POLÍTICA I DRETS HUMANS
1. Quan neix la política? Per que?
En el moment en què els homes, per qüestions pràctiques, s’unei...
9. En què consisteix l’imperi?
Es una nova forma de govern, l’imperi enel que un sol home,
l’emperador, decidirà sobre els...
Els ciutadans anem a votar als col·legis electorals, agafem un paper i
fiquem una creu al partit que volem votar i el fiqu...
of 3

Política i drets humans

Politica i drets humans
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Lifestyle      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política i drets humans

  • 1. POLÍTICA I DRETS HUMANS 1. Quan neix la política? Per que? En el moment en què els homes, per qüestions pràctiques, s’uneixen per viure en comunitat, aleshores neix la política, en el seu sentit més originari. 2. Defineix aquests sistemes de govern: OBLIGARQUIA: Govern d’uns pocs. MONARQUIA: Govern d’un sol home. TIRANIA: Poder absolut d’una sola persona. DEMOCRÀCIA: Govern del poble. 3. Quan es va inventar el mot democràcia? Aquest mot va ser inventat a Atenes al s.V Ac. 4. Escriu una diferència molt important entre la democràcia actual i la democràcia atenesa. Tot i poder fer comparacions entre la democràcia atenesa i les democràcies actuals, aquesta és una de les grans diferències 5. En què se sustenta la democràcia actual? En l’abolició i el sufragi universal. 6. Democràcia directa i democràcia representativa. És el que s’anomena democràcia directa: els ciutadans es representen a si mateixos i voten directament. Avui dia, gràcies al gran nombre de participants, la democràcia representativa: els votants elegeixen els seus representants, que seran els qui decidiran sobre els assumptes polítics. 7. La política a Roma: Quins són els 3 sistemes de govern que hi ha a Roma? El senat, les assemblees, magistratures. 8. En que consisteix la monarquia? La monarquia consisteix en que el rei imposi les lleis davant d’un poble.
  • 2. 9. En què consisteix l’imperi? Es una nova forma de govern, l’imperi enel que un sol home, l’emperador, decidirà sobre els assumptes interns i externs de roma. 10.En què 3 eixos s’estructura la república romana? El senat, les assemblees o comicis i les magistratures. 11.Definició de: SENAT: Es reunien periòdicament i entre les seves funcions: assessorar els magistrats, discutir les lleis, controlar el govern de les províncies, controlar les finances públiques i declarar la guerra i la pau. ASSEMBLEES: Tot ciutadà romà podia intervenir directament en els òrgans polítics a través de les assemblees. MAGISTRATURES: Les magistratures romanes eren càrrecs públics que podia ocupar qualsevol ciutadà, amb unes tasques específiques per a cada càrrec. 12. Quines són les principals magistratures romanes? Qüestors, edils, pretors, cònsols i tribuns de la plebs. 13.Relaciona les principals magistratures romanes amb l’actualitat: Qüestors: Ministre d’economia. Edils: alcaldes i regidors Pretors: Lleis. Cònsols: President del govern. Tribuns de la plebs: Defensor del poble 14. Com eren unes eleccions a roma? Hi havia moltes magistratures per cobrir cada any, per tant hi havia moltes ocasions a l’any en què es reunien les assemblees per votar els candidats a aquests càrrecs. 15.Investiga com es fan unes eleccions actuals i fes un petit resum.
  • 3. Els ciutadans anem a votar als col·legis electorals, agafem un paper i fiquem una creu al partit que volem votar i el fiquem a una urna i el partit que tingui més vots guanyarà.

Related Documents