Нарушувања и болестиНарушувања и болести
на имунобиолошкана имунобиолошка
заштитазаштита
Што е алергија?
• Алергија е преосетливост на некои
супстанци, додека алергијската реакција е
одговор на имуниот систем на...
Имуниот систем
функционира како
одбрана од штетни
агенси (пр. бактерии
и вируси) .
Како се лечи?
Постојат три основни
постапки во лечењето 
на алергијата, а тоа се:
1. Избегнување
на алергени
2. Земање на ...
Болести на недостиг на
имунитет
Недостиг на имунитет е вид
оштетување на
имунитетниот систем.
Ова оштетување може да го
вк...
Болеста СИДА е пример кој
уништува посебен вид на
Т-клетки.
Болеста
најпрвин се
појавила кај корисниците
на дроги.
Болеста...
ИздработиИздработи
АлександарАлександар
АрсовскиАрсовски
Narusuvanje i imunoloska zastita
of 8

Narusuvanje i imunoloska zastita

Нарушување и имунолошка заштита 1.Што е алергија? 2.Како се лечи? 3.Болести на недостиг на имунитет. 4.Сида
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narusuvanje i imunoloska zastita

  • 1. Нарушувања и болестиНарушувања и болести на имунобиолошкана имунобиолошка заштитазаштита
  • 2. Што е алергија? • Алергија е преосетливост на некои супстанци, додека алергијската реакција е одговор на имуниот систем на организмот кон внесените алергиски супстанци. Носечките супстанци (алергени) кои предизвикуваат алергијска реакција може да бидат: храна, полен, спори, микрокрлжи, делови од тело на животните, отров од инсектите и др.
  • 3. Имуниот систем функционира како одбрана од штетни агенси (пр. бактерии и вируси) .
  • 4. Како се лечи? Постојат три основни постапки во лечењето  на алергијата, а тоа се: 1. Избегнување на алергени 2. Земање на лекови кои ги намалуваат симптомите (го спречуваат ослободувањето на активните хемиски материи) 3. Имунотерапија или комбинација од овие методи
  • 5. Болести на недостиг на имунитет Недостиг на имунитет е вид оштетување на имунитетниот систем. Ова оштетување може да го вклучи кој било дел од Системот, како што се Т-клетките, Б-клетките Или градната жлезда. Такви нарушувања можат да бидат наследени, или стекнати како резултат на слаба исхрана,инфекција, Или лекување со х-знаци и Лекарства.
  • 6. Болеста СИДА е пример кој уништува посебен вид на Т-клетки. Болеста најпрвин се појавила кај корисниците на дроги. Болеста се пренесува само преку директен контакт, најчесто кај младите кој не ги почитуваат предупредувањата за опасностите од незаштитна полова активност и употреба на заразени игли. Најдобар лек за оваа болест е информираноста за опасност и за нејзина смртоносност. Виц за СИДА: После луда вечер, плавуша оди на гинеколог. После прегледот гинекологот и ги соопштува резултатите: - Имате сида! - Стварно? Леле, господе... А како знаете дека е женско?
  • 7. ИздработиИздработи АлександарАлександар АрсовскиАрсовски