Na drodze do „rządu 2.0”Transformacja administracji publicznejz zastosowaniem architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej So...
ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m...
Plan prezentacji Transformacja organizacji Czym jest „rząd 2.0” oraz ...
Czym jest „rząd 2.0”oraz transformacja administracji publicznej?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu ...
Próba definicji rządu 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i ...
Próba definicji rządu 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany ...
Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and ...
Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and ...
Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and ...
Etapy dojścia do rządu 2.0 Etap V: Połączony e-rząd (rząd 2.0) Etap IV: Transakcyjny e-rząd Etap III: Interaktywny e-rz...
Pojęcie transformacji (administracji publicznej) Transformacja jest to:  systematyczny proces przekształcenia or...
Wiele trudnych pytań... Gdzie organizacja znajduje się obecnie? Gdzie organizacja chce znajdować się po zak...
Wprowadzenie do problematyki architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów ...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Architektura korporacyjna – formalny opis struktury i ...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Domeny a...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Architektura korporacyjna – formalny opis struktury i ...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej?Stan „as-is” ...
Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju społeczeństwa in...
Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju społeczeństwa in...
Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju ...
Od czego zacząć transformację administracji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej?Dr hab. Andrzej Sobczak,...
Inspiracja do podjęcia działań... Finlandia  Za projekt budowy narodowej architektury korporacyjnej odpowied...
Inspiracja do podjęcia działań... Dania  Za projekt budowy narodowej architektury korporacyjnej odpowiedzial...
W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania... Gdzie organizacja znajduje się obecnie? Gdzie organizacja chce ...
Niezbędne jest efektywne narzędzie do przeprowadzenia transformacjiArchitektura korporacyjnarealizowana za pomocądedykowan...
Czym jest TOGAF The Open Group Architecture Framework  Usystematyzowane, certyfikowane podejście do tworzenia ...
Próba odpowiedzi na trudne pytania... Gdzie organizacja  Metoda tworzenia architekt...
Co trzeba zrobić – propozycja Minister ds. informatyzacji ...
ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m...
Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji oraz na www.ArchitekturaKorporacyjna.plDr Andrzej Sobczak, Katedra Informaty...
of 30

Na drodze do rządu 2.0 - transformacja administracji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na drodze do rządu 2.0 - transformacja administracji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej

 • 1. Na drodze do „rządu 2.0”Transformacja administracji publicznejz zastosowaniem architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 • 2. ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m.in. na temat: TOGAF, ArchiMate, EA
 • 3. Plan prezentacji Transformacja organizacji Czym jest „rząd 2.0” oraz publicznych z zastosowaniem Rozdział 11.4 transformacji administracji? architektury korporacyjnej Pojęcie, geneza i korzyści Rozdział 2 Wprowadzenie architektury korporacyjnej do problematyki architektury korporacyjnej Modele i metamodele Rozdział 3 architektury korporacyjnej Ramy architektury korporacyjnej Rozdział 4 Od czego zacząć transformację Pryncypia administracji publicznej architektury korporacyjnej Rozdział 5 z zastosowaniem architektury korporacyjnej? Transformacja organizacji publicznych z zastosowaniem architektury korporacyjnej Rozdział 11.4Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 4. Czym jest „rząd 2.0”oraz transformacja administracji publicznej?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Dr Andrzej Sobczak, Katedra SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 • 5. Próba definicji rządu 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wysokiej jakości (innowacyjnych) usług zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 6. Próba definicji rządu 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany Technologie informacyjne i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana Tr ć a ś ns misją i zorientowana na no pa yw r en kt dostarczanie wysokiej e tn Ef oś ć jakości (innowacyjnych) usług Technologie informacyjne Rząd Technologie informacyjne zarówno dla obywateli jak 2.0 i przedsiębiorstw. W ja Technologie informacyjne ac sp yp ół pr yc ac rt Pa aDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 7. Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and  Kanada International Trade  Business Transformation  Kanał na YouTube, grupa na Enablement Program Facebook, RSS, Podcasty,  Wielka Brytania mechanizm eDiscussions  Transformational New Zealand Government, Enabled Companies Office by Technology  Oficjalny strumień na Twitter.com  Singapur Australian War Memorial  iGov2010  Zintegrowany mashup Blog,  USA, Fort Wayane Flickr, Facebook, Youtube  High Performance CityDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 8. Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and  Kanada International Trade To Business działania na  nie są Transformation  Kanał na YouTube, grupa na Enablement Program rzecz transformacji Facebook, RSS, Podcasty,  Wielka Brytania administracji! mechanizm eDiscussions  Transformational New Zealand Government, Enabled Companies Office To tylko by Technology  Oficjalny strumień pojedyncze, na Twitter.com  Singapur nośnie medialne,  iGov2010 Australian War Memorial  Zintegrowany mashup Blog,  inicjatywy. USA, Fort Wayane Flickr, Facebook, Youtube  High Performance CityDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 9. Przykłady działań na rzecz budowy rządu 2.0 Canadian Department of Foreign Affairs and  Kanada International Trade  Business Transformation  Kanał na YouTube, grupa na Enablement Program Facebook, RSS, Podcasty,  Wielka Brytania mechanizm eDiscussions  Transformational New Zealand Government, Enabled Companies Office by Technology  Oficjalny strumień na Twitter.com  Singapur Australian War Memorial  iGov2010  Zintegrowany mashup Blog,  USA, Fort Wayane Flickr, Facebook, Youtube  High Performance CityDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 10. Etapy dojścia do rządu 2.0 Etap V: Połączony e-rząd (rząd 2.0) Etap IV: Transakcyjny e-rząd Etap III: Interaktywny e-rząd Polska Etap II: Rozszerzony e-rząd Etap I: Wyłaniający się e-rząd Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 11. Pojęcie transformacji (administracji publicznej) Transformacja jest to:  systematyczny proces przekształcenia organizacji pomiędzy dwoma punktami w czasie,  którego celem jest jej przystosowanie do lepszego działania w przyszłości  poprzez zmianę jednego lub więcej głównych podsystemów, takich jak: strategia, struktura, technika. TransformacjaDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 12. Wiele trudnych pytań... Gdzie organizacja znajduje się obecnie? Gdzie organizacja chce znajdować się po zakończeniu transformacji? Jak znaleźć się w docelowym punkcie? Jak mierzyć postęp w realizacji transformacji?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 13. Wprowadzenie do problematyki architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Dr Andrzej Sobczak, Katedra SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 • 14. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Architektura korporacyjna – formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi komponentami....Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 15. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Domeny architektoniczne Powiązania Statyczna struktura Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 16. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Architektura korporacyjna – formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi komponentami oraz pryncypia i wytyczne komponentami.... odnośnie do zarządzania projektowaniem i zmianą tych komponentów w czasie.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 17. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej?Stan „as-is” Stan „to-be” Oś czasu  ArchitekturaPoziom szczegółowości Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 18. Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Strategia informatyzacji organizacji publicznej LUKA Projekt A Projekt B Program A Program B Architektura Zbiór projektów i programów Korporacyjna.pl Architektura korporacyjna – fundament realizacji strategiiDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 19. Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Strategia informatyzacji organizacji publicznej LUKA Projekt A Projekt B Program A Program B Architektura Zbiór projektów i programów Korporacyjna.pl Architektura korporacyjna – fundament realizacji strategiiDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 20. Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Strategia rozwoju Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego społeczeństwa informacyjnego Strategia Strategia informatyzacji informatyzacji organizacji publicznej organizacji publicznej Pryncypia architektury korporacyjnej LUKA Architektura Architektura Architektura infrastruktury Architektura biznesowa danych technicznej aplikacji Architektura Architektura korporacyjna Korporacyjna.pl Projekt A Projekt B Program A Program B Projekt A Projekt B Program A Program B Zbiór projektów i programów Zbiór projektów i programów Architektura korporacyjna – fundament realizacji strategiiDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 21. Od czego zacząć transformację administracji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Dr Andrzej Sobczak, Katedra SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 • 22. Inspiracja do podjęcia działań... Finlandia  Za projekt budowy narodowej architektury korporacyjnej odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, jednakże działanie to ma status „międzyresortowego”.  Architektura koncentruje się na wymianie informacji, wspólnych podstawach technologicznych, usługach wspólnych oraz procesach realizowanych między agencjami.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 23. Inspiracja do podjęcia działań... Dania  Za projekt budowy narodowej architektury korporacyjnej odpowiedzialne Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji. Współpracuje ono z Ministerstwem Finansów jak również duńskimi jednostkami samorządowymi.  Architektura koncentruje się na interoperacyjności, bezpieczeństwie, elastyczności oraz skalowalności tworzonych rozwiązań IT.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 24. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania... Gdzie organizacja znajduje się obecnie? Gdzie organizacja chce znajdować się po zakończeniu transformacji? Jak znaleźć się w docelowym punkcie? Jak mierzyć postęp w realizacji transformacji?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 25. Niezbędne jest efektywne narzędzie do przeprowadzenia transformacjiArchitektura korporacyjnarealizowana za pomocądedykowanego podejściajakim jest TOGAF:The Open GroupArchitecture FrameworkDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 26. Czym jest TOGAF The Open Group Architecture Framework  Usystematyzowane, certyfikowane podejście do tworzenia architektury korporacyjnej  Niezależne od dostawców, powstałe na drodze konsensusu, wypracowywanego pomiędzy jego użytkownikami  Zawierające rygorystyczną Metodę Tworzenia Architektury (Architecture Development Method – ADM), która pozwala na przejście od architektury generycznej do architektury dedykowanej konkretnej organizacji  Przedstawia zestaw usług, standardów, pojęć projektowych, komponentów i konfiguracji związanych z architekturą korporacyjnąDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 27. Próba odpowiedzi na trudne pytania... Gdzie organizacja  Metoda tworzenia architektury (Architecture Development Method) znajduje się obecnie? Gdzie organizacja chce  Pryncypia architektury znajdować się po korporacyjnej (Enterprise Architecture Principles) zakończeniu transformacji?  Ramy ładu architektonicznego (Architecture Governance Framework) Jak znaleźć się w  Metoda oceny dojrzałości docelowym punkcie? architektonicznej (Architecture Capability Maturity Model) Jak mierzyć postęp w realizacji transformacji? Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 • 28. Co trzeba zrobić – propozycja Minister ds. informatyzacji Informacje nt. projektów Pryncypia, standardy, metodyki Dyrektor IT w urzędzie Główny architekt Propozycja: podjęcie działań na rzecz budowyDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Architektury Korporacyjnej Narodowej Katedra Informatyki Gospodarczej sobczak@sgh.waw.pl ■ ■
 • 29. ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m.in. na temat: TOGAF, ArchiMate, EA
 • 30. Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji oraz na www.ArchitekturaKorporacyjna.plDr Andrzej Sobczak, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Related Documents