Slide 1 TEACHING by Andreea Șufaru MANAGEMENTUL de ...
Slide 3 Partea ISlide 4 Definitii.. ...
Slide 5 Pozitia ierarhica Andreea ȘufaruSlide 6 ...
Slide 7 Dacă numărul de persoane necesare pentru realizarea proiectului este mai mare, pentru ...
Slide 9 Relatii de lucru: cu colegii,clientii.. Andreea ȘufaruSlide 10 ...
Slide 11 Roluri in: Andreea ȘufaruSlide 12 ...
Slide 13 Andreea ȘufaruSlide 14 Andreea Șufaru
Slide 15 Partea a II-a ETAPE ale MPSlide 16 DEPARTAMENTE – procesul MP ...
Slide 17 Corelarea structurii proiectului cu structura organizaţiei And...
Slide 19 DE CE MP? Andreea ȘufaruSlide 20 Etapa de concepţie ...
of 10

Prezentare Management Proiect Partea 1

Managementul Proiectelor intr-o organizatie de voluntari.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Management Proiect Partea 1

  • 1. Slide 1 TEACHING by Andreea Șufaru MANAGEMENTUL de PROIECTSlide 2 2 Ore de MP.. Prima Ora: - 10 minute: autoprezentarile -15 minute – chestiuni generale -5-10 minute intrebari, discutii libere -10-15 minute – un joculet A doua Ora: -20 minute – etapele MP -Oportunitati -Discutii libere, Intrebari.. Andreea Șufaru
  • 2. Slide 3 Partea ISlide 4 Definitii.. PROIECTUL = Un grup de activităţi interdependente, întreprinse într-o succesiune logică, într-un interval limitat de timp, pentru obţinerea unor rezultate bine precizate, necesare pentru a satisface obiective clare. Managementul proiectului = procesul de organizare şi supraveghere a proiectului pentru a asigura realizarea acestuia conform planificării, în limitele bugetului şi conform specificaţiilor stabilite. Concepţia Încheiere/evaluare Planificarea Implementarea
  • 3. Slide 5 Pozitia ierarhica Andreea ȘufaruSlide 6 Echipa şi managerul proiectului • Definiţia echipei unui proiect: - structură socială pe timp limitat, în cadrul căreia membrii colaborează pentru atingerea obiectivului unic al proiectului • Leader-ul echipei: managerul de proiect sau director de proiect • Caracteristicile echipei unui proiect: - complementaritate în competenţe - compatibilitate în comportament - sinergie - gândire şi acţiuni în interesul proiectului - responsabilitate pentru organizarea internă a echipei - iniţiativă şi preluare de obligaţii de către toţi membrii echipei - structură variabilă, în funcţie cu activităţile care se desfăşoară - maxim 6 - 8 persoane Andreea Șufaru
  • 4. Slide 7 Dacă numărul de persoane necesare pentru realizarea proiectului este mai mare, pentru a putea conduce, managerul de proiect trebuie să-şi organizeze o echipă de conducere, numită în unele lucrări stat major, în altele staff, iar în cele mai multe, pe scurt, echipa proiectului. Managerul de proiect: - alege membrii echipei - conduce echipa proiectului - reprezintă proiectul în raport de terţii Profesia de manager de proiect se aplică tuturor celor care au responsabilitatea de a realiza un proiect la nivel operaţional (conform Standardului Ocupaţional elaborat de Consiliu pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare) Principalele atribuţii ale managerului de proiect (Standardul ocupaţional): • să planifice • să organizeze • să conducă • să controleze Andreea ȘufaruSlide 8 Calităţile managerului de proiect (Standardul ocupaţional): • să aibă solide cunoştiinţe de specialitate şi experienţă în domeniu • să rezolve problemele dificile cu care se confruntă • să aibe capacitatea de a-şi asuma riscuri calculate • să aibă capacitatea de a conduce o echipă de oameni • să comunice cu uşurinţă cu oamenii, atât în scris cât şi oral • să fie capabil să înveţe de la alţii • să ştie să negocieze • să fie orientat către beneficiar Activităţi ale managerului de proiect (Standardul ocupaţional): • stabilirea/specificarea resurselor • estimarea resurselor • planificarea • realizarea programului propus • asigurarea resurselor • managementul contractelor • identificarea şi controlul riscurilor • managementul echipei de proiect • implementarea proiectului Andreea Șufaru
  • 5. Slide 9 Relatii de lucru: cu colegii,clientii.. Andreea ȘufaruSlide 10 Liderul de Proiect Calitati personale.. • un bun organizator, planificând şi coordonând eforturile şi resursele în vederea îndeplinirii obiectivelor; • un bun strateg, capabil să distingă obiectivele pe termen scurt şi lung, ţinând cont de aceste elemente pe toată durata proiectului; • persuasiv, să aibă deprinderile şi atitudinile necesare pentru a motiva şi a convinge echipa de proiect de importanţa obiectivelor urmărite; Andreea Șufaru
  • 6. Slide 11 Roluri in: Andreea ȘufaruSlide 12 Alte calitati/functii.. • fund-raiser, să aibă cunoştinţele şi pregătirea pentru a putea atrage şi administra resursele • să fie un activist, în sensul în care cineva este capabil de a-şi organiza şi susţine ideile în acţiuni sociale utile; • să fie vizionar, capabil de inovaţie socială şi de schimbare; • cunoscător al valorilor comunităţii, • asistent social, capabil de a-i înţelege pe oameni, de a păstra motivaţia şi încrederea acestora; • profesor şi elev, capabil de a învăţa din experienţa altora şi de a-i asista pe alţii Andreea Șufaru
  • 7. Slide 13 Andreea ȘufaruSlide 14 Andreea Șufaru
  • 8. Slide 15 Partea a II-a ETAPE ale MPSlide 16 DEPARTAMENTE – procesul MP Andreea Șufaru
  • 9. Slide 17 Corelarea structurii proiectului cu structura organizaţiei Andreea ȘufaruSlide 18 COMUNICARE COOPERARE Andreea Șufaru COLABORARE
  • 10. Slide 19 DE CE MP? Andreea ȘufaruSlide 20 Etapa de concepţie •Ce vrem să facem? – definiţia problemei - scopul •Cu cine vrem să lucrăm? – stabilirea managerului de proiect – coordonatorul, leaderul echipei •Cum vrem să facem? - obiective (SMART)- indicatori de succes - riscuri •De ce resurse avem nevoie? - determinarea resurselor

Related Documents