Clasa VII-aProfesor: Meriacre Elena
Poezie:A ieşit un elefant pe cărare,Şi l-a călcat pe-un ţînţar pe picioare.Foarte onest elefantul ia zis,Poţi să mă calci ...
Concluzie: masa elefantului este mai mare, atunci şigreutatea lui va fi mai mare, de aceia şi acţiuneaelefantului va fi ma...
Capitolul: Presiunea. Forţa ArhimedeSubiectul: PRESIUNEA SOLIDELORTimp: 45 min.Tipul lecţiei: De acumulare a n...
Subcompetenţa: Investigarea experimentală a presiunii exercitată de corpurile solideObiective: Elevul va fi capa...
Metode: explicaţia, conversaţia, experimentul, demonstraţia, observaţia, modelarea , jocul didactic, problematizarea, exe...
Ce am studiat noi în capitolul precedent?Cîte tipuri de forţă cunoaştem?De ce depinde rezultatul acţiunii unei forţe?
La această lecţie vom învăţa cum depinderezultatul acţiunii unei forţe de aria suprafeţei decontact cu corpul asupra cărei...
Concluzie: Rezultatul acţiunii unei forţe nudepinde numai de modulul şi orientarea ei, dar şi de aria suprafeţei de contac...
Presiunea solidelor este peste tot,în jurul nostru – deoarece…… ….este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre mod...
Blaise Pascal
Completaţi tabelul cu ajutorul calculelor O persoană se O elevă Un tînăr Un bărbat află sub schiuri Greu...
Completaţi tabelul de mai josO persoană se Patine Pantofi cu Ghete Schiuriaflă sub schiuri toc Gr...
Tema pentru acasă:De învăţat tema 1.1. Presiunea solidelor, pag.63Exerciţiul 2,3 pag.65Informaţie- Blaise Pascal
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
of 24

Presiunea solidelor

Presiunea solidelor. Proiect didactic, Clasa a VII-a Profesor: Meriacre Elena Lucrare finala elaborată în cadrul cursului e-learning „Didactica Fizicii” pe platforma de colaborare internaționala www.civicportal.org (29.X-25.XII.2012). Moderator - Viorel Bocancea, conferentiar univeristar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chisinau).
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presiunea solidelor

 • 1. Clasa VII-aProfesor: Meriacre Elena
 • 2. Poezie:A ieşit un elefant pe cărare,Şi l-a călcat pe-un ţînţar pe picioare.Foarte onest elefantul ia zis,Poţi să mă calci şi tu să fim chit.
 • 3. Concluzie: masa elefantului este mai mare, atunci şigreutatea lui va fi mai mare, de aceia şi acţiuneaelefantului va fi mai mare.
 • 4. Capitolul: Presiunea. Forţa ArhimedeSubiectul: PRESIUNEA SOLIDELORTimp: 45 min.Tipul lecţiei: De acumulare a noilorcunoştinţe.
 • 5. Subcompetenţa: Investigarea experimentală a presiunii exercitată de corpurile solideObiective: Elevul va fi capabil:•Să definească pe baza experimentului noţiunea depresiune.•Să descopere cu ajutorul profesorului formulapentru presiune şi unitatea de măsură .•Să utilizeze cunoştinţele acumulate la rezolvareaproblemelor
 • 6. Metode: explicaţia, conversaţia, experimentul, demonstraţia, observaţia, modelarea , jocul didactic, problematizarea, exerciţiul.Resurse: condiţiile de materiale necesare sunt asigurate de laboratorul de fizică.Forme de instruire: expunerea orală cu elemente de conspectare, instruirea reciprocă, lucru independent, activitatea în perechi.
 • 7. Ce am studiat noi în capitolul precedent?Cîte tipuri de forţă cunoaştem?De ce depinde rezultatul acţiunii unei forţe?
 • 8. La această lecţie vom învăţa cum depinderezultatul acţiunii unei forţe de aria suprafeţei decontact cu corpul asupra căreia se exercită forţa. ExperimentPe masă aveţi un cui îndoit subformă de U, fixaţil pe radieră, ceaţi observat?
 • 9. Concluzie: Rezultatul acţiunii unei forţe nudepinde numai de modulul şi orientarea ei, dar şi de aria suprafeţei de contact, asupra căreia această forţăacţionează. Cu cît aria suprafeţei este mai mică cu atît rezultatul acţiunii forţei este mai pronunţat.
 • 10. Presiunea solidelor este peste tot,în jurul nostru – deoarece…… ….este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre modulul forţei ce acţionează perpendicular pe suprafaţă şi aria acestei suprafeţe.
 • 11. Blaise Pascal
 • 12. Completaţi tabelul cu ajutorul calculelor O persoană se O elevă Un tînăr Un bărbat află sub schiuri Greutatea ,N 400 800 1000 Aria suprafeţei 0,24 0,24 0,24 schiurilor,m2 Presiunea, Pa
 • 13. Completaţi tabelul de mai josO persoană se Patine Pantofi cu Ghete Schiuriaflă sub schiuri toc Greutatea ,N 650 650 650 650Aria suprafeţei 0,0012 0,008 0,045 0,24 schiurilor,m2Presiunea, Pa
 • 14. Tema pentru acasă:De învăţat tema 1.1. Presiunea solidelor, pag.63Exerciţiul 2,3 pag.65Informaţie- Blaise Pascal