Památky UNESCO v ČRPamátky UNESCO v ČRaneb průvodce po českých památkáchaneb průvodce po českých památkáchAndrea Kroulíkov...
Naše památky zařazené do UNESCONaše památky zařazené do UNESCOZámek LitomyšlČestný sloupNejsvětějšíTrojiceVilaTugendhatZám...
Historické centrum Prahy
Historické centrum Prahy• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v rocena Seznam světového kulturního dědi...
Fotografie z PrahyFotografie z Prahy
Hrad a zámek Český Krumlov
Hrad a zámek Český Krumlov• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v rocena Seznam světového kulturního děd...
Fotografie z Českého KrumlovaFotografie z Českého Krumlova
Chrám sv. Barbory
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a katedrálaNanebevzetí Panny Marie v Sedlci• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO...
Fotografie z Kutné HoryFotografie z Kutné Hory
Obec Holašovice
Obec Holašovice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998na Seznam světového kulturního dědictví...
Fotografie z HolašovicFotografie z Holašovic
Zámek Lednice
Zámek Lednice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996na Seznam světového kulturního dědictví UN...
Fotografie lednicko-valtického areálu
Zámek Telč
Zámek Telč• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992na Seznam světového kulturního dědictví UNES...
Fotografie z TelčeFotografie z Telče
Zámek Litomyšl
Zámek Litomyšl• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v rocena Seznam světového kulturního dědictví UNESC...
Fotografie z LitomyšleFotografie z Litomyšle
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jana Nepomuckého• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCOzapsán v roce 1994• poutní kostel sv. Jana Nepo...
Fotografie ze Žďáru nad SázavouFotografie ze Žďáru nad Sázavou
Bazilika sv. Prokopa
Bazilika sv. Prokopa• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v rocena Seznam světového kulturního dědictví...
Fotografie z TřebíčeFotografie z Třebíče
Vila Tugendhat
Vila Tugendhat• nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiganejvýznamnější evropská stavba architekta LudwigaMiese va...
Fotografie vily Tugendhat BrnoFotografie vily Tugendhat Brno
Zámek Kroměříž
Zámek Kroměříž• na Seznam světového kulturního a přírodního  dědictví UNESCO zapsány vna Seznam světového kulturního a pří...
Fotografie z KroměřížeFotografie z Kroměříže
Čestný sloupNejsvětějšíTrojice
Čestný sloup Nejsvětější Trojice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000na Seznam světového kul...
Fotografie z OlomouceFotografie z Olomouce
Přeji krásné zážitky z našichPřeji krásné zážitky z našichpamátek, které oceňuje celý svět.památek, které oceňuje celý svě...
of 39

Prezentace unesco

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace unesco

 • 1. Památky UNESCO v ČRPamátky UNESCO v ČRaneb průvodce po českých památkáchaneb průvodce po českých památkáchAndrea Kroulíková 2NDAndrea Kroulíková 2ND
 • 2. Naše památky zařazené do UNESCONaše památky zařazené do UNESCOZámek LitomyšlČestný sloupNejsvětějšíTrojiceVilaTugendhatZámek TelčHrad a zámek Český KrumlovZámek KroměřížChrám sv. BarboryHistorické centrum PrahyObec HolašoviceKostel sv. Jana NepomuckéhoBazilika sv. ProkopaZámek Lednice
 • 3. Historické centrum Prahy
 • 4. Historické centrum Prahy• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v rocena Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce19921992• Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u násPraha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás• historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistickýhistorické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistickýcelek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlovacelek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlovamostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývaléhomostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývaléhoŽidovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivéŽidovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivépamátkypamátky• Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebněPraha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebněhistorickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezihistorickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezinejvýznamnější památky Evropy, tvoří unikátní soubor nejrůznějšíchnejvýznamnější památky Evropy, tvoří unikátní soubor nejrůznějšíchstavebních slohůstavebních slohů• rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavbyrozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavbyv nových stavebních slozích svědčí o umělecko-společenském av nových stavebních slozích svědčí o umělecko-společenském akulturním vlivu Prahy od středověku do současnostikulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti
 • 5. Fotografie z PrahyFotografie z Prahy
 • 6. Hrad a zámek Český Krumlov
 • 7. Hrad a zámek Český Krumlov• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v rocena Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce19921992• Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostemČeský Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem• nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městskénad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městskézástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálemzástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálemhradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největšímhradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největšímzámeckým komplexem České republikyzámeckým komplexem České republiky• historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov,historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov,slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokníslavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné baroknídivadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádekdivadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádekBellarie s otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelníchBellarie s otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelníchpředstavenípředstavení• výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeskévýraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeskégotikygotiky
 • 8. Fotografie z Českého KrumlovaFotografie z Českého Krumlova
 • 9. Chrám sv. Barbory
 • 10. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a katedrálaNanebevzetí Panny Marie v Sedlci• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce1995• historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svatéhistorické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svatéBarbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představujeBarbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představujejedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadoujedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadougotických, renesančních a barokních domůgotických, renesančních a barokních domů• k dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdněk dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdněgotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitskágotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitskákolej nebo klášter řádu sv. Voršilykolej nebo klášter řádu sv. Voršily• díky patriotismu místních občanů a také v důsledku zápisudíky patriotismu místních občanů a také v důsledku zápisuněkterých částí města do kulturního a přírodního dědictví UNESCOněkterých částí města do kulturního a přírodního dědictví UNESCObylo v uplynulých deseti letech opraveno mnoho domů historickéhobylo v uplynulých deseti letech opraveno mnoho domů historickéhojádra, byla zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory ajádra, byla zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory akomplexní rekonstrukcí prochází i katedrála Nanebevzetí Pannykomplexní rekonstrukcí prochází i katedrála Nanebevzetí PannyMarie v Sedlci stejně jako areál Jezuitské kolejeMarie v Sedlci stejně jako areál Jezuitské koleje
 • 11. Fotografie z Kutné HoryFotografie z Kutné Hory
 • 12. Obec Holašovice
 • 13. Obec Holašovice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998• vesnice leží asi 16 km západně od Českých Budějovic, na Seznamvesnice leží asi 16 km západně od Českých Budějovic, na SeznamUNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytnýchUNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytnýchdomů a sýpekdomů a sýpek• ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoruty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostorunávsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selskénávsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selskébaroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru abaroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru avýrazvýraz• komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí skomplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí scelkem 120 budovamicelkem 120 budovami• najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi anajdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi avýměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličkuvýměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku• usedlosti jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi (210x70 m)usedlosti jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi (210x70 m)• k unikátním patří například studny s dřevěnou pístovou pumpou nebok unikátním patří například studny s dřevěnou pístovou pumpou neboSelský dvůr č. p. 6, který je rodinným selským sídlem již od roku 1530Selský dvůr č. p. 6, který je rodinným selským sídlem již od roku 1530
 • 14. Fotografie z HolašovicFotografie z Holašovic
 • 15. Zámek Lednice
 • 16. Zámek Lednice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996• současnou podobu dala zámku novogotická přestavba ve stylu tudorskésoučasnou podobu dala zámku novogotická přestavba ve stylu tudorskégotiky z let 1846-1858, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüllergotiky z let 1846-1858, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller• romantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkamiromantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkamibohaté řezbářské výzdobybohaté řezbářské výzdoby• nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300km2 hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu akm2 hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu ana východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyjena východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje• úpravy areálu vycházely ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích,úpravy areálu vycházely ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích,proto se tu potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovouproto se tu potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovouzámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Loveckýzámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Loveckýzámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr,zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr,Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous)Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous)
 • 17. Fotografie lednicko-valtického areálu
 • 18. Zámek Telč
 • 19. Zámek Telč• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992• historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celáhistorické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celástaletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradcestaletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce• předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená napředně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená nakřižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádremkřižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádremměsta, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. stoletíměsta, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století• rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B.rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B.Maggiho z ArognaMaggiho z Arogna• k zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkemk zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem• uvnitř  zámku jistě každého zaujmou honosné interiéry s jedinečnouuvnitř  zámku jistě každého zaujmou honosné interiéry s jedinečnouvýzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkamivýzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami• kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí skromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí sunikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním aunikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním abarokním stylu, podloubí a průčelí těchto domů byla v drtivé většině stavěnabarokním stylu, podloubí a průčelí těchto domů byla v drtivé většině stavěnapodle jednotného plánupodle jednotného plánu
 • 20. Fotografie z TelčeFotografie z Telče
 • 21. Zámek Litomyšl
 • 22. Zámek Litomyšl• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v rocena Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce19991999• renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významnýmrenesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významnýmdokladem arkádového zámku italského typu, přes úpravy interiéru,dokladem arkádového zámku italského typu, přes úpravy interiéru,především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčenýpředevším na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčenývzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád avzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád aštítůštítů• dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahradadochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada• zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán izápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán ijeho světově výjimečný význam. Ve své unikátně dochovanéjeho světově výjimečný význam. Ve své unikátně dochovanécelistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architekturycelistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury• je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z obdobíje skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z obdobírenesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následnýchrenesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následnýchpřeměnách ve stylu nových uměleckých směrůpřeměnách ve stylu nových uměleckých směrů
 • 23. Fotografie z LitomyšleFotografie z Litomyšle
 • 24. Kostel sv. Jana Nepomuckého
 • 25. Kostel sv. Jana Nepomuckého• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCOzapsán v roce 1994• poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře vepoutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře veŽďáru nad Sázavou byl založen počátkem 18. století, jeŽďáru nad Sázavou byl založen počátkem 18. století, jejedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažejejedním z nejlepších projektů architekta Jana BlažejeSantiniho-Aichla (1677-1723) a zároveňSantiniho-Aichla (1677-1723) a zároveňnejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotikynejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky• celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukolivcelkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukolivpopisu,jeho tvary dané komplikovanými průniky šestipopisu,jeho tvary dané komplikovanými průniky šestikružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hroukružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hrousvětel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistotasvětel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistotaexteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jehoexteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jehonávštěvěnávštěvě
 • 26. Fotografie ze Žďáru nad SázavouFotografie ze Žďáru nad Sázavou
 • 27. Bazilika sv. Prokopa
 • 28. Bazilika sv. Prokopa• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v rocena Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce20032003• původně byla bazilika sv. Prokopa v Třebíči zasvěcena Panně Marii,původně byla bazilika sv. Prokopa v Třebíči zasvěcena Panně Marii,ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jakale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak200 let užíván výhradně ke světským účelům200 let užíván výhradně ke světským účelům• po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívánapo obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívánacírkví, k nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, vícecírkví, k nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, vícenež 700 let starou výdřevou stropunež 700 let starou výdřevou stropu• Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury naTřebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury naMoravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvímMoravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvímsoužití Židů a křesťanůsoužití Židů a křesťanů• židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytnýchžidovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytnýchdomů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí - radnice,domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí - radnice,školy, rabinátu a chudobince.školy, rabinátu a chudobince.
 • 29. Fotografie z TřebíčeFotografie z Třebíče
 • 30. Vila Tugendhat
 • 31. Vila Tugendhat• nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiganejvýznamnější evropská stavba architekta LudwigaMiese van der Rohe byla na Seznam světovéhoMiese van der Rohe byla na Seznam světovéhokulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 2001kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 2001• vila Tugendhat byla postavena v letech 1929-1930 provila Tugendhat byla postavena v letech 1929-1930 promanžele Tugendhatovy v Brně - Černých Políchmanžele Tugendhatovy v Brně - Černých Polích• v roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali dov roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali došvýcarského St. Gallen, během války byl dům zabavenšvýcarského St. Gallen, během války byl dům zabavengestapem a při osvobozování Brna byl poničengestapem a při osvobozování Brna byl poničen• provedené opravy a nevhodné úpravy se architektonicképrovedené opravy a nevhodné úpravy se architektonicképodstaty stavby naštěstí nedotklypodstaty stavby naštěstí nedotkly• po náročné a dlouhotrvající rekonstrukci je dnespo náročné a dlouhotrvající rekonstrukci je dnespřístupná veřejnosti jako muzeumpřístupná veřejnosti jako muzeum
 • 32. Fotografie vily Tugendhat BrnoFotografie vily Tugendhat Brno
 • 33. Zámek Kroměříž
 • 34. Zámek Kroměříž• na Seznam světového kulturního a přírodního  dědictví UNESCO zapsány vna Seznam světového kulturního a přírodního  dědictví UNESCO zapsány vroce 1998roce 1998• vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství,vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství,arcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupůarcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupů• interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původníhointeriéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původníhodobového zařízení.dobového zařízení.• obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (Tizian,obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (Tizian,Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.)Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.)• takzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou atakzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou akvětinovou zahradou, v průběhu 17. století byla přeměněna na barokníkvětinovou zahradou, v průběhu 17. století byla přeměněna na baroknízahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámkuzahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámku• devatenácté století proměnilo tuto  zahradu na stylový krajinářský park odevatenácté století proměnilo tuto  zahradu na stylový krajinářský park orozloze 64 hektarůrozloze 64 hektarů• geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovýmigeometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovýmikopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a  stěnami stříhaných stromů akopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a  stěnami stříhaných stromů akeřůkeřů
 • 35. Fotografie z KroměřížeFotografie z Kroměříže
 • 36. Čestný sloupNejsvětějšíTrojice
 • 37. Čestný sloup Nejsvětější Trojice• na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000• olomoucký trojiční sloup je vrcholným dílem hned několika umělců aolomoucký trojiční sloup je vrcholným dílem hned několika umělců ařemeslnických mistrůřemeslnických mistrů• budování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dalbudování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dalobdobí baroka jeden z výrazných rysůobdobí baroka jeden z výrazných rysů• dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument až kdobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument až kposledním příkladům této módní vlnyposledním příkladům této módní vlny• svou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměrysvou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměrya výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišujea výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišuje• sloup se po svém dokončení stal pro obyvatele města zdrojem nesmírnésloup se po svém dokončení stal pro obyvatele města zdrojem nesmírnéhrdosti, protože všichni, kdo se na jeho stavbě podíleli, byli občanyhrdosti, protože všichni, kdo se na jeho stavbě podíleli, byli občanyOlomouceOlomouce• jeho vysvěcení 9. září se osobně účastnil tehdejší první pár monarchie,jeho vysvěcení 9. září se osobně účastnil tehdejší první pár monarchie,císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánemcísařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. ŠtěpánemLotrinskýmLotrinským
 • 38. Fotografie z OlomouceFotografie z Olomouce
 • 39. Přeji krásné zážitky z našichPřeji krásné zážitky z našichpamátek, které oceňuje celý svět.památek, které oceňuje celý svět.Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Related Documents