"Открий думата"Открий думата
от картинката"от картинката"
(игра по четене)(игра по четене)
Щракни върху думата,Щракни върх...
скунксскункс
жълтожълто
шапкашапка
прасепрасе
прасепрасе
скунксскункс
цигулкацигулка
зебразебра
ключключ
лампалампа
млякомляко
иглаигла
иглаигла
заекзаек
цигулкацигулка
яйцаяйца
коткакотка
вилицавилица
ледлед
лампалампа
яйцаяйца
шапкашапка
ключовеключове
иглаигла
заекзаек
мрежамрежа
кучекуче
ледлед
ябълкаябълка
вилицавилица
ключовеключове
прасепрасе
чадърчадър
зебразебра
бананбанан
вилицавилица
жълтожълто
зебразебра
бананбанан
коткакотка
скунксскункс
зебразебра
бананбанан
вилицавилица
яйцаяйца
вилицавилица
момичемомиче
шапкашапка
шапкашапка
самолетсамолет
лампалампа
иглаигла
заекзаек
цигулкацигулка
вилицавилица
самолетсамолет
ключовеключове
коткакотка
яйцаяйца
момичемомиче
яйцаяйца
шапкашапка
ключключ
иглаигла
момичемомиче
самолетсамолет
млякомляко
прасепрасе
ябълкаябълка
вилицавилица
ключключ
прасепрасе
масамаса
мрежамрежа
кучекуче
момичемомиче
чадърчадър
жълтожълто
коткакотка
вилицавилица
ледлед
млякомляко
царицацарица
цигулкацигулка
of 22

Na koj glas bg.

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na koj glas bg.

 • 1. "Открий думата"Открий думата от картинката"от картинката" (игра по четене)(игра по четене) Щракни върху думата,Щракни върху думата, която назовава онова,която назовава онова, което виждаш на картинката!което виждаш на картинката!
 • 2. скунксскункс жълтожълто шапкашапка прасепрасе
 • 3. прасепрасе скунксскункс цигулкацигулка зебразебра
 • 4. ключключ лампалампа млякомляко иглаигла
 • 5. иглаигла заекзаек цигулкацигулка яйцаяйца
 • 6. коткакотка вилицавилица ледлед лампалампа
 • 7. яйцаяйца шапкашапка ключовеключове иглаигла
 • 8. заекзаек мрежамрежа кучекуче ледлед
 • 9. ябълкаябълка вилицавилица ключовеключове прасепрасе
 • 10. чадърчадър зебразебра бананбанан вилицавилица
 • 11. жълтожълто зебразебра бананбанан коткакотка
 • 12. скунксскункс зебразебра бананбанан вилицавилица
 • 13. яйцаяйца вилицавилица момичемомиче шапкашапка
 • 14. шапкашапка самолетсамолет лампалампа иглаигла
 • 15. заекзаек цигулкацигулка вилицавилица самолетсамолет
 • 16. ключовеключове коткакотка яйцаяйца момичемомиче
 • 17. яйцаяйца шапкашапка ключключ иглаигла
 • 18. момичемомиче самолетсамолет млякомляко прасепрасе
 • 19. ябълкаябълка вилицавилица ключключ прасепрасе
 • 20. масамаса мрежамрежа кучекуче момичемомиче
 • 21. чадърчадър жълтожълто коткакотка вилицавилица
 • 22. ледлед млякомляко царицацарица цигулкацигулка

Related Documents