Emocje- to procesy psychiczne, silne doczucia są to
zwykle automatyczne dość krótkie i złożone reakcje
organizmu.
Procesy emocjonalne – są to procesy psychiczne, które
poznaniu i czynnościom podmiotu nadają jakość oraz określają
znacz...
KLASYFIKACJA PROCESÓW
EMOCJONALNYCH
UCZUCIA
AFEKTY
EMOCJE
NASTROJE
NAMIĘTNOŚCI
SENTYMENTY
-UCZUCIA-Stany
psychiczne wyrażające ustosunkowanie się człowieka do
określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otacz...
-AFEKTY-Uczucia
powstające najczęściej pod wpływem
silnych bodźców zewnętrznych, zwłaszcza działające nagle,
(gniew, zł...
-EMOCJE-Świadome
lub nieświadome, silne, względnie nietrwałe,
gwałtowne uczucia (stany afektywne) o silnym zabarwieniu i...
-NASTROJE-Uczucia
o spokojnym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym
czasie trwania niż emocje (np. zadowolenie lub n...
-NAMIĘTNOŚCI-To
trwałe skłonności do przeżywania różnych nastrojów i
afektów w związku z określonymi celami dążeń człowi...
-SENTYMENTY-Sentymenty
Słowo to odnosi się do trwałych sympatii bądź
antypatii. A także są to uczucia przywiązania do ko...
Podstawowe emocje
człowieka
Po co nam emocje?
Emocje są narzędziem w które wyposażyła nas natura, a które ma nam
umożliwić przetrwanie. Człowiek sta...
Działaniom, podejmowanym pod wpływem emocji towarzyszy silne
poczucie pewności, które jest wynikiem uproszczonego sposobu...
Mapa emocji w
ludzkim ciele:
Jakie negatywne emocje
odczuwamy i jak sobie z
nimi poradzić?
Czy ,,negatywne’’ emocje tak
naprawdę są negatywne?
Metody
kontrolowania
emocji.
Tłumimy, ukrywamy.
• Jest to pierwszy najpowszechniejszy a zarazem
najbardziej szkodliwy sposób radzenia sobie z
emocja...
Wyrażamy.
• To drugi sposób radzenia sobie z emocjami. Tutaj nasze emocje
zamieniamy w działanie, dzięki czemu możemy uw...
Kontrola emocji przez człowieka
dorosłego
• Na podstawie obserwacji małp i ich zachowań badacze
porównali je z zachowan...
Koncepcja Adama Frączka
• Zdaniem Frączka „kontrola emocjonalna staje się możliwa w
warunkach socjalizacji procesów emoc...
Medytacja.
• wyciszenie i opanowanie swoich myśli,
koncentracja uwagi, np. poprzez skupienie wzroku
na pojedynczym obie...
Działalność twórcza.
• Jeśli nie radzisz sobie z emocjami, jesteś zbyt
wybuchowy, porywczy czy wrażliwy, zaprzęgnij
swo...
Rozmowa.
• Dialog z drugim człowiekiem wymusza precyzyjne
nazwanie tego, co się czuje, a to z kolei ułatwia
zrozumienie...
Relaks.
• Jeśli czujesz, że emocje biorą górę nad tobą i
doskwiera ci nieprzyjemne napięcie, zrób sobie
przerwę. Możesz...
Myśl pozytywnie, śmiej się.
• Zamiast negatywnego – problemy z emocjami znikną,
kiedy będziesz potrafił je przewartościo...
Oddech i muzyka
relaksacyjna.
• Koncentracja na oddechu – umożliwia
zdystansowanie się do emocji i rozluźnienie się.
•...
• Nie ma panaceum na okiełznanie emocji. Poza tym życie
bez „porywów serca” byłoby nudne, a ludzie, którzy chcą
nadmiern...
Dziękujemy za uwagę!
• Barbara Szczepańska
• Andrzej Pasierb
• Grzegorz Motyka
• Arkadiusz Miazga
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
of 34

Prezentacja Emocje i kontrola.

sdbdsbdsbsd
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Emocje i kontrola.

 • 1. Emocje- to procesy psychiczne, silne doczucia są to zwykle automatyczne dość krótkie i złożone reakcje organizmu.
 • 2. Procesy emocjonalne – są to procesy psychiczne, które poznaniu i czynnościom podmiotu nadają jakość oraz określają znaczenie, jakie mają dla niego będące źródłem emocji przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba, czyli wartościują stymulację.
 • 3. KLASYFIKACJA PROCESÓW EMOCJONALNYCH UCZUCIA AFEKTY EMOCJE NASTROJE NAMIĘTNOŚCI SENTYMENTY
 • 4. -UCZUCIA-Stany psychiczne wyrażające ustosunkowanie się człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata, polegające na odzwierciedleniu stosunku człowieka do rzeczywistości. Czuje się coś do kogoś lub czegoś np. miłość. Uczucia stanowią świadomą interpretację emocji, dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji.
 • 5. -AFEKTY-Uczucia powstające najczęściej pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, zwłaszcza działające nagle, (gniew, złość, rozpacz, radość i strach). Posiadające wyraźny komponent fizjologiczny i ograniczające racjonalność działania. Pojęcie używane niekiedy jako synonim emocji.
 • 6. -EMOCJE-Świadome lub nieświadome, silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia (stany afektywne) o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. Np. gniew, wzruszenie, trema. Zdarza się, że dana czynność wywołuje równocześnie emocje pozytywne i negatywne.
 • 7. -NASTROJE-Uczucia o spokojnym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym czasie trwania niż emocje (np. zadowolenie lub niezadowolenie, wesołość lub smutek, niepokój tęsknota, nostalgia, irytacja, samotność, dobrostan wewnętrzny).
 • 8. -NAMIĘTNOŚCI-To trwałe skłonności do przeżywania różnych nastrojów i afektów w związku z określonymi celami dążeń człowieka. Namiętności mają dużą siłę pobudzającą, ukierunkowują myśli, spostrzeżenia, pamięć i inne procesy psychiczne. Są charakterystyczne dla wieku młodego, z czasem słabną, ale niektóre (np. chciwość) mogą narastać.
 • 9. -SENTYMENTY-Sentymenty Słowo to odnosi się do trwałych sympatii bądź antypatii. A także są to uczucia przywiązania do kogoś lub czegoś. Sentymenty ludzkie, to psychologiczne uwarunkowania, które obdarzają przywiązaniem pewną ograniczoną liczbę jednostek, pozostałe spychając na margines.
 • 10. Podstawowe emocje człowieka
 • 11. Po co nam emocje? Emocje są narzędziem w które wyposażyła nas natura, a które ma nam umożliwić przetrwanie. Człowiek stający oko w oko z zagrożeniem nie ma czasu na myślenie. Musi działać natychmiast, dlatego, że zwlekanie w takiej sytuacji może skończyć się dla niego śmiercią. Umysł emocjonalny jest dużo szybszy niż umysł racjonalny; przystępuje do działania, nie zastanawiając się ani chwili nat tym co robi. Szybkość jego reakcji wyklucza jakąkolwiek refleksję czy analizę. W processie ewolucji ta szybkość działania związana była z koniecznością podejmowania decyzji - na co zwrócić uwagę, a po zwróceniu uwagi np. na jakieś zwierzę, z koniecznością podejmowania następnych błyskawicznych decyzji w rodzaju: czy ja to zjem, czy to zje mnie? Istoty które musiały by zbyt długo zastanawiać się nad odpowiedzią na takie pytanie, miały by niewielką szanse dochowania się licznego potomstwa i przekazania mu swoich genów.
 • 12. Działaniom, podejmowanym pod wpływem emocji towarzyszy silne poczucie pewności, które jest wynikiem uproszczonego sposobu patrzenia na świat. Działając pod wpływem emocji działamy potocznie mówiąc jakby z klapkami na oczach, odbieramy świat przez filtr danej emocji (im silniejsza emocja tym jest to wyraźniejsze). Kiedy emocje opadają, a nawet już w trakcie działania wywołąnego emocją, chwytamy się na tym, że myślimy: „Po co ja to zrobiłem?”, i jest to znak, że przebudził się umysł racjonalny - ale daleko mu do szybkości reakcji umysłu emocjonalnego.
 • 13. Mapa emocji w ludzkim ciele:
 • 14. Jakie negatywne emocje odczuwamy i jak sobie z nimi poradzić?
 • 15. Czy ,,negatywne’’ emocje tak naprawdę są negatywne?
 • 16. Metody kontrolowania emocji.
 • 17. Tłumimy, ukrywamy. • Jest to pierwszy najpowszechniejszy a zarazem najbardziej szkodliwy sposób radzenia sobie z emocjami. Przyczynia się on do stopniowego gromadzenia coraz większej niechcianej energii emocjonalnej w naszym ciele. Emocje są jedynie spychane do podświadomości i dają o sobie znać w momencie najmniej oczekiwanym. To coś w rodzaju czajnika z wodą. Gdy tłumimy emocje, to tak jakbyśmy zwiększali ogień pod czajnikiem.
 • 18. Wyrażamy. • To drugi sposób radzenia sobie z emocjami. Tutaj nasze emocje zamieniamy w działanie, dzięki czemu możemy uwolnić troszkę pary z czajnika, który cały czas jest podgrzewany. Ta metoda jest lepsza od tłumienia, ale ma też swoje wady. Gdy wyrażamy emocje w niewłaściwy sposób, to może to prowadzić do jeszcze większych kłopotów i problemów. Kiedy jesteśmy źli, to krzyczymy, gdy jesteśmy smutni, to płaczemy. Czasami możemy wyrządzać krzywdę sobie i innym.
 • 19. Kontrola emocji przez człowieka dorosłego • Na podstawie obserwacji małp i ich zachowań badacze porównali je z zachowaniami ludzi. Wszystko to co nowe, nieznane, może wywołać niepokój i strach, tym mocniej im zwierze jest starsze. Podobnie u ludzi, którzy odbierają otaczający świat w kategorii zagrożenia. Jedni reagują lekiem, inni agresją. Dorosły człowiek ma możność kontrolowania emocji w rozmaitych trudnych sytuacjach. Uzewnętrznia on wtedy emocje w sposób społecznie akceptowany.
 • 20. Koncepcja Adama Frączka • Zdaniem Frączka „kontrola emocjonalna staje się możliwa w warunkach socjalizacji procesów emocjonalnych jednostki polegającej na przechodzeniu od prymitywnych do dojrzałych form wyrażania emocji.” Dorosły człowiek powinien znać granice, w których mieszczą się sposoby wyrażania emocji mające akceptację społeczną. Są ludzie nadmiernie kontrolujący swoje emocje, stosujący sztuczne metody kontroli, są też tacy, którzy nie kontrolują swych zachowań w wystarczający sposób.
 • 21. Medytacja. • wyciszenie i opanowanie swoich myśli, koncentracja uwagi, np. poprzez skupienie wzroku na pojedynczym obiekcie. Ta wielowiekowa tradycja na pewno przyczyni się do lepszej jakości życia emocjonalnego, ale wymaga wielu ćwiczeń.
 • 22. Działalność twórcza. • Jeśli nie radzisz sobie z emocjami, jesteś zbyt wybuchowy, porywczy czy wrażliwy, zaprzęgnij swoje emocje w działalność twórczą, bądź kreatywny. Śpiewaj, tańcz, sadź kwiatki, dziergaj na drutach, rób po prostu coś, co sprawia ci przyjemność.
 • 23. Rozmowa. • Dialog z drugim człowiekiem wymusza precyzyjne nazwanie tego, co się czuje, a to z kolei ułatwia zrozumienie własnych reakcji i kontrolę ekspresji.
 • 24. Relaks. • Jeśli czujesz, że emocje biorą górę nad tobą i doskwiera ci nieprzyjemne napięcie, zrób sobie przerwę. Możesz wykonać np. kilka ćwiczeń polegających na tzw. „strzepnięciu stresu”.
 • 25. Myśl pozytywnie, śmiej się. • Zamiast negatywnego – problemy z emocjami znikną, kiedy będziesz potrafił je przewartościować i odnaleźć wewnętrzne poczucie harmonii. • Śmiej się z siebie i sytuacji, które cię denerwują. Nawet niewielki uśmiech może rozładować negatywne emocje i ogromne napięcie.
 • 26. Oddech i muzyka relaksacyjna. • Koncentracja na oddechu – umożliwia zdystansowanie się do emocji i rozluźnienie się. • Muzyka relaksacyjna – można ją połączyć z wcześniejszą metodą. Pozwala ukoić zmysły, zredukować napięcie, zagłębić się w sobie i zrozumieć, dlaczego czuje się to, co się czuje.
 • 27. • Nie ma panaceum na okiełznanie emocji. Poza tym życie bez „porywów serca” byłoby nudne, a ludzie, którzy chcą nadmiernie kontrolować swoje emocje, mogą być spostrzegani jako nieautentyczni i mało wiarygodni.
 • 28. Dziękujemy za uwagę! • Barbara Szczepańska • Andrzej Pasierb • Grzegorz Motyka • Arkadiusz Miazga

Related Documents