Naomh Bríd
Is duine d’éarlaimh na hÉireann í Naomh
Bríd. Tá a féile ar 1 Feabhra, an chéad lá
den Earrach.
Naomh Bríd
 
A hÓige
Rugadh Naomh Bríd i
bhFochaird, in aice le Dún Dealgan,
Contae Lú. Ba í Broicseach a máthair
agus ba...
Grá do na Bochtáin
Fiú nuair a bhí sí ina leanbh,
bhí grá mór ag Bríd do na
bochtáin. Nuair a fuair sí
rud éigin thug sí u...
Thug athair Bhríde cuairt
ar Rí Laighean. D’fhág sé
Bríd sa charbad chun aire a
thabhairt dá chlaíomh. Bhí
bochtán ag dul ...
Bríd an Bhean Rialta
 
Nuair a bhí sí óg shocraigh Bríd
go mbeadh sí ina bean rialta.
Thaistil sí ar fud na hÉireann ag
tó...
Nuair a chuir Bríd a
clóca ar an dtalamh
d’fhás sé, agus
d’fhás sé, go dtí go
raibh réimse mór
clúdaithe aige. Bhain
sin a...
Bhunaigh sí a céad
chlochar ar an talamh
sin. Bhí crann mór
darach sa áit agus
tháinig an t-ainm Cill
Dara (Eaglais an
Chr...
Cros Bhríde
 
Bhí taoiseach págánach ag fáil
bháis agus thug Bríd cuairt air.
Shuigh sí le taobh a lea agus
ghuigh sí. Th...
Ceapann siad go
bhfuair Naomh Bríd
bás ar an 1 Feabhra
525. Deir siad gur thóg
siad a corp as Cill Dara
go Dún Phádraig ní...
Bhí an chros an-tábhachtach do Bhríd. Tá
cros áirithe ainmnithe ina diadh- Cros
Bhríde. Is siombail choitianta in Éirinn í...
Roghnaigh an scéal is fearr leat agus
tarraing pictúir nó dein dráma as.
Scríobh an comhrá idir Bríd agus an
bochtán. Inis...
of 11

Naomh Brid

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naomh Brid

 • 1. Naomh Bríd Is duine d’éarlaimh na hÉireann í Naomh Bríd. Tá a féile ar 1 Feabhra, an chéad lá den Earrach.
 • 2. Naomh Bríd   A hÓige Rugadh Naomh Bríd i bhFochaird, in aice le Dún Dealgan, Contae Lú. Ba í Broicseach a máthair agus ba é Dubhtach a hathair; ba thaoiseach é. D’oibrigh Bríd ar an bhfeirm le linn a hóige, ag tabhairt aire do na caoirigh agus ag tabhairt bia dos na hainmhithe.
 • 3. Grá do na Bochtáin Fiú nuair a bhí sí ina leanbh, bhí grá mór ag Bríd do na bochtáin. Nuair a fuair sí rud éigin thug sí uaithi é. Nuair a chuir a máthair amach í chun im a bhailiú, thug sí uaithi an t-im.
 • 4. Thug athair Bhríde cuairt ar Rí Laighean. D’fhág sé Bríd sa charbad chun aire a thabhairt dá chlaíomh. Bhí bochtán ag dul thar bráid agus d’iarr sé cabhair ar Bhríd. Ní raibh ag Bríd ach claíomh luachmhar a hathar, agus thug sí sin dó. Bhí Dubhtach ar buile nuair a fuair sé amach cad a rinne Bríd.
 • 5. Bríd an Bhean Rialta   Nuair a bhí sí óg shocraigh Bríd go mbeadh sí ina bean rialta. Thaistil sí ar fud na hÉireann ag tógáil clochard. Chuaigh Bríd chuig Rí Laighean agus d’iarr sí roinnt talún air chun clochar a thógáil. Níor mhian leis an rí aon talamh a thabhairt di. Ach d’inis sé di a clóca a chur ar an dtalamh agus gheall sé fad agus leithéad na talún faoina clóca di.
 • 6. Nuair a chuir Bríd a clóca ar an dtalamh d’fhás sé, agus d’fhás sé, go dtí go raibh réimse mór clúdaithe aige. Bhain sin an anáil as an Rí ach choinnigh sé a fhocal.
 • 7. Bhunaigh sí a céad chlochar ar an talamh sin. Bhí crann mór darach sa áit agus tháinig an t-ainm Cill Dara (Eaglais an Chrainn Daraigh) as sin. Tá an t-ainm céanna ar an áit anois.
 • 8. Cros Bhríde   Bhí taoiseach págánach ag fáil bháis agus thug Bríd cuairt air. Shuigh sí le taobh a lea agus ghuigh sí. Thóg sí roinnt luachra den urlár agus rinne sí cros astu. D’oscail an Taoiseach a shúile agus d’iarr sé cad a bhí sí á dhéanamh. D’inis Bríd scéal Chríost dó – conas a fuair sé bás ar an gcros. D’iompaigh an Taoiseach ina Chríostaí sula bhfuair sé bás.
 • 9. Ceapann siad go bhfuair Naomh Bríd bás ar an 1 Feabhra 525. Deir siad gur thóg siad a corp as Cill Dara go Dún Phádraig níos déanaí agus gur chuir siad í le hais Naomh Pádraig, atá ina éarlamh ar Éirinn, cosúil le Bríd.
 • 10. Bhí an chros an-tábhachtach do Bhríd. Tá cros áirithe ainmnithe ina diadh- Cros Bhríde. Is siombail choitianta in Éirinn í sin.
 • 11. Roghnaigh an scéal is fearr leat agus tarraing pictúir nó dein dráma as. Scríobh an comhrá idir Bríd agus an bochtán. Inis conas a mhínigh sí dá hathair cén fáth a raibh an chlaíomh ar iarraidh