Formy wprowadzania do obrotu surowców iFormy wprowadzania do obrotu surowców i
żywności przetworzonej pochodzeniażywności ...
Gospodarstwo - produkcja podstawowa
DEFINICJA
„Produkcja podstawowa”
oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów
podst...
Produkcja podstawowa - surowce
Surowiec" - produkty produkcji pierwotnej, w tym produkty ziemi,
pochodzące z hodowli, polo...
4
Produkcja podstawowa- działania
Produkcja podstawowa obejmuje również działania z nią związane tj:
1. składowanie i prze...
Formy sprzedaży środków spożywczych
z gospodarstw rolnych
 Sprzedaż do przetwórstwa, hurtowni, do marketów.
 Sprzedaż ni...
Warunki jakie muszą zaistnieć, aby
prowadzić działalność pozarolniczą.
 Pomysł, chęci, wolny czas
 Wiedza i umiejętności...
Klient
 Musi mieć pewność zaopatrzenia
 Musi otrzymać produkt bezpieczny , powtarzalny
jakościowo
 Musi mieć wybór i ró...
Kryteria wyboru zakupu
 Jakość produktu
 Cena produktu
 Opakowanie
 Szybkość dostawy
 Marka
 Higiena, estetyka
 Zau...
Jakość dla konsumenta – pewien stopień doskonałości, stopień
zaspokojenia potrzeb i jego oczekiwań.
DyspozycyjnośćDyspozyc...
Jakość dla przetwórcy
 Jakość surowca przed przetworzeniem
 Stopień dojrzałości
 Sposób zbioru
 Postępowanie po zbiorz...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia ...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
• Rodzaje działalności:
 Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym produ...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta,
przeprowadzon...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej
lub tuszek ...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom
uśmiercania...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż produktów rybołówstwa niepoddanych czynnościom
naruszaj...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia
Linné,...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż mleka surowego lub surowej śmietany pozyskanych
w gospo...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
 sprzedaż jaj konsumpcyjnych
 konsumentowi końcowemu na targowis...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Wymogi formalne:
Sprzedaż wyłącznie produktów pochodzenia zwierzę...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
• Wymagania dla sprzedaży ze środków transportu:
- przy sprzedaży ...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
•Produkty pochodzenia zwierzęcego - wymagania:
• powinny być śwież...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
•Transport produktów
- każdą partię transportowanych produktów nal...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Zagospodarowanie odpadów:
• wszystkie substancje niejadalne, odpad...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Pomieszczenia, w których produkuje się produkty pochodzenia
zwierz...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
− ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna powinny być w dobrym stan...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
− zapewnione odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej lub
me...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
Pomieszczenia, w których sprzedaje produkty pochodzenia
zwierzęceg...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
• zapewnić dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej przeznaczonej ...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Urządzenia i sprzęt powinny być:
• wykorzystywane zgodnie z przezn...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
Kontrola wewnętrzna:
• świeżość produktów,
• cechy organoleptyczne...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy
wyk...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
Gospodarstwa rolne prowadzące produkcję mleka i wprowadzające do
o...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
 mleko musi spełniać kryteria mleka surowego odnośnie liczby
drob...
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia
zwierzęcego
Uszczegółowionym wymaganiom higienicznym Rozporządzenia
WE nr 853/...
Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia zwierzęcego
 Zwierzęta łowne po odstrzale, przeznaczone do sprzedaży
bezpośre...
Działalność Marginalna,
Lokalna i Ograniczona
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalnoś...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu
obowiązku ograniczania dz...
Działalność Marginalna Lokalna
Ograniczona
W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić:
- produkcję produktów mlecz...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
Zniesiony został limit w odniesieniu do produkcji i
sprzedaży produktów pochodz...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
• Maksymalna wielkość dostaw:
• -mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końsk...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
• - produkty mięsne – 1,5 tony tygodniowo (poprzednio 30% z 4,5 tony, tj. 1,35
...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
Za dostawy, uznaje się dostawy realizowane do sklepów
detalicznych (odrębnych ...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z możliwych rodzajów
działalności, suma...
Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
• Warunki higieny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o
p...
Bezpieczeństwo żywności
Gospodarstwo Stół
Zapobieganie, Edukacja, Weryfikacja
Wczesne wykrywanie i nadbudowa Bezpieczeństw...
Wymagania dla działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
- ogólne i...
Wymagania dla działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej.
 Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia...
PROJEKT TECHNOLOGICZNY
adaptacji części hali na potrzeby zakładu,
w którym ma być prowadzona działalność
marginalna, lokal...
51
Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
of 52

Prezentacja sprzeda bezporednia, przetwrstwo na poziomie gospodartswa cz.1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja sprzeda bezporednia, przetwrstwo na poziomie gospodartswa cz.1

 • 1. Formy wprowadzania do obrotu surowców iFormy wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej pochodzeniażywności przetworzonej pochodzenia zwierzęcegozwierzęcego
 • 2. Gospodarstwo - produkcja podstawowa DEFINICJA „Produkcja podstawowa” oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym:  zbiory,  dojenie  hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem  łowiectwo i rybołówstwo  zbieranie runa leśnego bez znaczącej zmiany ich charakteru. 2
 • 3. Produkcja podstawowa - surowce Surowiec" - produkty produkcji pierwotnej, w tym produkty ziemi, pochodzące z hodowli, polowań i połowów. Produkty podstawowe obejmują m.in.: • produkty pochodzenia roślinnego: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, • produkty pochodzenia zwierzęcego: jaja (z wyłączeniem operacji pakowania), surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe mięczaki dwuskorupowe, żywe zwierzęta (świeże mięso nie jest produktem podstawowym ponieważ pozyskiwane jest w wyniku uboju), • zwierzęta łowne po odstrzale i dopuszczalnym wypatroszeniu na miejscu, • produkty zbierane w ich naturalnym środowisku zarówno pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego: grzyby, jagody, ślimaki. 3
 • 4. 4 Produkcja podstawowa- działania Produkcja podstawowa obejmuje również działania z nią związane tj: 1. składowanie i przetwarzanie surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru; 2. transport żywych zwierząt 3. transport surowców roślinnych (których charakter nie został znacznie zmieniony), w celu ich dostawy z miejsca produkcji do zakładu Produkcja podstawowa to działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.
 • 5. Formy sprzedaży środków spożywczych z gospodarstw rolnych  Sprzedaż do przetwórstwa, hurtowni, do marketów.  Sprzedaż niewielkich ilości żywności odbiorcom końcowym i do handlu detalicznego: - w zakładzie produkcyjnym lub gospodarstwie, - we własnym sklepie, - na targowisku lub wyznaczonym miejscu, - ze specjalistycznych ruchomych środków transportu, - bezpośrednie dostawy do klienta- dowóz, internet, przesyłka, paczka. 5
 • 6. Warunki jakie muszą zaistnieć, aby prowadzić działalność pozarolniczą.  Pomysł, chęci, wolny czas  Wiedza i umiejętności rolnika lub jego rodziny  Produkt spełniający oczekiwania klienta  Dogodne położenie gospodarstwa lub właściwie dobrany kanał dystrybucji  Aktywne poszukiwanie klienta, odpowiednie przygotowanie produktu  Przykład innych rolników  Dostosowanie produkcji do preferencji i potrzeb nabywców 6
 • 7. Klient  Musi mieć pewność zaopatrzenia  Musi otrzymać produkt bezpieczny , powtarzalny jakościowo  Musi mieć wybór i różnorodność produktów  Musi być szanowany i fachowo obsłużony  Musi otrzymać towar spełniający jego wymagania 7
 • 8. Kryteria wyboru zakupu  Jakość produktu  Cena produktu  Opakowanie  Szybkość dostawy  Marka  Higiena, estetyka  Zaufanie do dostawcy  Możliwość reklamacji  Miejsce wytwarzania  Relacja : Jakość - Cena 8
 • 9. Jakość dla konsumenta – pewien stopień doskonałości, stopień zaspokojenia potrzeb i jego oczekiwań. DyspozycyjnośćDyspozycyjność ZdrowotnośćZdrowotność 9 Wygląd zewnętrzny, zapach, konsystencja, smakowitość, przyzwyczajenia iprzyzwyczajenia i oczekiwaniaoczekiwania konsumentakonsumenta Rozpoznawalność gatunku, wielkość jednostkowa, trwałość, łatwość przygotowania, koszt nabycia Wartość odżywcza,Wartość odżywcza, kaloryczna,kaloryczna, dietetyczna,dietetyczna, bezpieczeństwobezpieczeństwo
 • 10. Jakość dla przetwórcy  Jakość surowca przed przetworzeniem  Stopień dojrzałości  Sposób zbioru  Postępowanie po zbiorze  Skład chemiczny – zawartość suchej masy, ekstraktu  Zawartość składników prozdrowotnych – witaminy, karotenoidy, błonnik, składniki mineralne  Rasa, odmiana 10
 • 11. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U Nr 5 poz. 38 z dnia 12 stycznia 2007). Określa: -Wymagania weterynaryjne dla produkcji i dla produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej -Wielkość, zakres i obszar produkcji produktów -Wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z póź. zm.) 11
 • 12. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego • Rodzaje działalności:  Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta,/ roczna produkcja nie może przekroczyć 2500szt indyków lub gęsi, albo 10000szt innych gatunków drobiu  Sprzedaż tuszek drobiowych: konsumentowi końcowemu: - na terenie gospodarstw rolnych - na targowiskach, - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego  Limit do 50 sztuk tygodniowo – tuszek indyków lub gęsi, do 200 szt. tygodniowo – tuszek innych gat. drobiu, 12
 • 13. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta, przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  Sprzedaż konsumentowi końcowemu: - na terenie gospodarstw rolnych - na targowiskach, - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego  Limit - do 100 szt. tygodniowo – tuszek zajęczaków, 13
 • 14. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim, konsumentowi końcowemu - w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego 14
 • 15. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom uśmiercania, wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw i patroszenia konsumentowi końcowemu - ze statków, - na terenie gospodarstw rybackich, - na targowiskach, lub - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; 15
 • 16. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż produktów rybołówstwa niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną, żywych lub schłodzonych konsumentowi końcowemu - ze statków, - na terenie gospodarstw rybackich, - na targowiskach, lub - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; 16
 • 17. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, - na terenie gospodarstw rolnych, - na targowiskach, lub - do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; 17
 • 18. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż mleka surowego lub surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie rolnym producenta:  sprzedaż konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, - na terenie gospodarstw rolnych, - na targowiskach, lub - do zakładów prowadzących handel detaliczny.  Limit • do 1.000 litrów tygodniowo mleka surowego, • do 500 litrów tygodniowo surowej śmietany 18
 • 19. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaż jaj konsumpcyjnych  konsumentowi końcowemu na targowiskach;  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego w ilości  Limit:  do 350 sztuk tygodniowo do 2.450 sztuk tygodniowo  sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych, takie jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta:  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej,  na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego – jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe. 19
 • 20. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Wymogi formalne: Sprzedaż wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. Obszar sprzedaży: - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw, - na terenie innego powiatu niż powiat na obszarze, którego prowadzona jest produkcja należy powiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży w terminie 7 dni przed rozpoczęciem tej działalności. Rejestracja działalności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii zgodnie z miejscem produkcji – 30 dni przed rozpoczęciem działalności. 20
 • 21. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego • Wymagania dla sprzedaży ze środków transportu: - przy sprzedaży dwóch lub więcej rodzajów produktów jednocześnie musi być zapewnione skuteczne rozdzielenie tych produktów, uniemożliwiające wzajemne zanieczyszczenie produktów i sprzętu, - urządzenia, sprzęt, wyposażenie, które mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością powinny być w stanie technicznym i higienicznym gwarantującym spełnienie wymagań zdrowotnych żywności,  sprzedawca musi zapewnić dostęp do wody oraz sposób uzupełniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  środki transportu muszą być utrzymane w czystości, dobrym stanie technicznym, właściwie czyszczone aby uniemożliwić zanieczyszczenie środków spożywczych. 21
 • 22. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego •Produkty pochodzenia zwierzęcego - wymagania: • powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu, •temperatura określona do przechowywanych produktów pochodzenia zwierzęcego: 4°C – dla tuszek drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej; 3°C – dla narządów wewnętrznych grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej; 7°C – dla tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej; 6°C – dla mleka surowego i surowej śmietany; 2°C – dla produktów rybołówstwa, z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa. Schładza się je niezwłocznie jeżeli, jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa produktów. •Produkty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z posadzką. 22
 • 23. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego •Transport produktów - każdą partię transportowanych produktów należy zaopatrzyć w informację zawierającą imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności, - temperatura podczas transportu może być wyższa o 2°C pod warunkiem, że transport nie trwa dłużej niż 2 godz., a po jego zakończeniu nastąpi schłodzenie do wymaganej temperatury, - na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów poza terenem gospodarstwa lub miejscem przyległym do miejsca produkcji umieszcza się imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, a także adres miejsca prowadzenia działalności producenta. •Opakowania - nie powinny powodować zmian organoleptycznych surowców i produktów, - przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonych miejscach w zamknięciu lub zamykanych pojemnikach, - zasadą przy sprzedaży bezpośredniej jest pakowanie produktów w miejscu sprzedaży, w obecności konsumenta nabywającego produkty. 23
 • 24. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Zagospodarowanie odpadów: • wszystkie substancje niejadalne, odpady poprodukcyjne pochodzenia zwierzęcego oraz produkty o niewłaściwej jakości należy przechowywać w oddzielnych oraz odpowiednio oznakowanych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, • prowadzący działalność zapewnia odpowiednie warunki do usuwania odpadów stałych i płynnych zgodnie z zasadami higieny i przepisami o odpadach. 24
 • 25. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Pomieszczenia, w których produkuje się produkty pochodzenia zwierzęcego – wymagania: −wyposażenie, wystrój, konstrukcja, użyte materiały budowlane, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń zapewnia przestrzeganie zasad higieny, skuteczne czyszczenie i/lub dezynfekcję, -spełniają wymagania dobrej praktyki higieny w szczególności w zakresie zabezpieczenia i zwalczania szkodników w szczególności owadów, ptaków, gryzoni, -wyposażenie pomieszczeń zapewnia ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i umożliwia przestrzeganie zasad higieny, 25
 • 26. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego − ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna powinny być w dobrym stanie technicznym, nienasiąkliwe i nieprzepuszczalne oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, − okna i drzwi powinny być szczelne, − mieć zapewniony dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych, − lód używany do produkcji lub przechowywania produktów pozyskuje się z wody przeznaczonej do spożycia przez człowieka, 26
 • 27. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego − zapewnione odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej lub mechanicznej wentylacji wykluczające powstawanie skroplin na ścianach, sufitach oraz powierzchni urządzeń, − pomieszczenia produkcyjne muszą posiadać odpowiednie naturalne i/lub sztuczne oświetlenie nie powodujące zmiany barw surowców, - zapewnione odpowiednie warunki dla personelu do zmiany odzieży własnej na roboczą oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej. 27
 • 28. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Pomieszczenia, w których sprzedaje produkty pochodzenia zwierzęcego powinny być: • utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie technicznym, • należy zapewnić odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję pomieszczeń, • zapewnia się odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań, • należy zapewnić wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji, • powinny spełniać wymagania w zakresie zabezpieczenia i zwalczania szkodników w szczególności owadów, gryzoni 28
 • 29. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego • zapewnić dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, • wyposażone w toaletę spłukiwaną wodą, podłączoną do sprawnego systemu kanalizacyjnego lub toaletę w pobliżu miejsca produkcji/sprzedaży. Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością, • dostępna co najmniej jedna umywalka przeznaczona do mycia rąk. Umywalki muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia, • stanowiska do mycia i przygotowywania żywności do sprzedaży powinny znajdować się w miejscu wydzielonym, oddalonym od umywalek do mycia rąk. 29
 • 30. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Urządzenia i sprzęt powinny być: • wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, utrzymane w dobrym stanie technicznym oraz wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia nimi produktów żywnościowych, • zainstalowane w sposób zapewniający skuteczne czyszczenie, dezynfekcję ich powierzchni oraz powierzchni wokół nich, • czyszczone i dezynfekowane po zakończeniu pracy lub cyklu produkcyjnego przy użyciu środków nie wpływających negatywnie na powierzchnię sprzętu, urządzeń, • drobny sprzęt/noże dezynfekuje się w wodzie o temperaturze nie niższej niż 82°C lub inną metodą równoważną po każdym zakończeniu pracy, lub częściej - jeżeli jest to konieczne. 30
 • 31. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Kontrola wewnętrzna: • świeżość produktów, • cechy organoleptyczne, • higiena pracowników, • higiena sprzętu i urządzeń, • temperatury magazynowania. Wyniki kontroli udostępniane są na żądanie PLW 31
 • 32. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią muszą: przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży, • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach, • używać czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego, •zmieniać co najmniej raz dziennie odzież roboczą, •utrzymywać wysoki stopień higieny, • myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu. 32
 • 33. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Gospodarstwa rolne prowadzące produkcję mleka i wprowadzające do obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej surowe mleko lub śmietanę podlegają również szczegółowym wymaganiom higienicznym Rozporządzenia WE nr 853/2004 zał. III, sekcja IX, roz. I w zakresie: • zdrowia zwierząt, • pomieszczeń i wyposażenia, • higieny pracowników, • higieny podczas udoju. W miejscu prowadzenia sprzedaży mleko należy przechowywać w czystych, zamkniętych pojemnikach, umożliwiających sprzedaż w higienicznych warunkach do opakowań własnych konsumentów. 33
 • 34. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  mleko musi spełniać kryteria mleka surowego odnośnie liczby drobnoustrojów w 30o C (na ml) ≤ 100 000, liczby komórek somatycznych (na ml) ≤ 400 000,  Temperatura mleka surowego przeznaczonego do sprzedaży w gospodarstwie rolnym producenta przed upływem 2 godzin od udoju może być wyższa od wymaganej temperatury przechowywania. 34
 • 35. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Uszczegółowionym wymaganiom higienicznym Rozporządzenia WE nr 853/2004 podlegają również gospodarstwa prowadzące sprzedaż bezpośrednią jaj. Załącznik III, sekcja X: Jaja konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być: • czyste, suche, pozbawione obcych zapachów, • skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, • składowane w stałych temperaturach, •Sprzedaż bezpośrednia jaj nie obejmuje operacji pakowania . 35
 • 36. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego  Zwierzęta łowne po odstrzale, przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej poddaje się: − oględzinom przez osobę przeszkoloną. Oględzin należy dokonać możliwie jak najszybciej po uśmierceniu zwierzęcia w celu stwierdzenia ewentualnych cech, które mogą wskazywać, że mięso stanowi zagrożenie dla zdrowia zgodnie z Roz. 853/2004 − po uśmierceniu grubej zwierzyny łownej, zwierzęciu należy jak najszybciej usunąć żołądek i jelita oraz, w razie konieczności, poddać je odkrwawieniu w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 załącznik III w sekcji IV w rozdziale II i III. − tusze dzików i tuszki nutrii poddaje się badaniu na włośnie przeprowadzonemu w sposób określony w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie. 36
 • 37. Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona
 • 38. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Określa: - szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, - zakres i obszar produkcji, - wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, - wymagania weterynaryjne, jakie powinny spełniać świeże mięso przeznaczone do rozbioru oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do przetwarzania, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 38
 • 39. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona  W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów tylko z własnego gospodarstwa. • Działalność można uznać za marginalną, lokalną i ograniczoną jeżeli zakład prowadzi sprzedaż określonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek). • Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny. 39
 • 40. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić: - produkcję produktów mlecznych, - produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, - produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, - rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. 40
 • 41. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona Zniesiony został limit w odniesieniu do produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu produkcji konsumentowi końcowemu. Limitowane są jedynie dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. 41
 • 42. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona • Maksymalna wielkość dostaw: • -mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – tona tygodniowo (jak poprzednio), • -mięso drobiowe lub zajęczaków lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – 0,5 tony tygodniowo (poprzednio 30% z 1,5 tony, tj. 0,45 tony tygodniowo), • - mięso zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – 0,5 tony miesięcznie (poprzednio dla z.dz.w.f. 30% z 0,8 tony, tj. 0,24 tony/mies., a dla z.łow. 30% liczby zwierząt łownych zaplanowanych do odstrzału w obwodzie łowieckim), 42
 • 43. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona • - produkty mięsne – 1,5 tony tygodniowo (poprzednio 30% z 4,5 tony, tj. 1,35 tony tygodniowo), • -produkty mleczne – 0,3 tony tygodniowo (jak poprzednio), • -produkty rybołówstwa – 0,15 tony tygodniowo (jak poprzednio). 43
 • 44. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona Za dostawy, uznaje się dostawy realizowane do sklepów detalicznych (odrębnych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego), zarówno należących jak i nie należących organizacyjnie do danego podmiotu działającego na rynku spożywczym. Miejsca sprzedaży oraz zakłady, do których następuje dostawa, muszą znajdować się na obszarze województwa, w którym prowadzona jest produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów. 44
 • 45. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z możliwych rodzajów działalności, suma wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może przekroczyć najwyższego limitu przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów produkowanych w tym zakładzie. Świeże mięso, w tym tusze, półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach tego rodzaju działalności nie mogą pochodzić z produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. 45
 • 46. Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona • Warunki higieny Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - w sprawie higieny środków spożywczych 46
 • 47. Bezpieczeństwo żywności Gospodarstwo Stół Zapobieganie, Edukacja, Weryfikacja Wczesne wykrywanie i nadbudowa Bezpieczeństwa Bezpiecze stwo ywno ciń Ż śBezpiecze stwo ywno ciń Ż ś
 • 48. Wymagania dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 - ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące pomieszczeń żywnościowych; - wymagania dla transportu, sprzętu, odnośnie zaopatrzenia w wodę, higieny osobistej, szkoleń personelu; - sposoby postępowania z odpadami żywnościowymi; - wymagania dotyczące środków spożywczych, opakowań środków spożywczych, obróbki cieplnej. •rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych 48
 • 49. Wymagania dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.)  Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. DZ.U nr 59 poz.415 2006 roku. Zmiana z dnia 23 października 2007. DZ.U nr 204 poz.1477 2007roku. 49
 • 50. PROJEKT TECHNOLOGICZNY adaptacji części hali na potrzeby zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona w zakresie rozbioru i przetwórstwa mięsa. 50
 • 51. 51
 • 52. Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Related Documents