Hemijsko-tehnoloska skola
Prezentacija
Presented by:Kristina Todosic
Kalaj-Sn
●
to je metal koji su poznavale stare civilizacije
● poticu iz 3500. godine p.n.e.
● pronadjen je u iskopinama
● ...
Izrada legura
●
upotrebljava se za izradu legura
●
sa bakrom gradi poznate legure-bronzebronze
●
sa olovom daje lako toplj...
Cist kalaj je srebransto-sjajan metal, vrlo male
tvrdoce I jako tegljiv. Na obicnoj temperaturi moze
da se kuje u tanke li...
Reakcije
● Hlorovodonicna kiselina rastvara kalaj, uz
oslobadjanje vodonika:
Sn + 2HCL → SnCl2 + H2
● Razblazena sumporna ...
Jedinjenje kalaja
●
Znacajna jedinjenja kalaja su ona u kojima on
ima oksidacioni broj +II i +IV.
●
Sa kiseonikom gradi:
a...
Kalaj(II)-oksid, SnO
● Nastaje dehidracijom
kalaj(II)-hidroksida
● Kada je bez vode
javlja se u obliku
mrko-crnih kristala...
Kalaj(II)-hidroksid, Sn(OH)2
●
Nastaje dejstvom alkalija na rastvor kalaj(II)-hlorida:
SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2 + 2NaCl
● K...
of 8

Prezentacija sn

prezentacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija sn

  • 1. Hemijsko-tehnoloska skola Prezentacija Presented by:Kristina Todosic
  • 2. Kalaj-Sn ● to je metal koji su poznavale stare civilizacije ● poticu iz 3500. godine p.n.e. ● pronadjen je u iskopinama ● ima znacajnu ulogu u savremenom zivotu
  • 3. Izrada legura ● upotrebljava se za izradu legura ● sa bakrom gradi poznate legure-bronzebronze ● sa olovom daje lako topljivu leguru-sa olovom daje lako topljivu leguru-metal zametal za lemljenjelemljenje ● sa antimonom I olovom leguru-britapija metal
  • 4. Cist kalaj je srebransto-sjajan metal, vrlo male tvrdoce I jako tegljiv. Na obicnoj temperaturi moze da se kuje u tanke listice a na 373 K lako se izvlaci u tanku zicu.Prelaz belog kalaja u sivi desava se sporo I na nizim temperaturama od 290 K.
  • 5. Reakcije ● Hlorovodonicna kiselina rastvara kalaj, uz oslobadjanje vodonika: Sn + 2HCL → SnCl2 + H2 ● Razblazena sumporna kiselina takodje rastvara kalaj: Sn + 2H2SO4 → SnSO4 + SO2 + 2H2O ● Koncentrovana azotna kiselina oksiduje kalaj: Sn + 4HNO3 → SnO2 + 4NO2 + 2H2O ● Sa hlorom gradi kalaj(IV)-oksid Sn + 2Cl2 → SnCl4H
  • 6. Jedinjenje kalaja ● Znacajna jedinjenja kalaja su ona u kojima on ima oksidacioni broj +II i +IV. ● Sa kiseonikom gradi: a)kalaj(II)-oksid,SnO b)kalaj(IV)-oskid,SnO2 SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2 + 2NaCl
  • 7. Kalaj(II)-oksid, SnO ● Nastaje dehidracijom kalaj(II)-hidroksida ● Kada je bez vode javlja se u obliku mrko-crnih kristala ili crnog praha
  • 8. Kalaj(II)-hidroksid, Sn(OH)2 ● Nastaje dejstvom alkalija na rastvor kalaj(II)-hlorida: SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2 + 2NaCl ● Kalaj(II)-hidroksid je beo, tesko rastvorljiv u vodi ● Rastvara se u kiselinama I bazama Kalaj(IV)-oksid, SnO2 ●Poznat je u prirodi kao mineral kasiterit SnO2 + C → Sn + CO2

Related Documents