Медіа-ресурсний центр у місті Львові Назва проекту
Опис проблеми На фоні стрімкого росту чисельності представників третього сектору Львівщини, ефективність його діяльності п...
Опис проблеми В більшості випадків “сухий залишок” від діяльності НГО залишається тільки на звітах і досвід після проведен...
Опис проблеми Для пересічного мешканця регіону більшість подій, які відбувають в третьому секторі й надалі залишаються нев...
Мета проекту Створити постійно функціонуючий центр громадського активу Львівщини, який зможе об’єднати різні середовища о...
Завдання проекту <ul><li>Знайти і привести до робочого стану приміщення в кілька кімнат в центрі міста під ресурсний центр...
Заходи, заплановані в рамках проекту Формування робочої групи медіа-ресурсного центру - ознайомлення зацікавлених осіб з д...
Заходи, заплановані в рамках проекту Всеукраїнська конференція: „Ефективність діяльності ресурсних центрів в Україні” - ви...
Заходи, заплановані в рамках проекту Публічний звіт про виконану роботу - підготовка фінансового та творчих звітів за резу...
Очікувані результати проекту <ul><li>Медіа-ресурсний центр регіонального рівня з власним конференц-залом, бібліотекою, інф...
Очікувані результати проекту Модель центру для НГО
Очікувані результати проекту Модель центру для Громади
Структура коштів необхідних для реалізації проекту <ul><li>В рамках реалізації проекту передбачені витрати в розмірі 96 10...
Підсумковий слайд (Назва організації, Назва проекту, Мета проекту, Загальний бюджет проекту)‏ Назва організації: Львівськ...
of 14

Prezent resursnuj media zentr

Презентація ресурсного медіа-центру для Львівського регіону made by ОПОРА.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent resursnuj media zentr

 • 1. Медіа-ресурсний центр у місті Львові Назва проекту
 • 2. Опис проблеми На фоні стрімкого росту чисельності представників третього сектору Львівщини, ефективність його діяльності подекуди дуже низька. Відсутня спільна координація дій, комунікація, єдине “ядро активу”.
 • 3. Опис проблеми В більшості випадків “сухий залишок” від діяльності НГО залишається тільки на звітах і досвід після проведеної роботи зникає безслідно. Відсутня система передачі знань і досвіду.
 • 4. Опис проблеми Для пересічного мешканця регіону більшість подій, які відбувають в третьому секторі й надалі залишаються невідомими. Відсутній єдиний доступний канал комунікації між НГО і громадою.
 • 5. Мета проекту Створити постійно функціонуючий центр громадського активу Львівщини, який зможе об’єднати різні середовища організацій регіону, створити платформу для налагодження тісної комунікації між усіма секторами суспільства а також забезпечити висвітлення подій третього сектору регіону для пересічних мешканців.
 • 6. Завдання проекту <ul><li>Знайти і привести до робочого стану приміщення в кілька кімнат в центрі міста під ресурсний центр. </li></ul><ul><li>Облаштувати: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Конференц зал для прес-конференцій, тренінгів, громадських зборів; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Бібліотеку; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Медіа-центр; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Кілька або одну кімнату для проведення зборів громадських організацій. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Створити або облаштувати існуюче Інтернет-медіа під потреби висвітлення діяльності громадського сектору Львівщини за допомогою роботи створеного медіа-центру. </li></ul><ul><li>Налагодити комунікацію між подібними структурами в Україні для ведення комунікація. Налагодити комунікацію між представниками фондів для збору літератури, інформації про конкурси проектів. </li></ul><ul><li>Створення та підтримка бази даних організацій регіону. </li></ul><ul><li>Облаштування бібліотеки громадських організацій під потреби третього сектору в регіоні. </li></ul><ul><li>Напрацювання системи комунікації із зовнішнім середовищем для передачі інформації від НГО регіону до пересічних львівян. </li></ul>
 • 7. Заходи, заплановані в рамках проекту Формування робочої групи медіа-ресурсного центру - ознайомлення зацікавлених осіб з деталями проекту; - визначення кандидатів робочої групи серед представників громадських організацій регіону; - проведення перших зборів робочої групи, визначення стратегії роботи, планових моментів; Підготовка та анонсування початку роботи центру - оренда відповідного приміщення; - облаштування приміщення; - формування бібліотеки центру; - створення необхідних атрибутів центру: логотипу, іміджевої продукції і.т.д. - проведення прес-конференції з анонсуванням запуску роботи центру, ознайомлення представників ЗМІ з тонкощами його роботи та його ефективністю; - проведення прес-туру для ознайомлення представників ЗМІ з роботою центру на місці;
 • 8. Заходи, заплановані в рамках проекту Всеукраїнська конференція: „Ефективність діяльності ресурсних центрів в Україні” - визначення основних тем доповідей на конференції; - визначення доповідачів і їх запрошення; - складання списку гостей і їх запрошення; - організації підготовки конференції; - проведення конференції; - формування підсумку та сухого залишку, розсилання підсумку гостям; Моніторинг діяльності третього сектору в регіоні - проведення моніторингу та аналізу діяльності третього сектору в регіоні за 2008 рік; - представлення результатів моніторингу на регіональній прес-конференції; - випуск електронної брошури „Третій сектор Львівщини”;
 • 9. Заходи, заплановані в рамках проекту Публічний звіт про виконану роботу - підготовка фінансового та творчих звітів за результатами піврічної роботи; - проведення прес-конференції з представленням цих результатів; - проведення круглого столу з залученням максимального числа учасників задля обговорення роботи центру, напрацювання можливих рекомендацій щодо покращення роботи; Другий Львівський Форум соціальних інвестицій - підготовка та проведення спільно з ЛМР (за згодою) та партнерами Другого Львівського форуму соціальних інвестицій; Створення соціальної Інтернет-мережі НГО України - розробка алгоритму роботи соціальної мережі для НГО України;
 • 10. Очікувані результати проекту <ul><li>Медіа-ресурсний центр регіонального рівня з власним конференц-залом, бібліотекою, інформаційним супроводом, базама даних стосовно діяльності третього сектору. </li></ul><ul><li>Діючий центр по збору, збереженню та передачі досвіду, отриманого в результаті діяльності НГО регіону. </li></ul><ul><li>Інформаційний центр з вільним доступом стосовно діяльності НГО в регіоні. </li></ul><ul><li>Моніторинговий центр з напрацьованою технологією аналізу ситуації в третьому секторі регіону. </li></ul>
 • 11. Очікувані результати проекту Модель центру для НГО
 • 12. Очікувані результати проекту Модель центру для Громади
 • 13. Структура коштів необхідних для реалізації проекту <ul><li>В рамках реалізації проекту передбачені витрати в розмірі 96 100 грн. </li></ul><ul><li>З них на: </li></ul><ul><li>Оплата праці (за формою трудових стосунків) — 25000; </li></ul><ul><li>Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для утримання офісу, канцтовари, поштові витрати) — 13600 </li></ul><ul><li>Обладнання (вид обладнання або програмного забезпечення) — 22250 </li></ul><ul><li>Витрати на тиражування та друк (поліграфічні послуги) — 3750 </li></ul><ul><li>Оренда (транспорту, обладнання, приміщення) — 12000 </li></ul><ul><li>Інші прямі витрати — 19500 </li></ul>
 • 14. Підсумковий слайд (Назва організації, Назва проекту, Мета проекту, Загальний бюджет проекту)‏ Назва організації: Львівське представництво Громадянської мережі ОПОРА Назва проекту: Проект медіа-ресурсного центру у місті Львові Мета проекту: Створити постійно функціонуючий центр громадського активу Львівщини, який зможе об’єднати різні середовища організацій регіону, створити платформу для налагодження тісної комунікації між усіма прошарками суспільства а також забезпечити висвітлення подій третього сектору регіону для пересічних мешканців. Загальний бюджет проекту: