e-mail: alex1mdu@gmail.com
Самойленко Олексій Олександрович
к.п.н., в.о. завідуючого кафедри ВОС та ІКТ
УМО НАПН України
a...
Дефініція
Дистанційне навчання — сукупність
сучасних технологій, що забезпечують
доставку інформації в інтерактивному
режи...
Принципи
дистанційного
навчання
інтерактивна
взаємодія у
процесі роботи
надання
студентам
можливості
самостійного
освоєння...
Виникнення дистанційного навчання
• 1840 рік. Ісаак Пітман запропонував навчання через
поштовий зв'язок для студентів Англ...
Кейс-
технологія
• паперові та
електроні
носії
• відеолекції,
навчальні
комплекси
Кореспонденсь
ке навчання
• обмін між
ви...
Реформи в освіті
Закон України «Про вищу освіту»
Концепція розвитку освіти України до 2025
року
Стратегія розвитку вищої о...
1. Навчальні дисципліни обсягом
не менше 3-х кредитів ЄКТС.
2. Один семестр = 8 навчальних дисциплін, включаючи
практики т...
6. Обсяг одного кредиту ЄКТС = 30 годин
7. Аудиторні заняття – 33%-50% в межах кредиту ЄКТС
при цьому не зменшити якість з...
Запровадження елементів ДН
у освітній процесс ВНЗ
• Коротко по
кожному пункту
плану лекції
• Основні практичні
приклади
За...
Проектування веб-ресурсу дисципліни
Інтерактивні лекції з
відеоматеріалами
Практичні завдання для
набуття навичок
Тематичн...
МОЖЛИВОС
ТІ РОЛІ
«ВИКЛАДАЧ»
МОЖЛИВОСТІ
РОЛІ
«ВИКЛАДАЧ БЕЗ
ПРАВА
РЕДАГУВАННЯ»
МОЖЛИВОС
ТІ РОЛІ
«СТУДЕНТ»
Види моніторингу у
курсі
Блок «Звіти»:
протокол
подій
Блок «Звіти»: Звіт про
діяльність
(статистика переглядів
матеріалів курсу по модулям)
Блок «Звіти»:
Моніторинг участі у
курсі
Блок «Звіти»:
Моніторинг участі у курсі
Перевірка звітів з практичних
та лабораторних робіт
ЖУРНАЛ ОЦІНОК
АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
ЖУРНАЛ ОЦІНОК
ОКРЕМОГО СТУДЕНТА
Present_sb1
of 20

Present_sb1

НУХТ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Present_sb1

 • 1. e-mail: alex1mdu@gmail.com Самойленко Олексій Олександрович к.п.н., в.о. завідуючого кафедри ВОС та ІКТ УМО НАПН України alex_samoylenko
 • 2. Дефініція Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
 • 3. Принципи дистанційного навчання інтерактивна взаємодія у процесі роботи надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу консультаційний супровід у процесі вивчення матеріалу
 • 4. Виникнення дистанційного навчання • 1840 рік. Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії. • 1856 рік. Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови заочною формою у Німеччині. • Відкритий університет Великобританії в 1969 році • 1979 році була створена Національна мережа радіо і телевізійних університетів у Китаї. • У СРСР трансляція навчальних ТВ програм з різних предметів почалася в 1966 році Перелік центрів дистанційного навчання, рекомендованих МОН України: • Український центр дистанційної освіти - udec.ntu-kpi.kiev.ua • Українська система дистанційного навчання - www.udl.org.ua • Центр дистанційного навчання світового банку - www.uapa- dlc.org.ua • Дистанційне навчання Академії цивільного захисту України - www.edu-mns.org.ua ХІХ століття ХХ століття ХХI століття
 • 5. Кейс- технологія • паперові та електроні носії • відеолекції, навчальні комплекси Кореспонденсь ке навчання • обмін між викладачем і студентом навчальними матеріалами, виконаними завданнями за допомогою пошти TV-технологія • телевізійні лекції • Радіолекії • лекційна форма навчання • самопідготов ка за навчальними посібниками Мережева технологія • Internet • електронна заява у ВНЗ • подання документів у електронном у вигляді • пароль до навчальної інформації і координати тьютора ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 • 6. Реформи в освіті Закон України «Про вищу освіту» Концепція розвитку освіти України до 2025 року Стратегія розвитку вищої освіти України
 • 7. 1. Навчальні дисципліни обсягом не менше 3-х кредитів ЄКТС. 2. Один семестр = 8 навчальних дисциплін, включаючи практики та курсові роботи. 3. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки = 27 кредитів ЄКТС, з них:  12 кредитів ЄКТС – філософсько-українознавчі дисципліни,  15 кредитів ЄКТС – іноземна мова за проф. спрямуванням. 4. Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 60 кредитів ЄКТС (25%). 5. Практична підготовка 24 кредити ЄКТС (10%). Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015 року Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році
 • 8. 6. Обсяг одного кредиту ЄКТС = 30 годин 7. Аудиторні заняття – 33%-50% в межах кредиту ЄКТС при цьому не зменшити якість знань студентів за рахунок діагностики пробілів у знаннях та своєчасної їх корекції у курсі Кожну тему вивчати комбіновано (за змішаною формою) 1/3(1/2) аудиторні заняття + 2/3(1/2) у дистанційному курсі
 • 9. Запровадження елементів ДН у освітній процесс ВНЗ • Коротко по кожному пункту плану лекції • Основні практичні приклади Заняття в аудиторії • Розширений конспект лекції з відеоматеріалами • Питання для рефлексії • Практичні завдання • Тематичні обговорення • Накопичення балів Навчання у веб-ресурсі • Висновки • Закріплення та перевірка знань • Виставлення оцінок Підсумок в аудиторії
 • 10. Проектування веб-ресурсу дисципліни Інтерактивні лекції з відеоматеріалами Практичні завдання для набуття навичок Тематичні обговорення у форумах Індивідуальні та групові консультації у чатах Творчі завдання для мікрогруп на вікі Накопиченнябалів
 • 11. МОЖЛИВОС ТІ РОЛІ «ВИКЛАДАЧ» МОЖЛИВОСТІ РОЛІ «ВИКЛАДАЧ БЕЗ ПРАВА РЕДАГУВАННЯ» МОЖЛИВОС ТІ РОЛІ «СТУДЕНТ»
 • 12. Види моніторингу у курсі
 • 13. Блок «Звіти»: протокол подій
 • 14. Блок «Звіти»: Звіт про діяльність (статистика переглядів матеріалів курсу по модулям)
 • 15. Блок «Звіти»: Моніторинг участі у курсі
 • 16. Блок «Звіти»: Моніторинг участі у курсі
 • 17. Перевірка звітів з практичних та лабораторних робіт
 • 18. ЖУРНАЛ ОЦІНОК АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
 • 19. ЖУРНАЛ ОЦІНОК ОКРЕМОГО СТУДЕНТА