МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТ...
Слайд 1 Мета і призначення науково-дослідної роботи Визначення головних напрямків дій, заходів і ресурсів щодо поліпшенн...
Слайд 2 Правова основа для розробки Програми: Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної еколо...
Слайд 3 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) 300 ...
Слайд 4Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Структура хімічного складу...
Слайд 5 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Виробництв...
Слайд 6 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) 0,6 2,8 ...
Слайд 7 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Як...
Слайд 8Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси) Динаміка обсягів забору, вико...
Слайд 9Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси)Динаміка використання води за о...
Слайд 10Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси) Розподіл скидів звор...
Слайд 11Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) ...
Слайд 12Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) 2011 29,3 2010 ...
Слайд 13 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами)8500 ...
Слайд 14Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) 100 80 ...
Слайд 15 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) ...
Слайд 16 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) ...
Слайд 17Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (земельні ресурси) Сільськогосподарські угідд...
Слайд 18 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (земельні ресурси)Частка земель, охоп...
Слайд 19 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (надра)Відносно загальних запасі...
Слайд 20Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (Мінерально-сировинна база Запорізької області ) Види корисн...
Слайд 21 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (ПЗФ та екологічна мережа )Кількість територій т...
Слайд 22Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (ПЗФ та екологічна мережа )
Слайд 23 Основні недоліки наявної системи моніторингу довкілля Запорізької області•д...
Слайд 24 Фактичні обсяги витрат на виконання природоохоронних заходів у 2007-2011рр., тис. грн. Д...
Слайд 25Прогнозні показники надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів до...
Слайд 26 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма SWOT-аналіз стану довкілля Запорізької ...
Слайд 27 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма SWOT-аналіз стану довкілля Запорізької ...
Слайд 28 Основні екологічні проблеми регіону У сфері охорони атмосферного повітря - проблема забрудненняатмо...
Слайд 29 Основні екологічні проблеми регіону У сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів: •...
Слайд 30 Основні екологічні проблеми регіонуУ сфері поводження з відходами: •відсутність розвинутої інфраструкт...
Слайд 31 Основні екологічні проблеми регіонуУ сфері охорони і раціонального використання земель та надр:•надмір...
Слайд 32 Цілі Програми ...
Слайд 33 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони атмосферного повітря:•технічне переоснащення виробництв ...
Слайд 34 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів:•запровадж...
Слайд 35 Шляхи досягнення цілейУ сфері поводження з відходами•зменшення кількості утворення промислових в...
Слайд 36 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони і раціонального використання земель та надр,збереження біор...
Слайд 37 Шляхи досягнення цілейУ сфері науки, інформації і освітиСтворення регіональної інформаційно-анал...
Слайд 38 Етапи виконання ПрограмиЕтап 1-й: до 2015 року передбачається забезпечити стабілізаціюекологічної ...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
of 40

Prezentachiya i etap

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentachiya i etap

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» РОЗРОБКА ОБЛАСНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ , РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТАЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 ЕТАП
 • 2. Слайд 1 Мета і призначення науково-дослідної роботи Визначення головних напрямків дій, заходів і ресурсів щодо поліпшення стану екологічної безпеки в області, розробка комплексу узгоджених і взаємопов’язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів длявідновлення і забезпечення сталого функціонування усіх екосистем регіону на період до 2020 року
 • 3. Слайд 2 Правова основа для розробки Програми: Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політикиУкраїни на період до 2020 року» та пріоритетних напрямків діяльності Національногоплану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011-2015роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011№ 577-р.; Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища Українина 2011 – 2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від25.05.2011 № 577-р Закон України «Про державні цільові програми» (від 18 березня 2004 року N 1621-IV); Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціального розвитку України» (від 23 березня 2000 р. № 1602-III). Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Прозатвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; «Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року»,затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008р. №2, зі змінами, внесенимирішенням обласної ради від 08.09.2010р. № 8; «Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктівінфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення» на період до2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 27.09.2011р. №4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 р. №504-р «Просхвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів зпитань соціально-економічного розвитку України»; методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільовихпрограм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказомМіністерства економіки України від 4 грудня 2006 року №367.
 • 4. Слайд 3 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) 300 262,0 258,1 250 231,2 233,3 233,5 235,8 230,5 231,6 229,3 218,3 217,5 200 180,8 150 121,5 121,4 120,7 112,0 116,0 113,4 111,9 108,6 102,1 102,0 100,8 99,7 100 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cтаціонарні джерела забруднення Перес увні джерела забрудненняДинаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без вуглецю діоксиду) від стаціонарних і пересувних джерел забруднення, тис. т
 • 5. Слайд 4Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Структура хімічного складу викидів шкі дливих речовин від стаціонарних джерел забруднення в 2011 році
 • 6. Слайд 5 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Виробництво Виробництво харчових коксу, продуктів продуктів, напоїв нафто- та тютюнових перероблення ; Виробництво виробів; 3,0 тис.тонн ; іншої 1,7 тис.тонн; 1,3 % неметалевої Інші види 0,7 % мінеральної економічної діяльності; продукції;1,1 тис.тонн; 4,1 тис.тонн; 0,5 % 1,8 % Металургійне виробництво та Виробництво та виробництво розподілення готових електроенергії, металевих газу та води; виробів; 108,1 тис.тонн; 104,9 тис.тонн; 47,1 % 45,7 %Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Запорізької області за видами економічної діяльності у 2011 році
 • 7. Слайд 6 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) 0,6 2,8 14,6 Запоріжжя Мелитополь 48,4 Енергодар Токмак Бердянск 19 районів 31,7 1,9 Загальні викиди забруднюючих речовин (без вуглецю діоксиду) ватмосферне повітря по містах та районах Запорізької області за 2011рік, %
 • 8. Слайд 7 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (атмосферне повітря) Якість атмосферного повітря м.Запоріжжя: •за даними гідрометеорологічної служби: за чотирибальною шкалою ІЗА( низький, підвищений, високий, дужевисокий), характеризується як «високий»; •за даними санітарно-епідеміологічної служби: по критерію показника рівня забруднення характеризується як"неприпустимий", а по ступеню небезпеки – "помірно небезпечний".
 • 9. Слайд 8Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси) Динаміка обсягів забору, використання води з природних водних об’єктів та скид зворотних вод, млн.м3
 • 10. Слайд 9Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси)Динаміка використання води за основними галузями економіки, млн.м 3
 • 11. Слайд 10Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (водні ресурси) Розподіл скидів зворотних вод по категоріях
 • 12. Слайд 11Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) 0,1 0,1 Відходи металів та їх 2,5 сполук 0,1 Інші відході 3 7,2 Відходи гірничої промисловості 8 Відходи ПГУ Відходи медичні 11 Відходи неметалів 56,2 Відходи комунальні Відходи нафтопродуктів 11,8 Відходи драгування Відходи корозійні Склад відходів відповідно до статистичних даних за 2011 рік
 • 13. Слайд 12Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) 2011 29,3 2010 41,9 2009 75,5 2008 380,4 2007 394,7 2006 428,9 2005 430,0 2004 405,9 2003 318,3 2002 336,5 2001 354,7 2000 375,9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Динаміка утворення промислових відходів, тис.т
 • 14. Слайд 13 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами)8500 8259,0 8280,2 8267,2 8199,9 7885,5 7844,18000 7477,175007000 6684,5 6433,46500 6328,6 6135,5 6002,560005500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Динаміка накопичення промислових відходів в спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств (тис.т)
 • 15. Слайд 14Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) 100 80 Питома вага розміщених відходів до утворених 60% 40 Питома вага використаних відходів 20 до утворених 0 2007 2008 2009 2010 2011 Динаміка використання та розміщення промислових відходів основних підприємств Запорізької області
 • 16. Слайд 15 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) Промислові відходиКількість полігонів – 11 (зареєстровано у Держуправлінні екологіїта природних ресурсів в Запорізькій області)Загальна площа – 258 гаЗагальна проектна потужність – 100,0 млн. тСтаном на 01.01.2012 р накопичено біля 65,0 млн.т
 • 17. Слайд 16 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (поводження з відходами) Тверді побутові відходиКількість полігонів – 26 (зареєстровано у Держуправлінні екології та природних ресурсів в Запорізькій області)Загальна площа – 170 гаНайкрупніші полігони ТПВ:м. Запоріжжя – 47 га;м. Мелітополь – 22 га.Загальна проектна потужність – 27,0 млн. тСтаном на 01.01.2012 р накопичено біля 24,0 млн.тВедеться будівництво 3 полігонів ТПВ у:• с. Велика Білозірка Великобілозірського району (проектна потужність – 201473 м3);• м. Гуляйполе (проектна потужність – 161138 м3);• м. Кам’янка- Дніпровка (проектна потужність – 24665 м3).
 • 18. Слайд 17Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (земельні ресурси) Сільськогосподарські угіддя Ліси і інші лісовкриті площі Забудовані землі Відкриті заболочені землі Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями) Інші землі Території, що покриті поверхневими водами Господарська освоєність земельних угідь Запорізької області
 • 19. Слайд 18 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (земельні ресурси)Частка земель, охоплених водною ерозією – 35,5%.Частка земель, охоплених вітровою ерозією – майже 90%.За останні 35 років площа еродованих земель збільшилась на25,2%. Щорічно з кожного гектара внаслідок ерозії втрачається350 кг гумусу.
 • 20. Слайд 19 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (надра)Відносно загальних запасів мінеральної сировини держави в областізнаходиться:•пегматитів — 88,06%,•апатитів — 63,42%,•марганцевих руд — 69,1%,•каолінів — 22,9%,•багатих залізних руд — 10%,•вогнетривких глин — 8,6%.
 • 21. Слайд 20Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (Мінерально-сировинна база Запорізької області ) Види корисних копалин Загальна кількість Родовища, що Одиниця Видобу- Видобу- Балансові родовищ розробляються виміру ток ток запаси сировини в сировини станом на 2010 р. в 2011 р. 01.01.2012р. 2010р. 2011р. 2010р. 2011р.1. Камінь 32 32 13 8 тис м3 1262,35 1951,6 872950,93будівельний2. Камінь 3 3 2 1 тис. м3 4,41 3,3 103164,09облицювальний3. Цегельна сировина 45 45 6 3 тис. т 10,0 8,0 97721,84 .Пісок будівельний 8 8 5 2 тис.м3 245,8 18,2 1088536,55. Пісок 2 2 1 1 тис .т 94,8 45,0 52329,3формувальний6. Пегматит 1 1 1 1 тис. т 2,0 0,467 5849,3777. Каолін 2 2 2 2 тис. т 79,0 96,41 48810,098. Залізна руда 6 6 2 2 тис. т 4500,0 4500 446810,09. Глина вогнетривка 1 1 1 1 тис. т 203,0 159,6 41191,710. Горючий газ 2 2 - - тис.м3 - -11. Марганець 1 1 - - тис. т - -12. Графіт 1 1 - - тис. т - -13. Апатити 1 1 - - тис. т - -14. Кремінь сировина 1 1 - - тис.м3 - -15. Вапняк 1 1 - - тис. т - -16. Пісок для 1 1 - - тис.т - -закладання17. Камінь пиляний 1 1 - - тис.т - -18. Керамзітова 2 2 - - тис.т - -сировина19. Скляна сировина 1 1 - - тис.т - -20. Фтор 1 1 - - тис. т - -Всього 114 114 33 21 - -Лікувальні мулові 4 4 1 1 тис.т 0,972 0,629 325,699грязі
 • 22. Слайд 21 Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (ПЗФ та екологічна мережа )Кількість територій та об’єктів ПЗФ – 314 (з них 23території загальнодержавного значення та 291 - місцевогозначення).Загальна площа територій та обєктів ПЗФ - 122 тис. гаВідсоток заповідності області становить 4,49% ( 16 місцесеред 25 областей України; середній відсотокзаповідності по Україні - 5,7%)
 • 23. Слайд 22Аналіз сучасного стану довкілля Запорізької області (ПЗФ та екологічна мережа )
 • 24. Слайд 23 Основні недоліки наявної системи моніторингу довкілля Запорізької області•дії субєктів моніторингу орієнтовано на виконання відомчих програм, які не узгоджені міжсобою і в більшості випадків значно застаріли;•інформація накопичується кожним субєктом самостійно, відсутні єдині формати баз даних,оперативне представлення та аналіз інформації, колективні сховища екологічної інформації;•не вироблено процедури оперативної взаємодії субєктів екологічного моніторингу;•не існує оперативної системи аналізу та комплексної оцінки стану довкілля за данимимоніторингу, яка була би орієнтована на прийняття рішень органами влади щодо зниженнявпливів на навколишнє природне середовище;•спостерігається явна методична несумісність програм, існують сильні відмінності в кадровомуі матеріально-технічному забезпеченні, має місто дублювання робіт і низький рівеньавтоматизації процесів збору, обробки та подання інформації у субєктів моніторингу;•існуюча система в наявному вигляді в принципі не може бути орієнтована на виконанняосновних завдань екологічного моніторингу – прогнозування змін у природному середовищі,аналіз тенденцій та комплексну оцінку впливів, оперативний контроль і вироблення процедурприйняття управлінських рішень в області охорони НПС та екологічної безпеки.
 • 25. Слайд 24 Фактичні обсяги витрат на виконання природоохоронних заходів у 2007-2011рр., тис. грн. Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети Інші кошти, Інші Інші Інші в тому числі Фонд Фонд кошти бюджетні Фонд ОНПС бюджетні бюджетні ОНПС ОНПС підприємств кошти кошти кошти80 737,34 21 797,20 141 269,89 89 919,80 25 344,32 21 721,27 1 716 985,14 160000 141 269,89 140000 120000 80 737,34 89 919,80 100000 Тис. грн. 80000 60000 21 797,20 25 344,32 21 721,27 40000 20000 0 Фонд Інші Фонд Інші Фонд Інші ОНПС бюджетні ОНПС бюджетні ОНПС бюджетні кошти кошти кошти Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети Фактичні обсяги бюджетного фінансування природоохоронних заходів у 2007-2011 рр.
 • 26. Слайд 25Прогнозні показники надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів до 2020 року, тис. грн.* Рік Державний в тому числі із спрямуванням на фінансове забезпечення Обласний фонд Міські, селищні, фонд ОНПС виключно цільових проектів екологічної модернізації ОНПС сільські фонди підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку ОНПС 2013 84 162,25 52 402,91 21 437,55 53 196,89 2014 129 022,40 99 248,00 19 849,00 49 624,00 2015 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28 2016 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28 2017 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28 2018 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28 2019 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28 2020 137 623,92 105 864,55 21 172,91 52 932,28За даними Державної податкової служби у Запорізькій області* 160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 2013 2014 щороку з 2015 Державний фонд ОНПС в тому числі із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку Обласний фонд ОНПС Міські, селищні, сільські фонди ОНПС
 • 27. Слайд 26 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма SWOT-аналіз стану довкілля Запорізької області S W (сильні сторони) (слабкі сторони)• Наявність низки екологічно • Подальше забруднення та погіршення якості окремих орієнтованих програм. компонентів довкілля (атмосферного повітря, поверхневих• Водні ресурси, придатні для різних вод, земель тощо). видів господарського використання • Незадовільний стан фінансування природоохоронних заходів, (рибне господарство, рекреація). розпорошення коштів фондів охорони навколишнього• Багатство біологічного та природного середовища. ландшафтного різноманіття, наявність • Висока концентрація промислових підприємств на території рідкісних видів і угруповань різного обласного центру – міста Запоріжжя. рівня раритетності, а також цінних у • Наявність населення в санітарно-захисних зонах підприємств господарському відношенні видів. • Надмірна розораність території, що погіршує екологічні• Міжнародне співробітництво з умови та можливості саморегулювання агроландшафту, окремих природоохоронних питань. знижує активність ґрунтоутворюючих процесів та природної• Системна робота з екологічного родючості ґрунтів, посилює їх ерозію; виховання на всіх ланках освіти • Відсутність системи роздільного збору, сміттєсортувальних (дошкільна, середня, позашкільна, та сміттєпереробних заводів на території області. професійно-технічна, вища, • Низька лісистість території області, часті випадки лісових післядипломна). пожеж і розмноження багатьох шкідників і хвороб лісу. • Недостатня площа ПЗФ області та зелених насаджень у населених пунктах. • Низька зацікавленість широких верств населення проблемами охорони навколишнього природного середовища.
 • 28. Слайд 27 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма SWOT-аналіз стану довкілля Запорізької області О T (можливості) (загрози)• Зменшення забруднення навколишнього природного • Ручне, всупереч програмно-цільовому методу, середовища через спрямування коштів на фінансове фінансування природоохоронних заходів та забезпечення виключно цільових проектів програм. екологічної модернізації підприємств у межах сум • Погіршення стану біологічного та сплаченого ними екологічного податку. ландшафтного різноманіття внаслідок• Зменшення забруднення атмосферного повітря через надмірного антропогенного тиску і впровадження інноваційних проектів з використання несформованість репрезентативної мережі ПЗФ альтернативних джерел енергії. та екомережі.• Покращання стану довкілля через впровадження • Порушення вимог природоохоронного актуальних природоохоронних нормативно-правових законодавства. актів, програм, червоних і зелених списків різних • Втрата наукового та науково-педагогічного рівнів. кадрового потенціалу у галузі екологічної• Ефективне вирішення екологічних проблем шляхом освіти через загальносистемну кризу освіти. підвищення кадрового, наукового та технічного • Подальше зниження рівня екологічної потенціалу. свідомості громадян унаслідок недостатнього• Збереження біологічного і ландшафтного рівня екологічної просвіти і відсутності дієвих різноманіття через створення регіональної механізмів міжсекторальної співпраці. екомережі. • Підвищення ризиків смертності і• Вирішення екологічних проблем через подальший захворюваності населення. розвиток міжнародного співробітництва.• Підвищення рівня екологічної свідомості населення через екологічну просвіту, співпрацю і підтримку громадського екологічного руху
 • 29. Слайд 28 Основні екологічні проблеми регіону У сфері охорони атмосферного повітря - проблема забрудненняатмосферного повітря міста Запоріжжя: •Основними шкідливими речовинами, які перевищують ГДК в атмосферномуповітря міста Запоріжжя є: діоксид та оксид азоту, фенол, формальдегід, зваженіречовини, сірководень, діоксид сірки; •Основними вкладниками у забруднення атмосферного повітря містаЗапоріжжя є підприємства металургійної, коксохімічної, хімічноїпромисловості та машинобудування (94.4%); •Близько 150 хімічних сполук викидаються в атмосферу, багато з них єречовинами 1-2 класів небезпеки; •Істотний внесок в забруднення атмосфери вносить автомобільний транспорт(30-40%); •Несприятливі умови розсіювання шкідливих викидів в атмосферному повітріприводить до накопичування викидів підприємств у житлових районах. Крімтого, основний промисловий вузол знаходиться з навітряної сторони щодожитлових районів міста, що сприяє їхній загазованості. •В санітарно-захисних зонах підприємств мешкає значна кількість населення.Дія викидів шкідливих речовин цих підприємств на населення містанайнебезпечніша; •Високий рівень забруднення атмосфери – один з основних чинниківпідвищення ризиків смертності і захворюваності населення.
 • 30. Слайд 29 Основні екологічні проблеми регіону У сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів: •забруднення природних водних обєктів неочищеними і недостатньоочищеними стічними водами; •відсутність зливової каналізації в містах і селищах; •несприятливий гідрологічний стан середніх і малих річок області,відсутність водоохоронних зон і прибережних захисних смуг воднихоб’єктів; •забруднення підземних вод; •підтоплення територій; •відсутність централізованого водопостачання сільських населенихпунктів; водопостачання неякісною питною водою.
 • 31. Слайд 30 Основні екологічні проблеми регіонуУ сфері поводження з відходами: •відсутність розвинутої інфраструктури переробки та утилізаціїпобутових відходів; •негативний вплив накопичених відходів на стан довкілля та здоров’янаселення; •великий обсяг утворення і малий обсяг використання в якостівторинної сировини промислових відходів.
 • 32. Слайд 31 Основні екологічні проблеми регіонуУ сфері охорони і раціонального використання земель та надр:•надмірна розораність території;•нераціональне використання сільськогосподарських земель;•забруднення та засмічення земель;•низький рівень консервації родовищ корисних копалин;•порушення та недостатній відсоток (3,7%) рекультивації земельвідпрацьованих гірничими роботами;•порушення гідрогеологічних умов підземних вод, скид шахтних такар’єрних вод до поверхневих водних об’єктів;•формування великих обсягів відходів (відвали гірничих порід) черезвідсутність промислових можливостей їх використання.У сфері науки, інформації і освіти:•відсутність дієвої системи державного моніторингу навколишньогоприродного середовища.•низький рівень екологічної свідомості населення.
 • 33. Слайд 32 Цілі Програми ЦІЛІ ПРОГРАМИЦіль 1. Поліпшення екологічної ситуації Ціль 2. Забезпечення до 2020 року Ціль 3. Підвищення рівня суспільноїта підвищення рівня екологічної безпеки екологічно збалансованого екологічної свідомості населенняна території Запорізької області до 2020 природокористування. Припинення Запорізької області. Участьроку втрат біологічного та ландшафтного громадськості та інформування. різноманіття. Формування екологічної мережіПоліпшення якості атмосферного повітряОхорона і раціональне використанняводних ресурсівРаціональне використання і зберіганнявідходів виробництва і побутових відходів
 • 34. Слайд 33 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони атмосферного повітря:•технічне переоснащення виробництв на основі впровадженняінноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючихтехнологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечнихтехнологічних процесів,•оснащення промислових підприємств сучасним пилогазоочиснимобладнанням,•використання енергетичних джерел з альтернативними видамипалива,•дотримання пересувними джерелами встановлених нормативіввмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах відповідно достандартів Євро-4 та Євро-5
 • 35. Слайд 34 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів:•запровадження системи заходів, спрямованих на зменшення скиду вприродні водні об’єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод відпідприємств забруднювачів;•розширення та реконструкція на діючих підприємствах оборотних системвиробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторноговикористання води. ;•відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок таліквідація наслідків шкідливої дії вод ,•ремонт існуючих та будівництво нових каналізаційних мереж населенихпунктів, з метою зменшення потрапляння забруднених стоків в природніводні об’єкти;•упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунальногогосподарства, господарських об’єктах та урбанізованих територіях.•запобігання забрудненню підземних вод.
 • 36. Слайд 35 Шляхи досягнення цілейУ сфері поводження з відходами•зменшення кількості утворення промислових відходів за рахуноквпровадження сучасних технологій,•зменшення обсягів накопичених промислових відходів за рахуноквикористання їх в якості вторинної сировини,•створення розвинутої інфраструктури переробки та утилізаціїпобутових відходів,•забезпечення до 2015 року остаточного знешкодження накопиченихза попередні роки непридатних пестицидів
 • 37. Слайд 36 Шляхи досягнення цілейУ сфері охорони і раціонального використання земель та надр,збереження біорізноманіття:скорочення площ орних земель;впровадження сучасних технологій у сфері агропромисловоговиробництва для підвищення ефективності використання земельнихресурсів;формування екомережі як ефективного механізму регулюванняземельних відносин для відновлення довкілля, підвищенняприродно-ресурсного потенціалу території,збереження ландшафтного біорізноманіття;впровадження екологічно безпечних технологій здійснення гірничихробіт
 • 38. Слайд 37 Шляхи досягнення цілейУ сфері науки, інформації і освітиСтворення регіональної інформаційно-аналітичної системи доступудо екологічної інформації;підвищення екологічної свідомості населення через активневпровадження наочної агітації (ЗМІ, бігборди, громадські акціїтощо);просвітницьку діяльність серед населення та посадових осіб усіхрівнів
 • 39. Слайд 38 Етапи виконання ПрограмиЕтап 1-й: до 2015 року передбачається забезпечити стабілізаціюекологічної ситуації в регіоні, уповільнення темпів зростанняантропогенного навантаження на навколишнє природне середовище,створення умов для підвищення рівня екологічної безпекинаселення.Етап 2-й: протягом 2016-2020 років передбачається здійснитиімплементацію європейських екологічних норм і стандартів,досягнення збалансованості між соціально-економічними потребамита завданнями у сфері збереження навколишнього природногосередовища, забезпечити розвиток екологічно ефективногопартнерства між владою, субєктами господарювання тагромадськістю, широке поширення екологічних знань.
 • 40. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Related Documents