Nationalismen och
det första
världskriget
EUROPA I FÖRÄNDRING UNDER 100 ÅR
1815 - 1918
Wienkongressen 1814-15
 1815 besegras Napoleon
 Wienkongressen: möte för att
göra upp om Europas
gränser efter krigen.
...
Jämviktprincipen och freden
 Frankrike behåller gränser
från 1792
 Nederländerna blir ett rike
 Preussen får nya område...
Hotet om revolution
 Interna upprop om
förändring skulle slås ner
 Ingen vilja att ge
medborgarna mer makt
 Samtidigt n...
Nationalismens födelse
 Vid gränsdragningen brydde
man sig inte om folken i de
olika länderna och vad de
ville.
 Franska...
Tysklands enande
 Försök att enas under 1840-
60-talet
 Motsättningar mellan…
 Preussen och Österrike
 Liberaler och k...
Tyskland enande
 1864 Slesvig & Holstein från
Danmark
 1866 Preussen segrar över
Ö-U om vem som skulle få
bestämma över ...
Tysklands enande
 Tyska ideal: plikt, ordning,
rättfärdighet (jmf. Fr. frihet,
jämlikhet, broderskap)
 Bismarck och kejs...
1900-talets början
 Flera orosområden och inre oroligheter, främst på
Balkan
 Ö/U annekterat Bosnien och Hercegovina (19...
Sarajevo 28 juni 1914
Svarta veckan
 23 juli: Ö/U ultimatum mot Serbien
 28 juli: Ö/U förklarar krig mot Serbien
 30 juli: Ryssland mobiliser...
Europa drar ut i krig
http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.ph
p?db=2&article=V5550
Västfronten
Östfronten
 Mer rörlig än västfronten
 Tyskland mot Ryssland
 Ryssland besegras i två stora slag
 Separatfred i Brest-...
Till sjös
 Starkast flotta:
Storbritannien
 Tyska fartyg utestängda
från världshaven
 Tyskarna svar: ubåtar (var
fjärde...
Slutstriden
 USA:s intåg vände kraftförhållandet.
 Stridsvagnar
 1 september 1918 insåg den tyska militärledningen
att ...
Hur kunde det hända?
 Stormakterna konkurerar –
makt, marknad, prestige,
kolonier
 Industriell rivalitet
 Tyskland hade...
Freden
 Versailles 1919
 Olika krav
 USA: fredsvilja, demokrati, nationernas
självbestämmanderätt
 Frankrike: Garantie...
Freden
 Tyskland fick…
 Lämna ifrån sig landområden
 Endast ha en begränsad armé
 Betala stort skadestånd
 Ta på sig ...
Europa efter Versaillesfreden
 http://www.the-map-as-
history.com/demos/tome03/index.php
Nationalismen och första världskriget
Nationalismen och första världskriget
Nationalismen och första världskriget
Nationalismen och första världskriget
Nationalismen och första världskriget
of 25

Nationalismen och första världskriget

Nationalismen och första världskriget
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationalismen och första världskriget

 • 1. Nationalismen och det första världskriget EUROPA I FÖRÄNDRING UNDER 100 ÅR 1815 - 1918
 • 2. Wienkongressen 1814-15  1815 besegras Napoleon  Wienkongressen: möte för att göra upp om Europas gränser efter krigen.  Fred byggd på tre fundament  Legitimitetsprincip: furstarnas ärftliga rätt till makten över sina territorier.  Ingen stormakt skulle få växa i makt och inflytande. Jämvikt/maktbalans.  Revolutionära tendenser inom länderna skulle stävjas.
 • 3. Jämviktprincipen och freden  Frankrike behåller gränser från 1792  Nederländerna blir ett rike  Preussen får nya områden  ”Tyskland” går från 400 till 38 stater  Tyska förbundet bildas med de tyska staterna och Österrike  Storbritannien stärker sin ställning som sjö- och kolonialmakt
 • 4. Hotet om revolution  Interna upprop om förändring skulle slås ner  Ingen vilja att ge medborgarna mer makt  Samtidigt nya grupper i samhället som krävde förändringar
 • 5. Nationalismens födelse  Vid gränsdragningen brydde man sig inte om folken i de olika länderna och vad de ville.  Franska revolutionen och krigen mot Frankrike stärkte de nationalistiska strömningarna i Europa.  Nationalisterna menade att gränserna skulle dras efter folkens nationalitet (språk, kultur, religion, historia).  1829 Grekland (f. Osmanska)  1831 Belgien  1860 Italien (f. Småstater)  1871 Tyskland (f. Småstater)  1877 Rumänien (f. Osmanska)  1878 Bulgarien (f. Osmanska)  1890 Luxemburg  1905 Norge (f. Sverige)  1913 Albanien (f. Osmanska)
 • 6. Tysklands enande  Försök att enas under 1840- 60-talet  Motsättningar mellan…  Preussen och Österrike  Liberaler och konservativa  Ny konservativ regeringschef 1860: Otto von Bismarck (Preussen)
 • 7. Tyskland enande  1864 Slesvig & Holstein från Danmark  1866 Preussen segrar över Ö-U om vem som skulle få bestämma över Slesvig & Holstein  1870 Frankrike i krig mot Tyskland. Tyskland vinner.  1871 Väljer tysk kejsare (i Versailles). Frankrike fick avträda Alsace & Lorraine
 • 8. Tysklands enande  Tyska ideal: plikt, ordning, rättfärdighet (jmf. Fr. frihet, jämlikhet, broderskap)  Bismarck och kejsar Villhelm II osams om utrikespolitiken  Bismarck avsätts 1890  Tyskland blir aggressivare och drar på sig fiender  Frankrike, Ryssland & Storbritannien: TRIPPELENTENTEN  Tyskland, Österrike-Ungern & Italien: TRIPPELALLIANSEN
 • 9. 1900-talets början  Flera orosområden och inre oroligheter, främst på Balkan  Ö/U annekterat Bosnien och Hercegovina (1908)  Serbien gör anspråk på ett Storserbien
 • 10. Sarajevo 28 juni 1914
 • 11. Svarta veckan  23 juli: Ö/U ultimatum mot Serbien  28 juli: Ö/U förklarar krig mot Serbien  30 juli: Ryssland mobiliserar  1 augusti: Tyskland och Frankrike mobiliserar, Tyskland förklarar krig mot Ryssland  3 augusti: Tyskland förklarar krig mot Frankrike, går genom Belgien  4/5 augusti: Storbritannien förklarar krig mot Tyskland
 • 12. Europa drar ut i krig http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.ph p?db=2&article=V5550
 • 13. Västfronten
 • 14. Östfronten  Mer rörlig än västfronten  Tyskland mot Ryssland  Ryssland besegras i två stora slag  Separatfred i Brest-Litovsk i mars 1918
 • 15. Till sjös  Starkast flotta: Storbritannien  Tyska fartyg utestängda från världshaven  Tyskarna svar: ubåtar (var fjärde fartyg som lämnade brittisk hamn sänktes)  Sänkte amerikanska fartyg  USA in i kriget i april 1917.
 • 16. Slutstriden  USA:s intåg vände kraftförhållandet.  Stridsvagnar  1 september 1918 insåg den tyska militärledningen att slaget var förlorat.  Kejsaren abdikerade  Vapenstillestånd undertecknades 11 november
 • 17. Hur kunde det hända?  Stormakterna konkurerar – makt, marknad, prestige, kolonier  Industriell rivalitet  Tyskland hade byggt stor krigsmakt  Rivalitet stimuleras av nationalismen (det egna folkets förträfflighet/styrka)  Allianserna stoppade inte kriget
 • 18. Freden  Versailles 1919  Olika krav  USA: fredsvilja, demokrati, nationernas självbestämmanderätt  Frankrike: Garantier mot tyska angrepp  Storbritannien: Fred som tyskarna kunde acceptera
 • 19. Freden  Tyskland fick…  Lämna ifrån sig landområden  Endast ha en begränsad armé  Betala stort skadestånd  Ta på sig skulden för kriget  Inte delta i fredsförhandlingarna  Nationernas förbund bildas
 • 20. Europa efter Versaillesfreden  http://www.the-map-as- history.com/demos/tome03/index.php