Sistemul de control intern/managerial CODUL CONTROLULUI INTERN ...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieORDINUL nr. 946 din 4 iulie 2005pentru aprobarea Codului controlului int...
Sistemul de control intern/managerial - Legislatie1. In ce scop functionam?2. Ce avem de facut?3. Putem indeplini obiectiv...
Sistemul de control intern/managerial ART. 2 “(1) Coducatorii entitatilor publice vor dispune - tinând con...
Sistemul de control intern/managerial O noua abordare a controlului intern Acquis-ul comunitar î...
Sistemul de control intern/managerial Natura obiectivelorObiectivele entitatii publice pot fi grupate în...
Sistemul de control intern/managerial Descompunerea si formularea obiectivelor În entitatea publica, ob...
Sistemul de control intern/managerial Organizarea Activitatile prin care se realizeaza ...
Sistemul de control intern/managerial Procedurile Pentru realizarea obiectivelor treb...
Sistemul de control intern/managerial Definirea Definitia adoptata de Comisia Europe...
Sistemul de control intern/managerial Scopul si definirea standardelor de control intern Standardele de cont...
Sistemul de control intern/managerial Standardele sunt grupate în cadrul acinci elemente-cheie ale controlului manag...
Sistemul de control intern/managerial Mediul de controlStandardul 1 - ETICA, INTEGRITATEAStandardul 2 - AT...
Sistemul de control intern/managerial Performante si managementul risculuiStandardul 7 - OBIECTIVEStandardul 8 ...
Sistemul de control intern/managerial Informarea si comunicareaStandardul 12 - INFORMAREAStandardul 13 - COMUN...
Sistemul de control intern/managerial Activitati de controlStandardul 17 - PROCEDURIStandardul 18 - SEPARAR...
Sistemul de control intern/managerial Auditarea si evaluareaStandardul 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLU...
Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 1 - ETICA, INTEGRITATEA ...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, S...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 3 - COMPETENTA, PERFORMAN...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII SE...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII...
Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII SE...
Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 5 - DELEGAREA ...
Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 6 – STRUCTURA ORGANIZATORICA - Competenta...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standa...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Stand...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standar...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 10 – MONITORIZAREA PERFORM...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 11 – MANAGEMENTUL RI...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 11 – MANAGEMENTUL RI...
Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 15 – IPOTEZE, R...
Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 12 – INFORMA...
Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 13 – COMUNIC...
Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 14 – CORESPONDE...
Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 16 – SEMNALAREA NEREGULARITATI...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 17 – PROCEDURI...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 17 – PROCEDURI...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 18 – SEPARAREA ATRIBUTIILOR ...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 19 – SUPRAVEGHEREA...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 19 – SUPRAVEGHEREA ...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 20 – GESTIONAREA ABATERILOR -...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 21 – CONTINUITATEA ACTIVITATII ...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 21 – CONTINUITATEA ACTIVITATII ...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 22 – STRATEGII DE CONTR...
Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 23 – ACCESUL LA RESURSE...
Sistemul de control intern/managerialAUDITAREA SI EVALUAREA Standard 24 – VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI - ...
Sistemul de control intern/managerialAUDITAREA SI EVALUAREA Standard 25 – AUDITUL INTER...
Sistemul de control intern/managerialPrezentarea nu ar fi, insa, completa, daca nu am pune in evidenta ierarhia logica agr...
Sistemul de control intern/managerialReprezentarea grafica tridimensionala de mai jos constituie o forma elocventa deexpri...
Sistemul de control intern/managerialRealizarea fiecarui obiectiv general in parte, cat si a ansambluluiacestora, au drept...
of 53

Prezentare cmi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare cmi

 • 1. Sistemul de control intern/managerial CODUL CONTROLULUI INTERN 1VDN base
 • 2. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieORDINUL nr. 946 din 4 iulie 2005pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzândstandardele de management/control intern la entitatilepublice si pentru dezvoltarea sistemelor de controlmanagerialEMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 28 iulie 2005modificat si completat prin: ORDINUL nr. 1389 din 22 august 2006 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 12 septembrie 2006 ORDINUL nr. 1649 din 17/02/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24/02/2011 2 VDN base
 • 3. Sistemul de control intern/managerial - Legislatie1. In ce scop functionam?2. Ce avem de facut?3. Putem indeplini obiectivele care ne revin? Da/Nu; Daca Nu, de ce mai avem nevoie?4. Ce activitati desfasuram/coordonam?5. Care ne sunt sarcinile concrete? Sunt multe/putine? Sunt corelate cu obiectivele?6. Cu cine?7. Cu ce?8. In cat timp trebuie indeplinite sarcinile? In cat timp putem? Ce masuri se impun?9. Cum ne organizam?10.Cum comunicam si colaboram?11.Cum ne verificam?12.Cum ne corectam si cum ne imbunatatim continuu activitatea? 3 VDN base
 • 4. Sistemul de control intern/managerial ART. 2 “(1) Coducatorii entitatilor publice vor dispune - tinând cont departicularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de finantaresi de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute înanexa la prezentul ordin - masurile necesare pentru elaborarea si/saudezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii,inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati. (2) Obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precumsi alte componente ale masurilor respective vor fi cuprinse în programede dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelulfiecarei entitati publice.……….” 4 VDN base
 • 5. Sistemul de control intern/managerial O noua abordare a controlului intern Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern este alcatuit,în mare masura, din principii generale de buna practica, acceptate peplan international si în Uniunea Europeana. Modalitatea în care aceste principii, se transpun în sistemele demanagement/control intern este specifica fiecarei tari, tinând cont deconditiile constitutionale, administrative, legislative, culturale etc. În contextul principiilor generale de buna practica care compunacquis-ul comunitar, controlului i se asociaza o acceptiune mult mailarga, acesta fiind privit ca o functie manageriala, si nu ca o operatiunede verificare. Prin functia de control, managementul constata abaterilerezultatelor de la obiective, analizeaza cauzele care le-au determinat sidispune masurile corective sau preventive ce se impun. 5 VDN base
 • 6. Sistemul de control intern/managerial Natura obiectivelorObiectivele entitatii publice pot fi grupate în trei categorii:1) Eficacitatea si eficienta functionarii2) Fiabilitatea informatiilor interne si externe3) Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne 6 VDN base
 • 7. Sistemul de control intern/managerial Descompunerea si formularea obiectivelor În entitatea publica, obiectivele generale se descompun înobiective derivate, care, la rândul lor, se descompun în obiectivespecifice (individuale), formând un ansamblu coerent. Planificarea Pentru a se realiza obiectivele, se desfasoara activitati adecvate,carora este necesar sa li se aloce resurse. Expresia valorica a resurselorse reflecta în buget, care reprezinta planul financiar. Obiectivele,activitatile esalonate în timp si resursele aferente constituie planul demanagement. Planificarea constituie un element fundamental alsistemului de control, managerial, deoarece, prin plan, se stabileste bazade referinta în raport cu care aceasta se exercita. 7 VDN base
 • 8. Sistemul de control intern/managerial Organizarea Activitatile prin care se realizeaza obiectivele (individuale,derivate si generale) sunt transpuse în sarcini (componenta elementara),atributiuni si funciuni (componente agregate) si sunt atribuite, spreefectuare, componentelor structurale ale entitatii publice (posturi sicompartimente). Riscurile Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituieriscuri care trebuie identificate. 8 VDN base
 • 9. Sistemul de control intern/managerial Procedurile Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibruîntre sarcini, competenta (autoritate decizionala conferita prin delegare)si responsabilitati (obligatia de a realiza obiectivele) si sa se defineascaproceduri. Procedurile reprezinta pasii ce trebuie urmati (algoritmul) înrealizarea sarcinilor, exercitarea competentelor si angajarearesponsabilitatilor. Activitatile de control Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si semanifesta sub forma autocontrolului, controlului în lant (pe faze aleprocesului) si a controlului ierarhic. 9 VDN base
 • 10. Sistemul de control intern/managerial Definirea Definitia adoptata de Comisia Europeana: “Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilorconcepute si implementate de catre managementul si personalulentitatii publice, în vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: • atingerea obiectivelor entitatii publice într-un mod economic, eficient si eficace; • respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; • protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; • calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informatii de încredere, referitoare la segmentul financiar si de management”. 10 VDN base
 • 11. Sistemul de control intern/managerial Scopul si definirea standardelor de control intern Standardele de control intern definesc un minimum de reguli demanagement, pe care toate entitatile publice trebuie sa le urmeze. Obiectivul standardelor, este de a crea un model de controlmanagerial uniform si coerent. De asemenea, standardele constituie unsistem de referinta, în raport cu care se evalueaza, sistemele de controlintern, se identifica zonele si directiile de schimbare. Sistemele de control managerial trebuie dezvoltate tinând contde specificul legal, organizational, de personal, de finantare etc., alfiecarei entitati publice în parte. 11 VDN base
 • 12. Sistemul de control intern/managerial Standardele sunt grupate în cadrul acinci elemente-cheie ale controlului managerial:Mediul de control.Performanta si managementul riscurilor.Informarea si comunicarea.Activitati de control.Auditarea si evaluarea. 12 VDN base
 • 13. Sistemul de control intern/managerial Mediul de controlStandardul 1 - ETICA, INTEGRITATEAStandardul 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINIStandardul 3 - COMPETENTA, PERFORMANTAStandardul 4 - FUNCTII SENSIBILEStandardul 5 - DELEGAREAStandardul 6 - STRUCTURA ORGANIZATORICA 13 VDN base
 • 14. Sistemul de control intern/managerial Performante si managementul risculuiStandardul 7 - OBIECTIVEStandardul 8 - PLANIFICAREAStandardul 9 - COORDONAREAStandardul 10 - MONITORIZAREA PERFORMANTELORStandardul 11 - MANAGEMENTUL RISCULUIStandardul 15 - IP0TEZE, REEVALUARI 14 VDN base
 • 15. Sistemul de control intern/managerial Informarea si comunicareaStandardul 12 - INFORMAREAStandardul 13 - COMUNICAREAStandardul 14 - CORESPONDENTAStandardul 16 - SEMNALAREA NEREGULARITATILOR 15 VDN base
 • 16. Sistemul de control intern/managerial Activitati de controlStandardul 17 - PROCEDURIStandardul 18 - SEPARAREA ATRIBUTIILORStandardul 19 - SUPRAVEGHEREAStandardul 20 - GESTIONAREA ABATERILORStandardul 21 - CONTINUITATEA ACTIVITATIIStandardul 22 - STRATEGII DE CONTROLStandardul 23 - ACCESUL LA RESURSE 16 VDN base
 • 17. Sistemul de control intern/managerial Auditarea si evaluareaStandardul 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUIStandardul 25 - AUDITUL INTERN 17 VDN base
 • 18. Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 1 - ETICA, INTEGRITATEA - Managerul si salariatii trebuie sa aiba un nivel corespunzatorde integritate profesionala si personala si sa fie constienti deimportanta activitatii pe care o desfasoara; - Managerul, prin deciziile sale si exemplul personal, sprijina sipromoveaza valorile etice si integritatea profesionala si personala asalariatilor. - Salariatii manifesta acel comportament si dezvolta acele actiunipercepute ca etice în entitatea publica; - Managerul si salariatii au o abordare pozitiva fata de controlulfinanciar, a carui functionare o sprijina. 18 VDN base
 • 19. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI - Atributiile entitatii publice pot fi realizate numai daca suntcunoscute de salariati si acestia actioneaza concertat; - Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publica,stabilit prin fisa postului; - Sarcinile sunt încredintate si rezultatele sunt comunicate numaiîn raportul manager - salariat - manager (sef - subaltern - sef); - Managerii trebuie sa identifice sarcinile în realizarea carorasalariatii pot fi expusi unor situatii dificile si care influenteaza în modnegativ managementul entitatii; - Managerul trebuie sa sustina salariatul în îndeplinirea sarcinilorsale. 19 VDN base
 • 20. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA - Managerul si salariatii au acele cunostinte, abilitati siexperienta care fac posibila îndeplinirea eficienta si efectiva a sarcinilor; - Competenta angajatilor si sarcinile încredintate trebuie sa seafle în echilibru permanent stabil. - Performantele angajatilor se evalueaza cel putin o data pe an sisunt discutate cu acestia de catre realizatorul raportului; - Competenta si performanta trebuiesc sustinute de instrumenteadecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele,metodele de lucru etc; - Nivelul de competenta necesar este cel care constituie premisaperformantei. 20 VDN base
 • 21. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII SENSIBILE - În entitatea publica se întocmesc: • inventarul functiilor sensibile; • lista cu salariatii care ocupa functii sensibile; • planul pentru asigurarea rotatiei salariatilor din functii sensibile, astfel încât un salariat sa nu activeze într-o astfel de functie, de regula, mai mult de 5 ani; - În inventarul functiilor sensibile sunt reflectate, de regula, acelefunctii care prezinta risc semnificativ în raport cu obiectivele; - Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activitatii entitatiipublice si a salariatilor. 21 VDN base
 • 22. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII SENSIBILEFiecare entitate are, in functie de circumstante, riscuri specifice. In general,factorii de risc care necesita atentie sunt:a) acces la resursele materiale, financiare si informationale, fara detinerea unui document de autorizare;b) activitati ce se exercita in conditii de monopol, drepturi exclusive sau speciale;c) modul de delegare a competentelor;d) evaluare si consiliere, care pot implica grave consecinte;e) achizitia publica de bunuri/servicii/lucrari, prin eludarea reglementarilor legale in materie;f) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a sarcinii de munca atribuite;g) lucrul in relatie directa cu cetatenii, politicienii sau terte persoane juridice;h) functiile cu competenta decizionala exclusiva. 22 VDN base
 • 23. Sistemul de control intern/managerial - LegislatieMEDIUL DE CONTROL Standard 4 - FUNCTII SENSIBILE Folosind lista factorilor de risc mentionati mai sus, entitateapublica poate, prin propria evaluare a riscurilor, sa identifice factorii derisc existenti, pentru a stabili, pe aceasta baza, ce functii ar trebui sa fiecalificate drept sensibile. In mod evident, cu cat apar mai multi factori de risc legati de oanumita functie, cu atat este mai mare riscul pentru integritate si suntnecesare mai multe masuri pentru a reduce riscurile identificate. 23 VDN base
 • 24. Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 5 - DELEGAREA - Delegarea de competenta se face tinând cont de impartialitateadeciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele delegate si de riscurileasociate acestor decizii; - Salariatul delegat trebuie sa aiba cunostinta, experienta sicapacitatea necesara efectuarii actului de autoritate încredintat; - Asumarea responsabilitatii, de catre salariatul delegat, seconfirma prin semnatura; - Subdelegarea este posibila cu acordul managerului; - Delegarea de competenta nu exonereaza pe manager deresponsabilitate. 24 VDN base
 • 25. Sistemul de control intern/managerialMEDIUL DE CONTROL Standard 6 – STRUCTURA ORGANIZATORICA - Competenta, responsabilitatea, sarcina si obligatia de a raporta suntatribute asociate postului; acestea trebuie sa fie clare, coerente si sareflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelorentitatii publice; - Competenta constituie capacitatea de a lua decizii, în limite definite,pentru realizarea activitatilor specifice postului; - Responsabilitatea reprezinta obligatia de a îndeplini sarcinile si seînscrie în limitele ariei de competenta; - Raportarea reprezinta obligatia de a informa asupra îndepliniriisarcinilor. 25 VDN base
 • 26. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 7 – OBIECTIVE - Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entitatii publice; - Entitatea publica transpune obiectivele generale în obiectivespecifice si în rezultate asteptate pentru fiecare activitate si le comunicapersonalului; - Obiectivele trebuie astfel definite încât sa raspunda pachetului decerinte "S.M.A.R.T."*); - Fixarea obiectivelor reprezinta atributul managementului, iarresponsabilitatea realizarii acestora revine atât managementului, cat sisalariatilor; - Multitudinea si complexitatea obiectivelor impune utilizarea unorcriterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarearesponsabilitatilor, raspunderilor, de a asigura operativitate încunoasterea rezultatelor etc. 26 VDN base
 • 27. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 7 – OBIECTIVE *) S - Precise (în limba engleza: Specific); M – Masurabile si verificabile(în limba engleza: Measurable and verifiable); A - Necesare (în limbaengleza: Appropriate); R - Realiste (în limba engleza: Realistic); T – Cutermen de realizare (în limba engleza: Time - dependent); Obiectivele generale ale oricarei entitati publice se refera larealizarea unor servicii publice de buna calitate, în conditii de eficienta sieficacitate maxima, astfel cum sunt prezentate aceste obiective în actulnormativ care reglementeaza organizarea si functionarea entitatiipublice. 27 VDN base
 • 28. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 8 – PLANIFICAREA - Planificarea este una din functiile esentiale ale managementului; - Planificarea se refera la repartizarea resurselor, pornind de lastabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vederecaracterul limitat al resurselor, repartizarea acestora necesita decizii cuprivire la cel mai bun mod de alocare; - Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprima planului uncaracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elementeale procesului de fundamentare impune actualizarea planului; 28 VDN base
 • 29. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 8 – PLANIFICAREA - Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere aplanurilor, variaza în functie de diversi factori, precum: marimea entitatiipublice, structura decizionala a acesteia, necesitatea aprobarii formale aunor activitati etc. - Dupa orizontul de timp la care se refera, în general, se elaboreaza: • planuri anuale; • planuri multianuale; - Specific planificarii multianuale este stabilirea unei succesiuni demasuri ce trebuiesc luate pentru atingerea obiectivelor. 29 VDN base
 • 30. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 9 – COORDONAREA - Managementul asigura coordonarea deciziilor si actiunilorcompartimentelor structurale ale entitatii publice; - Atunci când necesitatile o impun, se pot organiza structurispecializate, care sa sprijine managementul în activitatea decoordonare; - Coordonarea influenteaza decisiv rezultatele interactiunii dintresalariati în cadrul raporturilor profesionale; - Salariatii trebuie sa tina cont de consecintele deciziilor lor si aleactiunilor lor asupra întregii entitati publice; - Coordonarea eficienta presupune consultari prealabile, atât în cadrulstructurilor unei entitati publice, cat si între structurile respective. 30 VDN base
 • 31. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 10 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR - Managementul trebuie sa primeasca sistematic raportari asupradesfasurarii activitatii entitatii publice; - Managementul evalueaza performantele, constatând eventualeleabateri de la obiective, în scopul luarii masurilor corective ce se impun; - Sistemul de monitorizare a performantei este influentat de marimeasi natura entitatii publice, de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/si a indicatorilor, de modul de acces al salariatilor la informatii. 31 VDN base
 • 32. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 11 – MANAGEMENTUL RISCULUI - Orice actiune sau inactiune prezinta un risc de nerealizare aobiectivelor; - Riscurile sunt acceptabile, daca masurile care vizeaza evitareaacestora nu se justifica în plan financiar; - Riscurile semnificative apar si se dezvolta în special ca urmare a: • managementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea publica si mediile în care aceasta actioneaza; • unor sisteme de conducere centralizate excesiv; - Un sistem de control intern eficient presupune implementarea înentitatea publica a managementului riscurilor; 32 VDN base
 • 33. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 11 – MANAGEMENTUL RISCULUI - Managerul are obligatia crearii si mentinerii unui sistem de controlintern sanatos, în principal, prin: • identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea si eficienta operatiunilor, respectarea regulilor si regulamentelor, încrederea în informatiile financiare si de management intern si extern, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor; • definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri; • evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a marimii impactului acestuia; • monitorizarea si evaluarea riscurilor si a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor; • verificarea raportarii executiei bugetului, inclusiv a celui pe programe. 33 VDN base
 • 34. Sistemul de control intern/managerialPERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI Standard 15 – IPOTEZE, REEVALUARI - Ipotezele se formuleaza în legatura cu obiectivele ce urmeaza a firealizate si stau la baza fixarii acestora; - Salariatii implicati în realizarea unui obiectiv trebuie sa fie constientide ipotezele formulate si acceptate în legatura cu obiectivul în cauza; - Ipotezele de care salariatii nu sunt constienti reprezinta un obstacolîn capacitatea de adaptare; - Reevaluari ale nevoilor de informare - concretizate în schimbari înceea ce priveste informatiile necesar a fi colectate, în modul decolectare, în continutul rapoartelor sau sistemelor de informatii conexe– trebuiesc efectuate daca se modifica ipotezele ce au stat la bazaobiectivelor. 34 VDN base
 • 35. Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 12 – INFORMAREA - Informatia este indispensabila unui management sanatos, uneimonitorizari eficace, identificarii situatiilor de risc în faze anterioare alemanifestarii acestora; - Cultura entitatii publice are o incidenta majora asupra cantitatii,naturii si fiabilitatii informaiilor, ca si în ceea ce priveste largirea gameiacestora în domeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitatilorsi obligatiilor de raportare, obiectivelor entitatii publice, planurilor etc.; - Informatia trebuie sa fie corecta, credibila, clara, completa,oportuna, utila, usor de înteles si receptat; - Managerul si salariatii trebuie sa primeasca si sa transmitainformatiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; - Informatia trebuie sa beneficieze de o circulatie rapida, în toatesensurile, inclusiv în si din exterior. 35 VDN base
 • 36. Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 13 – COMUNICAREA - Managerul asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare; - Prin componentele sale, sistemul de comunicare serveste scopurilorutilizatorilor; - Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil si rapid, atât îninteriorul entitatii publice, cat si între aceasta si mediul extern; - Procesul de comunicare trebuie sa fie adaptat la capacitateautilizatorilor, în ceea ce priveste prelucrarea informatiilor si achitarea deresponsabilitati în materie de comunicare. 36 VDN base
 • 37. Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 14 – CORESPONDENTA - Corespondenta trebuie sa fie purtatoarea unor informatii utile îninteriorul si în exteriorul entitatii publice; - Corespondenta utilizeaza purtatori diferiti ai informatiei (hârtie,benzi magnetice, floppy, CD etc.) si se realizeaza prin mijloace diferite(curierul, posta, posta electronica, fax etc); - Ponderea în care entitatea publica utilizeaza unul sau altul dintrepurtatori si apeleaza la unul sau altul dintre mijloacele de realizare acorespondentei este determinata de o serie de factori, cum ar fi: gradulde dotare interna si/sau al terilor, nivelul de pregatire al salariatilor,urgenta, distanta, costul, siguranta, restrictiile din reglementari etc; - În functie de tipul de purtator si mijlocul de realizare utilizat cuprivire la corespondenta, operatiunile de intrare, iesire, înregistrare sistocare trebuiesc adaptate corespunzator, pe baza unor planurielaborate VDN base în acest sens. 37
 • 38. Sistemul de control intern/managerialINFORMAREA SI COMUNICAREA Standard 16 – SEMNALAREA NEREGULARITATILOR - Managerii trebuie sa stabileasca si sa comunice salariatilorprocedurile corespunzatoare, aplicabile în cazul semnalarii unorneregularitati; - Managerii au obligatia sa întreprinda cercetarile adecvate, în scopulelucidarii celor semnalate si, daca este cazul, sa ia masurile ce se impun; - Salariatii care semnaleaza, conform procedurilor, neregularitati, decare, direct sau indirect, au cunostinta, vor fi protejati impotriva oricarordiscriminari; - Semnalarea neregularitatilor trebuie sa aiba un caracter transparentpentru eliminarea suspiciunii de delatiune; - Managerul trebuie sa promoveze respectul fata de lege si spiritul deîncredere. 38 VDN base
 • 39. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 17 – PROCEDURI /1 - Entitatea publica trebuie sa se asigure ca, pentru orice actiunesi/sau eveniment semnificativ, exista o documentatie adecvata si caoperatiunile sunt consemnate în documente; - Documentatia trebuie sa fie completa, precisa si sa corespundastructurilor si politicilor entitatii publice; - Documentatia cuprinde, politici administrative, manuale, instructiunioperationale, check-lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor; - Documentatia trebuie sa fie actualizata, utila, precisa, usor deexaminat, disponibila si accesibila managerului, salariatilor, precum sitertilor, daca este cazul; 39 VDN base
 • 40. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 17 – PROCEDURI /2 - Documentatia asigura continuitatea activitatii, în pofida fluctuatieide personal; - Lipsa documentatiei, caracterul incomplet sau/si neactualizareaacesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor; - Întocmirea si urmarirea executarii graficului de circulatie adocumentelor la fiecare nivel de responsabilitate din entitatea publica. 40 VDN base
 • 41. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 18 – SEPARAREA ATRIBUTIILOR - Separarea atributiilor si responsabilitatilor este una dintremodalitatile prin care se reduce riscul de eroare, frauda, încalcare alegislatiei, precum si riscul de a nu putea detecta aceste probleme; - Prin separarea atributiilor se creeaza conditiile ca nici o persoana saucompartiment sa nu poata controla toate etapele importante ale uneioperatiuni sau ale unui eveniment; - Separarea atributiilor si responsabilitatilor între mai multe persoanecreeaza premisele unui echilibru eficace al puterilor; - Managerii entitatilor publice în care, datorita numarului mic desalariati, se limiteaza posibilitatea de aplicare a separarii atributiilor siresponsabilitatilor, trebuie sa fie constienti de riscuri si sa compensezeaceasta limitare prin alte masuri. 41 VDN base
 • 42. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 19 – SUPRAVEGHEREA /1 - Managerul trebuie sa monitorizeze efectuarea controalelor desupraveghere, pentru a se asigura ca procedurile sunt respectate decatre salariati în mod efectiv si continuu; - Controalele de supraveghere implica revizuiri în ceea ce privestemunca depusa de salariati, rapoarte despre exceptii, testari prin sondajesau orice alte modalitati care confirma respectarea procedurilor; - Managerul verifica si aproba munca salariatilor, da instructiunilenecesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda, a respectalegislatia si pentru a veghea asupra întelegerii si aplicarii instructiunilor; 42 VDN base
 • 43. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 19 – SUPRAVEGHEREA /2 - Supravegherea activitatilor este adecvata, în masura în care: • fiecarui salariat i se comunica atributiile, responsabilitatile si limitele de competenta atribuite; • se evalueaza sistematic munca fiecarui salariat; • se aproba rezultatele muncii obtinute în diverse etape ale realizarii operatiunii. 43 VDN base
 • 44. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 20 – GESTIONAREA ABATERILOR - În derularea actiunilor pot aparea circumstante deosebite, care nuau putut fi anticipate si care induc abateri ce nu permit derulareatranzactiilor prin procedurile existente; - Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate sijustificate, în vederea prezentarii spre aprobare; - Este necesara analiza periodica a circumstantelor si a modului cumau fost gestionate actiunile, în vederea desprinderii unor concluzii debuna practica pentru viitor, ce urmeaza a fi formalizate. 44 VDN base
 • 45. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 21 – CONTINUITATEA ACTIVITATII /1 - Entitatea publica este o organizatie a carei activitate trebuie sa sederuleze continuu, prin structurile componente. Eventuala întrerupere aactivitatii acesteia afecteaza atingerea obiectivelor propuse; - Situatii diferite, care afecteaza continuitatea activitatii: mobilitateasalariatilor; defectiuni ale echipamentelor din dotare; disfunctionalitatiproduse de unii prestatori de servicii; schimbari de proceduri etc.; - Existenta inventarului situatiilor care pot conduce la discontinuitatiîn activitate si a masurilor care sa previna aparitia lor. 45 VDN base
 • 46. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 21 – CONTINUITATEA ACTIVITATII /2- Pentru fiecare din situatiile care apar, entitatea publica trebuie saactioneze în vederea asigurarii continuitatii, prin diverse masuri, deexemplu: • angajarea de personal în locul celor pensionati sau plecati din entitatea publica din alte considerente; • delegarea, în cazul absentei temporare (concedii, plecari în misiune etc.); • contracte de service pentru întretinerea echipamentelor din dotare; • contracte de achizitii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare; 46 VDN base
 • 47. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 22 – STRATEGII DE CONTROL - Exista un raport de interdependenta între strategiile, politicile siprogramele elaborate pentru atingerea obiectivelor si strategiile de control.Fara o strategie de control adecvata, creste riscul de manifestare a abaterilorde la strategia, politica si programele entitatii publice si, deci, al nerealizariiobiectivelor la nivelul exigentelor preconizate; - Strategiile de control sunt cu atât mai complexe si mai laborioase cu catfundamentarea si realizarea obiectivelor entitatii publice sunt mai complexe simai dificile; - Strategiile de control se supun conceptului de strategie, în general, acesteanecesitand studii, în vederea stabilirii obiectivelor de control, a resurselornecesare, a pregatirii personalului de control, a îmbunatatiriimetodelor si procedurilor de control, a modului de evaluare a controaleloretc.; - Strategiile de control se refera si la tipurile de control aplicabile situatiei. 47 VDN base
 • 48. Sistemul de control intern/managerialACTIVITATI DE CONTROL Standard 23 – ACCESUL LA RESURSE - Restrangerea accesului, la resurse reduce riscul utilizarii inadecvatea acestora; - Severitatea restrictiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resursasi de riscul pierderilor potentiale, care trebuie apreciate periodic. Ladeterminarea vulnerabilitatii bunurilor si valorilor se au în vedere costul,riscul potential de pierdere sau utilizare inadecvata; - Între resurse si sumele înregistrate în evidente se fac comparatiiperiodice (inventare). Vulnerabilitatea bunurilor si valorilor determinafrecventa acestor verificari; 48 VDN base
 • 49. Sistemul de control intern/managerialAUDITAREA SI EVALUAREA Standard 24 – VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI - Managerul trebuie sa asigure verificarea si evaluarea în modcontinuu a functionarii sistemului de control intern si a elementelor sale.Disfunctionalitatile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvateoperativ, prin masuri corective; - Verificarea operatiunilor garanteaza contribuia controalelor internela realizarea obiectivelor; - Evaluarea eficacitatii controlului se poate referi, în functie de cerintespecifice si/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entitatiipublice, fie la unele dintre acestea, optiune care revine managerului; - Managerul stabileste modul de realizare a evaluarii eficacitatiicontrolului. 49 VDN base
 • 50. Sistemul de control intern/managerialAUDITAREA SI EVALUAREA Standard 25 – AUDITUL INTERN - Auditul intern asigura evaluarea independenta si obiectiva asistemului de control intern al entitatii publice; - Auditorul intern finalizeaza aciunile sale prin rapoarte de audit, încare enunta punctele slabe identificate în sistem si formuleazarecomandari pentru eliminarea acestora; - Managerul dispune masurile necesare, având în vedererecomandarile din rapoartele de audit intern, în scopul eliminariipunctelor slabe constatate de misiunile de auditare. 50 VDN base
 • 51. Sistemul de control intern/managerialPrezentarea nu ar fi, insa, completa, daca nu am pune in evidenta ierarhia logica agruparii, interdependentele, coerenta si forta intregului ansamblu. Sa examinamschema de mai jos: Nota: Linia intrerupta aregulilor de respectatsemnifica faptul caacestea pot, in functie denatura lor, sa se combine,cumulativ, la mai multeniveluri.Analizand aceastaschema, constatam:ca obiectivele sunt fixatein functie de misiunea cetrebuie indeplinita;ca aceste obiectivedetermina mijloacele cetrebuie utilizate invederea realizarii lor, incantitatea, calitatea sistructura necesara; 51 VDN base
 • 52. Sistemul de control intern/managerialReprezentarea grafica tridimensionala de mai jos constituie o forma elocventa deexprimare a acestor legaturi: 52 VDN base
 • 53. Sistemul de control intern/managerialRealizarea fiecarui obiectiv general in parte, cat si a ansambluluiacestora, au drept suport cele cinci elemente-cheie, componente alecontrolului intern.De exemplu: informatiile financiare si nefinanciare provenite din surseinterne si externe entitatii (element-cheie B2) sunt indispensabilegestionarii, in mod eficace si eficient, a activitatilor si operatiunilor(obiectiv A1), intocmirii unor situatii financiare fiabile (obiectiv A2) sicontrolului conformitatii cu legile, regulamentele si politicile interne(obiectiv A3); de asemenea, cele trei obiective generale pot fi realizatenumai in masura in care in entitate exista un mediu de control adecvat(element-cheie B5), concretizat in adoptarea unei structuriorganizatorice rationale si functionale, stabilirea de competente siresponsabilitati in concordanta cu sarcinile atribuite, o politica binedefinita cu privire la functiile sensibile si, nu in ultimul rand,cunoasterea, asumarea si supravegherea respectarii, de catre intregulpersonal, a codului etic al entitatii publice. 53 VDN base

Related Documents