Serwis ASAP – satelitarny serwis dla
rolnictwa precyzyjnego –
optymalizacja nawożenia i wielkości
plonów
Ramy czasowe:
• Pierwszy nalot testowy – połowa października – wybrane
działki,
• Testowe działanie Serwisu – rok 2015:...
Co chcemy Państwu zaproponować:
• Precyzyjna powierzchnia działek i powierzchni upraw – pomiary na
podstawie danych lotn...
Co chcemy Państwu zaproponować:
• Warunki roślin przed okresem zimowych
– obserwacja warunków temperaturowych vs. pokryw...
Jak to (z)robimy?
Korzystamy z zróżnicowanych danych
satelitarnych, w tym wysokorozdzielczych:
Jak to robimy?
Nr działki Uprawa Powierzchnia w m2
858/860/868 Łąki 20670
879/880/881/882 Łąki 3910
1. Uzyskujemy wyso...
Zastosowanie nowych misji satelitarnych dla
Rolnictwa – Określenie kondycji roślin
Katarzyna Dąbrowska – Zielińska
Mart...
Definicja teledetekcji
Metoda pozyskiwania danych
o obiektach, zjawiskach i procesach
bez bezpośredniego kontaktu międz...
Poziomy, z jakich pozyskuje się dane
metodami teledetekcji
Dane naziemne
• do kilku metrów
Pułap lotniczy
• Mała wyso...
Orbity: biegunowa, nachylona, geostacjonarna
WSPÓŁCZESNE KONSTELACJE SATELITÓW
WYKONUJĄCYCH ZDJĘCIA W WIDMIE OPTYCZNYM
Envisat
Zdjęcia w różnych pasmach widma
Satelity dostarczające danych
w Programie GMES
SPOT-5
Zdjęcia trójwymiarowe
...
Niska rozdzielczość przestrzenna
skanner rozdzielczość MS (m)
AVHRR/NOAA (5) 1000
MODIS (2)
(5)
(28)
250
500
1000 ...
Radiolokatory SAR
satellite SAR Resolution (m)
RADARSAT-2 C HH, HV, VH, VV 3-100
ERS-1, 2 C VV 25
ALOS, ALOS2 L VV, HH...
Rozdzielczość przestrzenna
Landsat MSS
Landsat TM
SPOT 4 MS
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
Rozdzielczość przestrzenna
Landsat MSS
Landsat TM
SPOT 4 MS
SPOT 4 MS+PAN
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNY...
Rozdzielczość przestrzenna Rozdzielczość przestrzenna
Landsat MSS
Landsat TM
SPOT 4 MS
SPOT 4 MS+PAN
Quickbird
PRAKT...
Trwałe uużżyyttkkii zziieelloonnee ((łłąąkkii ii ppaassttwwiisskkaa ttrrwwaałłee ))
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATEL...
Komponent satelitarny w Programie COPERNICUS
Seria satelitów Sentinel (kilka generacji)
Sentinel 1 ; radarowy w pasmie C...
Klasyfikacja zdjęcia
TerraSAR-X
Legenda
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
Fot, dr A. Kijowski
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
Fot. Dr. M. Ostrowski
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
Fot, dr A. Kijowski
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
Fot, dr A. Kijowski
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
Fot, dr A. Kijowski
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK
SATELITARNYCH
Znormalizowany wskaźnik zieleni
26-27. 06. 1987 r. 28. 06. 1988 r.
WYMARZANIE PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU – woj. Kujawsko –
Pomorskie
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
ZDJĘCIE SATELITARNE GEOEYE
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy 31
Rozpoznawanie Upraw
ZDJĘCIA RADAROWE
Ekomorfologiczna waloryzacja- użytkowanie doliny
Klasyfikacja Upraw
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Identyfikacja upraw na podstawie zdjęć mikrofalowych
skanerem ASAR z satelity ENVISAT
Kompozycja
VV i HH
IS4 i IS6
gl...
Identyfikacja upraw na podstawie zdjęcia wykonanego skanerem ASTER
zboża jare
oziminy
rzepak
lucerna
łąki
odkryta gl...
Wilgotność gleby
określona na podstawie zdjęć mikrofalowych - ENVISAT ASAR IS6 VV
Grunty orne
Łąki
WSKAŹNIK
WILGOTNOŚCI
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Wilgotność Gleby Terra SAR-X VV
2013 2706
Wilgotność gleby – Envisat HH
2011-06-27
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Pro...
2.03.2009
Województwo Pomorskie i Kujawsko - Pomorskie
2.03.2012
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Obliczenie redukcji plonów w stosunku do potencjalnych w
każdej dekadzie roku
NDVI, Tact – actual value of NDVI; Tempera...
Warunki Wzrostu roślin – Temperatura w roku 2014
Przezimowanie Rzepaku
Informacje sygnalne GUS
A - dobry stan ozimin
B - zły stan ozimin
a - wczesna wiosna
b - późna ...
Rzepak w województwie Mazowieckim - wg. modeli po 11 dekadzie -
przezimowanie.
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolni...
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
MODIS TCI – YEARS WITH DROUGHT
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Prognoza Redukcji Plonów w poszczególnych dekadach roku dla
województwa
2010 11 dekades 2010 14 dekades
2010 16
2012 1...
Redukcja Plonów (NUTS2)
2013 11
2013 16
2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
2013 18
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Powierzchnia redukcji plonów w stosunku do potencjalnych o
25 %
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
System Informacji dla
Rolników
Wyznaczenie wartości
progowych
Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
Zapraszamy do kontaktu:
Instytut Geodezji i Kartografii
Centrum Teledetekcji
Strona www: www.igik.edu.pl
Profesor dr h...
Dziękuję za uwagę
Prezentacja możliwości serwisu asap
Prezentacja możliwości serwisu asap
of 56

Prezentacja możliwości serwisu asap

Prezentacja możliwości serwisu asap
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja możliwości serwisu asap

 • 1. Serwis ASAP – satelitarny serwis dla rolnictwa precyzyjnego – optymalizacja nawożenia i wielkości plonów
 • 2. Ramy czasowe: • Pierwszy nalot testowy – połowa października – wybrane działki, • Testowe działanie Serwisu – rok 2015: – Dane ogólnopolskie dostępne od początku 2015 r. • Komercyjne działanie Serwisu – rok 2016 – Produkty dostępne w wersji abonamentowej i jednorazowej – szczegóły do opracowania
 • 3. Co chcemy Państwu zaproponować: • Precyzyjna powierzchnia działek i powierzchni upraw – pomiary na podstawie danych lotniczych wyposażonych w najnowsze urządzenia GPS  możliwość generowania raportów (ustawienie wymagań/formatów), • Rozpoznawanie upraw  generowanie raportów o rodzaju upraw na danej działce i ich powierzchni, • Określanie wielkości dawki nawozu na podstawie: – Zawartości azotu w glebie + innych składników odżywczych (określanie na podstawie prób glebowych, w przyszłości na podstawie danych satelitarnych/lotniczych), temperatury powierzchni i wilgotności gleby (dane satelitarne/lotnicze), • Monitoring kondycji roślin – rekomendacja o dodatkowych zabiegach agrotechnicznych, • Prognozowanie plonów,
 • 4. Co chcemy Państwu zaproponować: • Warunki roślin przed okresem zimowych – obserwacja warunków temperaturowych vs. pokrywy śnieżnej w ciągu zimy – określenie stanu upraw po zimie – określenie powierzchni roślin uszkodzonych oraz stanu uszkodzenia – rekomendacje dalszych kroków; • Określenie momentu start okresu wegetacyjnego • Monitoring suszy – prognoza suszy, prognoza redukcji plonów – Informacja o warunkach stresowych roślin – nawet 4 tygodnie przed IMGW
 • 5. Jak to (z)robimy?
 • 6. Korzystamy z zróżnicowanych danych satelitarnych, w tym wysokorozdzielczych:
 • 7. Jak to robimy? Nr działki Uprawa Powierzchnia w m2 858/860/868 Łąki 20670 879/880/881/882 Łąki 3910 1. Uzyskujemy wysoko rozdzielcze dane satelitarne/lotnicze 814 Łąki 979,7 821 Łąki 3029 854/5 Łąki 3553 848 Drogi 1334 848 Drogi 1012 752/8 Drogi 949,7 2. Nakładamy strukturę działek 816/814/819/818 Lasy i zadrzewienia 22490 858 Lasy i zadrzewienia 2803 860 Nieużytki 1148 855/1 Nieużytki 4292 861 3. Rozpoznanie Nieużytki 4144 859 Nieużytki 744,1 854,9 upraw/innych Nieużytki 985,3 855/1 Owies 4335 856 elementów Owies środowiska 2431 859 Pszenica 993,2 857 Tereny zabudowane 1678 820 4. Pomiar Tereny zabudowane wskaźników 2268 820 roślinnych Tereny zabudowane 221,2 854/5 Tereny zabudowane 191,5 820 Tereny zabudowane 567 860 Żyto 1573 854/5 Żyto 3452
 • 8. Zastosowanie nowych misji satelitarnych dla Rolnictwa – Określenie kondycji roślin Katarzyna Dąbrowska – Zielińska Martyna Gatkowska Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Teledetekcji
 • 9. Definicja teledetekcji Metoda pozyskiwania danych o obiektach, zjawiskach i procesach bez bezpośredniego kontaktu między urządzeniami pozyskującymi i rejestrującymi te dane, a analizowanymi obiektami czy zjawiskami
 • 10. Poziomy, z jakich pozyskuje się dane metodami teledetekcji Dane naziemne • do kilku metrów Pułap lotniczy • Mała wysokość – do 2 km • Średnia wysokość – do 5 km • Duża wysokość – do 10 km Pułap satelitarny • Niskie orbity – do 450 km • Średnie orbity – do 1 000 km • Wysokie orbity – 20 000 km • Orbita geostacjonarna – 36 000 km
 • 11. Orbity: biegunowa, nachylona, geostacjonarna
 • 12. WSPÓŁCZESNE KONSTELACJE SATELITÓW WYKONUJĄCYCH ZDJĘCIA W WIDMIE OPTYCZNYM
 • 13. Envisat Zdjęcia w różnych pasmach widma Satelity dostarczające danych w Programie GMES SPOT-5 Zdjęcia trójwymiarowe Satelita GeoEye Rozdzielczość 25 cm RapidEyes Zdjęcia codzienne Pleyades Rozdzielczość 70 cm Sentinel Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 14. Niska rozdzielczość przestrzenna skanner rozdzielczość MS (m) AVHRR/NOAA (5) 1000 MODIS (2) (5) (28) 250 500 1000 MERIS (15) 300
 • 15. Radiolokatory SAR satellite SAR Resolution (m) RADARSAT-2 C HH, HV, VH, VV 3-100 ERS-1, 2 C VV 25 ALOS, ALOS2 L VV, HH 7 Envisat C HH, HV, VH, VV 25 TerraSAR-X X HH, HV, VH, VV 1, 3, 16 COSMO-SkyMed X HH, HV, VH, VV 1 Cryosat-2 For ice measurements SMOS L 25 km Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 16. Rozdzielczość przestrzenna Landsat MSS Landsat TM SPOT 4 MS PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 17. Rozdzielczość przestrzenna Landsat MSS Landsat TM SPOT 4 MS SPOT 4 MS+PAN PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 18. Rozdzielczość przestrzenna Rozdzielczość przestrzenna Landsat MSS Landsat TM SPOT 4 MS SPOT 4 MS+PAN Quickbird PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 19. Trwałe uużżyyttkkii zziieelloonnee ((łłąąkkii ii ppaassttwwiisskkaa ttrrwwaałłee )) PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 20. Komponent satelitarny w Programie COPERNICUS Seria satelitów Sentinel (kilka generacji) Sentinel 1 ; radarowy w pasmie C (wystrzelony 3 kwiecień) Sentinel 2 ; optyczny wielospektralny MR (> 20 m) Sentinel 3 ; optyczny wielospektralny LR (> 300 m) Sentinel 4 ; atmosferyczny, EUMETSAT MTG Sentinel 5 ; atmosferyczny, EUMETSAT MetOp-SG Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 21. Klasyfikacja zdjęcia TerraSAR-X Legenda PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 22. Fot, dr A. Kijowski PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 23. Fot. Dr. M. Ostrowski PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 24. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 25. Fot, dr A. Kijowski PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 26. Fot, dr A. Kijowski PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 27. Fot, dr A. Kijowski PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK SATELITARNYCH
 • 28. Znormalizowany wskaźnik zieleni 26-27. 06. 1987 r. 28. 06. 1988 r.
 • 29. WYMARZANIE PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU – woj. Kujawsko – Pomorskie Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 30. ZDJĘCIE SATELITARNE GEOEYE 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy 31
 • 31. Rozpoznawanie Upraw ZDJĘCIA RADAROWE
 • 32. Ekomorfologiczna waloryzacja- użytkowanie doliny
 • 33. Klasyfikacja Upraw 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 34. Identyfikacja upraw na podstawie zdjęć mikrofalowych skanerem ASAR z satelity ENVISAT Kompozycja VV i HH IS4 i IS6 gleba niepokryta rzepak zboża jare zboża ozime wschody łąki nie klasyfikowane
 • 35. Identyfikacja upraw na podstawie zdjęcia wykonanego skanerem ASTER zboża jare oziminy rzepak lucerna łąki odkryta gleba nie klasyfikowane
 • 36. Wilgotność gleby określona na podstawie zdjęć mikrofalowych - ENVISAT ASAR IS6 VV Grunty orne Łąki
 • 37. WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 38. Wilgotność Gleby Terra SAR-X VV 2013 2706 Wilgotność gleby – Envisat HH 2011-06-27 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 39. 2.03.2009 Województwo Pomorskie i Kujawsko - Pomorskie 2.03.2012 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 40. Obliczenie redukcji plonów w stosunku do potencjalnych w każdej dekadzie roku NDVI, Tact – actual value of NDVI; Temperature NDVImin; Tmin – minimal value of NDVI, Temp NDVImax, Tmax – maximuml value of NDVI, Temperature 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 41. Warunki Wzrostu roślin – Temperatura w roku 2014
 • 42. Przezimowanie Rzepaku Informacje sygnalne GUS A - dobry stan ozimin B - zły stan ozimin a - wczesna wiosna b - późna wiosna Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 43. Rzepak w województwie Mazowieckim - wg. modeli po 11 dekadzie - przezimowanie. Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 44. 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 45. MODIS TCI – YEARS WITH DROUGHT 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 46. Prognoza Redukcji Plonów w poszczególnych dekadach roku dla województwa 2010 11 dekades 2010 14 dekades 2010 16 2012 11dekades 2012 14 dekades 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy 2012 16 dekades (DROUGHT)
 • 47. Redukcja Plonów (NUTS2) 2013 11 2013 16 2014-09-25 Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy 2013 18
 • 48. Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 49. Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 50. Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 51. Powierzchnia redukcji plonów w stosunku do potencjalnych o 25 % Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 52. System Informacji dla Rolników Wyznaczenie wartości progowych Spotkanie Inicjujące Projekt Serwis Rolniczy
 • 53. Zapraszamy do kontaktu: Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Teledetekcji Strona www: www.igik.edu.pl Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska Adres e-mail: Katarzyna.Dabrowska-Zielinska@igik.edu.pl Mgr Martyna Gatkowska Adres e-mail: Martyna.Gatkowska@igik.edu.pl
 • 54. Dziękuję za uwagę

Related Documents