydań naukowych i krytycznych
 • 40. Co jeszcze? Plagiaty P2P Prawa autorskie na uniwersytecie
 • 41. Dozwolony użytek publiczny Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia.