Deşi în prezent sunt cunoscute puţine date despre pericolulpe care îl reprezintă câmpurile electromagnetice artificiale(sa...
Frecvenţa vibraţiei electromagnetice aPământului dă ritmul sănătăţii şi fericirii noastre Frecvenţa radiaţiei electromagn...
Surse de poluare electromagnetică Toate dispozitivele eletromagnetice ...
Cum ne poate influenţa poluarea electromagnetică şi în ce condiţii Dr. Thomas Rau (director medical la clini...
Antenele electrice amplasate în locuri publice  Doctorul şi cer...
 Dr. Milham a cercetat datele despre sănătatea demografică la începutul secolului XX, concluzionând că populaţiil...
Cum putem verifica nivelulradiaţiilor electromagnetice?  Modul prin care putem verifica ...
Cum ne putem proteja împotriva poluării electromagnetice? Conform cercetărilor, s-a descoperit că dispozitivele electric...
of 8

Poluare electromagnetica Chiriac Alin

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poluare electromagnetica Chiriac Alin

  • 1. Deşi în prezent sunt cunoscute puţine date despre pericolulpe care îl reprezintă câmpurile electromagnetice artificiale(sau cu alte cuvinte create de mâna omului), există din ce înce mai mulţi cercetători şi oameni de ştiinţă care avertizeazăasupra ameninţărilor reale pe care le constituie aşa numita„poluare electromagnetică”. În mod normal frecvenţaundelor electrice ar trebui să fie de 50Hz. Electricitateapoluată este reprezentată de undele a căror frecvenţedepăşeşte această medie.Pe de altă parte, orice energie electromagnetică artificialăaflată în stare de dizarmonie cu frecvenţele naturalemagnetice ale planetei pământ am putea spune că polueazămediul înconjurător, afectându-ne sănătatea într-un mod maimult sau mai puţin evident, în funcţie de propria noastrăreceptivitate.
  • 2. Frecvenţa vibraţiei electromagnetice aPământului dă ritmul sănătăţii şi fericirii noastre Frecvenţa radiaţiei electromagnetice naturale emise de planeta noastră este în medie de 7,83 Hz, fiind denumită rezonanţă electromagnetică Schumann, după numele fizicianului Otto Schumann care a demonstrat matematic existenţa fenomenului global de rezonanţă electromagnetică, în anul 1952. Cercetătorii au descoperit că atunci când oamenii nu beneficiază de influența rezonanţei Schumann se plâng de dureri de cap, migrene şi stres emoţional, iar aceste simptome pot fi foarte repede ameliorate prin unele dispozitive care generează frecvenţa de 7,83 Hz. Inginerul electric Lewis B. Hainsworth a fost printre primii oameni de ştiinţă care a sugerat că sănătatea umană este strâns legată de vibraţia Schumann a planetei. Atunci când primii astronauţi au zburat în spaţiu, sănătatea lor s-a deteriorat grav datorită lipsei contactului cu frecvenţa electromagnetică a pământului. Problema a fost rezolvată prin instalarea în navele spaţiale a unor dispozitive care simulează rezonanţa Schumann.
  • 3. Surse de poluare electromagnetică Toate dispozitivele eletromagnetice artificiale, de la banalele prize, cabluri electrice, becuri, televizoare, calculatoare, dispozitive wireless, cuptoare cu microunde, telefoane mobile şi până la antenele parabolice, electrice şi de telecomunicaţii înregistrează pierderi de energie electromagnetică (de peste 50 Hz) în mediul înconjurător, pe care unii cercetători le numesc „electricitate poluată”. Doctorul şi cercetătorul Sam Milham defineşte electrictatea poluată ca fiind „voltajul de înaltă frecvenţă care tranzitează firele electrice”.Dincolo de beneficiile pe care le-a adus oamenilor tehnologiaelectrică (din ce în ce mai avansată) a secolului XXI, merită să nepunem întrebarea dacă această „îmbăiere” fără precedent aumanităţii în radiaţii electromagnetice artificiale nu are cumva şiefecte secundare, mai ales pentru sănătatea umană.
  • 4. Cum ne poate influenţa poluarea electromagnetică şi în ce condiţii Dr. Thomas Rau (director medical la clinica Paracelsius din Elveția) estimează în urma cercetărilor pe care le-a realizat că un procent de 3% până la 8% din populația țărilor mai dezvoltate manifestă simptome grave de electrohipersensibilitate, în timp ce 35% manifestă simptome medii. De asemenea dr. Rau a ajuns la concluzia că poluarea electromagnetică poate duce la apariţia următoarelor afecţiuni: cancer, probleme de concentrare, sindromul atenţiei deficitare, migrene, insomnii, aritmie, Parkinson, dureri de spate. Dr. Magda Havas de la Departamentul de studiu asupra mediului și resurselor naturale al Universității Trent din Canada, a descoperit în cadrul cercetărilor pe care le-a efectuat că unitatea centrală a unui telefon fără fir, dacă este plasată la o jumătate de metru de capul cuiva, poate perturba semnificativ ritmul cardiac al persoanei respective, înregistrându-se o rată crescută a aritmiei și a altor perturbări ale inimii.
  • 5. Antenele electrice amplasate în locuri publice  Doctorul şi cercetătorul Sam Milham a făcut investigaţii ştiinţifice la unele şcoli din America în apropierea cărora sunt amplasate antene de telecomunicaţii şi unde nivelul poluării electromagnetice este foarte ridicat. Rezultatele studiului său sunt şocante şi merită a fi luate în seamă de toţi cei care susţin că nu există poluare electromagnetică sau care trăiesc în preajma unor astfel de dispozitive foarte periculoase pentru sănătatea umană.La o şcoală din California, în sălile de curs unde poluarea electrică depăşea cu multcapacitatea dispozitivului creat pentru a detecta nivelul de radiaţii, riscul ca un profesorsă se îmbolnăvească de cancer creştea anual cu 26%.La o altă şcoală care înregistra deja 7 cazuri ale unor cadre didactice bolnave de cancer,sala de curs unde predaseră majoritatea profesorilor diagnosticaţi, se afla la câteva sutede metri distanţă de o antenă de telecomunicaţii.
  • 6.  Dr. Milham a cercetat datele despre sănătatea demografică la începutul secolului XX, concluzionând că populaţiile care locuiau în zone unde nu existau reţele de electrificare erau mult mai sănătoase decât cele care trăiau în zonele urbane. Bolile pe care Milham le-a corelat cu prezența rețelelor de electrificare includ: afecţiunile cardiovasculare, cancer, diabet și sinucideri. Putem aminti aici cazul tragic (relativ recent), petrecut în Marea Britanie în care un număr de peste 22 de tineri care locuiau foarte aproape de nişte antene de telefonie mobilă au dezvoltat afecţiuni psihice severe care i-au condus pe toţi la sinucidere.
  • 7. Cum putem verifica nivelulradiaţiilor electromagnetice?  Modul prin care putem verifica nivelul de electricitate poluată este utilizarea unui dispozitiv simplu de măsurare denumit Metru Graham Stetzer după numele celor doi oameni de ştiinţă care l-au inventat. Dacă îl conectăm la prizele pe carele avem în casă ne va arăta nivelul de radiaţieelectromagnetică.Este necesar să facem verificări periodice deoareceradiaţiile electromagnetice pot fluctua în timp în funcţiede dispozitivele electrice pe care le folosim şi decalitatea electricităţii care pătrunde în casă.
  • 8. Cum ne putem proteja împotriva poluării electromagnetice? Conform cercetărilor, s-a descoperit că dispozitivele electrice continuă să emită radiaţii chiar şi atunci când sunt oprite, deci nu e suficient să le scoatem din priză pentru a fi siguri că nu suntem afectaţi de poluarea electromagnetică. În cazul în care depistăm că în mediul în care trăim există „scurgeri” de electricitate poluată, o putem diminua folosind filtre Graham Stetzer, sau unele dispozitive cum ar fi cel pentru adaptarea temperaturii cablurilor electrice (se ataşează de cablu), sau un Pulsing Meter (metru pulsator care poate minimaliza electricitatea poluată). De asemenea, ne putem achiziţiona prize şi prelungitoare cu filtru încorporat. Prin amplificarea rezonanţei Schumann la nivelul corpului fizic ne putem asigura regenerarea sistemului biologic, în urma influenţei poluării electromagnetice.