Трудова заетост и обучение за хора с увреждания: ролята на Европа<br />Дейвид Френч<br />Френч и Бърт ООД<br />Разработван...
Тази презентация<br />Спомага за поставянето на проект BIFOCALв ервопейски контекст:<br />Минало, настояще и бъдеще.<br />...
„Увреждания“: приоритет за Европа<br />ЕС признава значението на ПОО за отворения пазар на труда<br />Затова равният достъ...
Основни теми в проекта<br />Развитие на умения за трудова заетост<br />Помагане на хората с увреждания да разпознаят и да ...
Някои политически последици<br />Достъпът до ПОО е ключов за достъпа до работно място <br />Но бариерите – явни и скрити –...
Още политически последици<br />Реализирането на политически работи с много различна скорост в различните страни.<br />„Ста...
Цялостна ориентираност<br />Разработване на материали за даване възможност на хората в масовите организации да поемат съща...
Какво ще се случи в бъдеще?<br />Натискът към напредъка е по-голям от натиска за отдръпване назад.<br />Но прогресът няма ...
of 8

Prezentacia na David French

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia na David French

  • 1. Трудова заетост и обучение за хора с увреждания: ролята на Европа<br />Дейвид Френч<br />Френч и Бърт ООД<br />Разработване, насоки и оценка на проекти <br />Анализ на политиката и консултации<br />
  • 2. Тази презентация<br />Спомага за поставянето на проект BIFOCALв ервопейски контекст:<br />Минало, настояще и бъдеще.<br />Отразява моят опит:<br />Резултатите на проектите, в които съм работил като ръководител, партньор, консултант и външен оценител.<br />Множеството конференции и срещи, които съм поситил в рамките на 25 години.<br />Нещата, които съм научил от разговорите с колеги, изпълнители на проекти, законодателии разбира се, хората с увреждания и техните организации. <br />
  • 3. „Увреждания“: приоритет за Европа<br />ЕС признава значението на ПОО за отворения пазар на труда<br />Затова равният достъп до ПОО е приоритет за Европа<br />Борбата със социалното изключване е приоритет за „Гражданска" Европа“<br />Следователно, действията за подобрение равният достъп става приоритет на социалната и икономическта политика, както и ключова характеристика на съответните европейски програми<br />
  • 4. Основни теми в проекта<br />Развитие на умения за трудова заетост<br />Помагане на хората с увреждания да разпознаят и да използват съществуващите си умения<br />Предоставяне на пряка подкрепа и обучение – напр. чрез менторинг<br />Работа с преподавателите в борбата с бариерите в достъпа и участието в ПОО<br />Работа с работодателите за откриване на работни места<br />
  • 5. Някои политически последици<br />Достъпът до ПОО е ключов за достъпа до работно място <br />Но бариерите – явни и скрити – се запазват<br />Грижите с физическия достъп са продължаващ проблем<br />„Бизнес случаят“ (вид аргумент) за наемане на хора с увреждания е много мощен <br />За подобрените практики има доста латентна подкрепа – мобилизацията е предизвикателство<br />
  • 6. Още политически последици<br />Реализирането на политически работи с много различна скорост в различните страни.<br />„Старото статукво“ запазва силна подкрепа.<br />
  • 7. Цялостна ориентираност<br />Разработване на материали за даване възможност на хората в масовите организации да поемат същата отговорност за техните обучаеми с увреждания, каквато биха поели и за всеки друг<br />
  • 8. Какво ще се случи в бъдеще?<br />Натискът към напредъка е по-голям от натиска за отдръпване назад.<br />Но прогресът няма да е устойчив и постоянен.<br />Проектното финансиране на европейско ниво ще остане с важно значение – нарастваща находчивост.<br />Развитието трябва да отговаря на местните нужди и обстоятелства.<br />Една страна не пасва на всичко: не всички потребители са еднакви.<br />Културната адаптация винаги ще бъде изключително важна.<br />Но ние не трябва да се поддаваме на основните принципи<br />

Related Documents