Geografia 3r ESO Alicia Santiago Tamame
Introducci ó <ul><li>Els recursos de la Terra són limitats </li></ul><ul><li>Actualment es produeixen sobre el planeta...
Natura i societat
La relaci ó entre natura i societat <ul><li>Es poden establir tres tipus de relacions entre natura i societat: </li></ul>...
La consci ència ecològica <ul><li>L’enorme consum de recursos naturals que en fan els països més desenvolupats s’ha demos...
Distribució desigual dels recursos
Desigualtats econ òmiques entre països <ul><li>Les desigualtats econòmiques que es donen entre els països del món estan ...
Desigualtats econ òmiques entre països <ul><li>Les grans empreses dels països més poderosos sempre han explotat els recu...
L’aigua
<ul><li>Els impactes ambientals són el deteriorament i empobriment dels recursos naturals provocats per la pressió que l...
<ul><li>La sobreexplotació dels recursos hídrics , tant de l’ aigua superficial com de l’ aigua subterrània : </li></ul>...
La contaminaci ó de l’aigua dolça <ul><li>La contaminació de l’aigua dolça pot tenir orígens diversos: </li></ul><ul><li>H...
La contaminaci ó de l’aigua del mar <ul><li>La contaminació de mars i oceans és molt perillosa amb conseqüències molt gr...
La contaminaci ó atmosfèrica <ul><li>La pluja àcida. </li></ul><ul><li>La reducció de la capa d’ozó. </li></ul><ul><li>L’e...
La pluja àcida 16
L’efecte hivernacle 16
La desforestaci ó <ul><li>Causes de la desforestació: l’existència d’interessos econòmics, el consum excessiu de fusta d...
L’aire i la vegetaci ó
La gesti ó dels residus i el desenvolupament sostenible
Les bases del desenvolupament sostenible <ul><li>El desenvolupament sostenible proposa una economia que pugui satisfer l...
La gesti ó dels residus <ul><li>Cada vegada més consumim productes elaborats que estan continguts en envasos d’usar i llen...
of 21

Natura i societat

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natura i societat

 • 1. Geografia 3r ESO Alicia Santiago Tamame
 • 2. Introducci ó <ul><li>Els recursos de la Terra són limitats </li></ul><ul><li>Actualment es produeixen sobre el planeta greus impactes ambientals . </li></ul><ul><li>S' han creat actuacions per desenvolupar la consciència ecològica i el desenvolupament sostenible . </li></ul><ul><li>Aquest consisteix a afavorir una gestió dels recursos que permeti aprofitar-los i evitar la seva destrucció. </li></ul>
 • 3. Natura i societat
 • 4. La relaci ó entre natura i societat <ul><li>Es poden establir tres tipus de relacions entre natura i societat: </li></ul><ul><li>Dependència de la natura. </li></ul><ul><li>La natura com a font inexhaurible de riquesa. </li></ul><ul><li>El creixement insostenible. . </li></ul>
 • 5. La consci ència ecològica <ul><li>L’enorme consum de recursos naturals que en fan els països més desenvolupats s’ha demostrat insostenible per: </li></ul><ul><li>La sobreexplotació dels recursos. </li></ul><ul><li>La contaminació del medi ambient. </li></ul>
 • 6. Distribució desigual dels recursos
 • 7. Desigualtats econ òmiques entre països <ul><li>Les desigualtats econòmiques que es donen entre els països del món estan molt relacionades amb la seva capacitat econòmica i tecnològica. </li></ul><ul><li>En moltes ocasions països pobres disposen de recursos naturals, però no tenen els recursos econòmics i tècnics per explotar els recursos naturals </li></ul>
 • 8. Desigualtats econ òmiques entre països <ul><li>Les grans empreses dels països més poderosos sempre han explotat els recursos dels països amb un desenvolupament econòmic baix. </li></ul><ul><li>El poder de les empreses multinacionals és molt gran, ja que controlen l’explotació dels recursos d’arreu del món. </li></ul>
 • 9. L’aigua
 • 10. <ul><li>Els impactes ambientals són el deteriorament i empobriment dels recursos naturals provocats per la pressió que l’ésser humà exerceix sobre el medi natural. </li></ul><ul><li>Els impactes ambientals són conseqüència de la sobreexplotació dels recursos naturals i de la contaminació ambiental . </li></ul>
 • 11. <ul><li>La sobreexplotació dels recursos hídrics , tant de l’ aigua superficial com de l’ aigua subterrània : </li></ul><ul><li>El consum d’aigua al món s’ha multiplicat els darrers cinquanta anys. </li></ul><ul><li>El 80% de l’aigua es necessita per a l’agricultura. </li></ul><ul><li>El consum humà representa únicament un petit percentatge, però l’aigua ha de ser potable. </li></ul>
 • 12. La contaminaci ó de l’aigua dolça <ul><li>La contaminació de l’aigua dolça pot tenir orígens diversos: </li></ul><ul><li>Humà : aigües procedents d’activitats com la higiene personal, la neteja de la llar, etc. </li></ul><ul><li>Agrícola i ramader : aigües contaminades pels adobs i purins. </li></ul><ul><li>Industrial : aigües alterades per residus d’origen divers. </li></ul>
 • 13. La contaminaci ó de l’aigua del mar <ul><li>La contaminació de mars i oceans és molt perillosa amb conseqüències molt greus. </li></ul><ul><li>Avui dia es produeix l’abocament incontrolat de residus urbans al mar, que s’està convertint en un gran abocador de plàstics, detergents, metalls pesats i petroli procedent de la indústria. </li></ul><ul><li>Una solució són les depuradores, que eliminen els elements contaminants de les aigües que s’aboquen al mar. </li></ul>
 • 14. La contaminaci ó atmosfèrica <ul><li>La pluja àcida. </li></ul><ul><li>La reducció de la capa d’ozó. </li></ul><ul><li>L’efecte hivernacle, que origina un canvi climàtic al planeta. </li></ul>
 • 15. La pluja àcida 16
 • 16. L’efecte hivernacle 16
 • 17. La desforestaci ó <ul><li>Causes de la desforestació: l’existència d’interessos econòmics, el consum excessiu de fusta dels països rics, i les activitats humanes pròpies de la societat industrial. </li></ul><ul><li>Les conseqüències de la desforestació poden ser els esllavissaments de terra i les inundacions, la pèrdua de la biodiversitat i l’increment de l’efecte hivernacle. </li></ul><ul><li>Les solucions a la desforestació poden ser la reforestació </li></ul>
 • 18. L’aire i la vegetaci ó
 • 19. La gesti ó dels residus i el desenvolupament sostenible
 • 20. Les bases del desenvolupament sostenible <ul><li>El desenvolupament sostenible proposa una economia que pugui satisfer les necessitats bàsiques de la població sense comprometre el medi ambient del futur. </li></ul><ul><li>Els recursos naturals són limitats , cal utilitzar-los de manera racional i evitar la seva sobreexplotació. </li></ul>
 • 21. La gesti ó dels residus <ul><li>Cada vegada més consumim productes elaborats que estan continguts en envasos d’usar i llençar, de manera que produïm residus que no són fàcilment biodegradables i que poden tornar-se a utilitzar, com el vidre, l’alumini, etc. </li></ul><ul><li>La gestió sostenible dels residus implica aconseguir generar els mínims residus possibles i dur a terme una recollida selectiva per facilitar el seu reciclatge . </li></ul><ul><li>Ver la peli: Wall-E </li></ul>

Related Documents