NAFTA I ZEMNI GAS
NAFTA
• Nafta je složena smeša različitih
jedinjenja,uglavnom ugljovodonika:
alkana,cikloalkana i aromatičnih
ugljovodonik...
• Nafta je poznata kao crna uljasta
tečnost.
• do nje se dolazi bušenjem u
podzemnim
nalazištima i pumpama se izvlači na
p...
Nafta se potom skuplja u bazene
gde se uklanjaju mehaničke nečistoće
• pod pritiskom se uklanjaju i izvlače
gasoviti ugljo...
Frakciona destilacija
• Frakciona destilacija je
postupak kojim se
odvajaju međusobno
slični sastojci (frakcije)
različiti...
Oktanski broj
• Oktanski broj je merilo kvaliteta benzina.
• n-heptan, koji vrlo lako eksplodira ima
oktanski broj 0
•  Iz...
PRIMENA NAFTE
• pogonsko gorivo za motore sa
unutrašnjim sagoravanjem
(automobili, brodovi, vozovi, avioni)
• gorivo u ter...
Zemni gas
• Zemni ili prirodni gas je prirodno
gasovito fosilno gorivo, sa velikim
udelom metana.
• Javlja se samostalno (...
Sastav zemnog gasa
• Od ugljovodonika, zemni gas
sadrži metan,etan,propan,n-butan i izo
butan,a javlja se i pentan (n-
pen...
Nafta i zemni gas (Oil and natural gas-Serbian)
of 10

Nafta i zemni gas (Oil and natural gas-Serbian)

Prezentacija na temu nafte i zemnog gasa,hemija.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nafta i zemni gas (Oil and natural gas-Serbian)

  • 1. NAFTA I ZEMNI GAS
  • 2. NAFTA • Nafta je složena smeša različitih jedinjenja,uglavnom ugljovodonika: alkana,cikloalkana i aromatičnih ugljovodonika • Sastav nafte se menja od nalazišta do nalazišta • Nastala je od biljnih i životinjskih ostataka dugotrajnom fosilizacijom bez prisustva vazduha u dubini Zemljine kore.
  • 3. • Nafta je poznata kao crna uljasta tečnost. • do nje se dolazi bušenjem u podzemnim nalazištima i pumpama se izvlači na površinu.
  • 4. Nafta se potom skuplja u bazene gde se uklanjaju mehaničke nečistoće • pod pritiskom se uklanjaju i izvlače gasoviti ugljovodonici • a onda cevovodima, cisternama ili tankerima odvozi u rafineriju na frakcionu destilaciju.
  • 5. Frakciona destilacija • Frakciona destilacija je postupak kojim se odvajaju međusobno slični sastojci (frakcije) različitih temperatura ključanja.
  • 6. Oktanski broj • Oktanski broj je merilo kvaliteta benzina. • n-heptan, koji vrlo lako eksplodira ima oktanski broj 0 •  Izooktan koji ne detonira ima oktanski broj 100 • Mešanjem ovih ugljovodonika dobijaju se goriva različitih kvaliteta sa vrednostima oktanskog broja između 0 i 100.
  • 7. PRIMENA NAFTE • pogonsko gorivo za motore sa unutrašnjim sagoravanjem (automobili, brodovi, vozovi, avioni) • gorivo u termoelektranama za dobijanje električne energije   • izvor organskih jedinjenja: lekova, boja, plastičnih masa…
  • 8. Zemni gas • Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. • Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas).
  • 9. Sastav zemnog gasa • Od ugljovodonika, zemni gas sadrži metan,etan,propan,n-butan i izo butan,a javlja se i pentan (n- pentan i izo-pentani). • Osim ugljovodonika, zemni gas sadrži u manjoj ili većoj meri i goriva, kao što su vodonik,i donekle ugljenmonoksid.