Współpraca z zewnętrznymi organizacjami iinstytucjami w działaniach prozdrowotnych Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK...
Szkoła Podstawowa im. ŻołnierzyAK Cichociemnych w Brzozowie Brzozów Stary, gmina Iłów, powiat sochaczewski Patron: Żołni...
Promocja zdrowego odżywiania Współpraca z różnorodnymi partnerami: Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w W...
Promocja ruchuWspółpraca z: Ambasadą Kolumbii Związkiem Polskich Spadochroniarzy Zarządem Głównym w Warszawie Samorzą...
Poprawa zachowania w relacjach:uczeń - uczeńWspółpraca z: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sochaczewie; Gminną K...
Nauka udzielania pierwszejpomocyWspółpraca z: Wydziałem Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie Komendą Powiatową Państwowej...
Współpraca z Ośrodkiem IntegrowanejProdukcji Owocóww Wisowej Szkoła wyszła z propozycją współpracy Trwa ona już 8...
Współpraca z Wydziałem Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie Pomysłodawcą współpracy była dr Janina Fetlińska, Senat...
of 8

Szkoła promująca zdrowie - współpraca z zewnętrznymi organizacjami

Oto prezentacja osiągnięć Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w działaniach prozdrowotnych we współpracy z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami. Wygłoszona została podczas II Wojewódzkiej Konferencji „Szkół Promujących Zdrowie” organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 23 listopada 2011 r.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Szkoła promująca zdrowie - współpraca z zewnętrznymi organizacjami

  • 1. Współpraca z zewnętrznymi organizacjami iinstytucjami w działaniach prozdrowotnych Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Andrzej Grabarek
  • 2. Szkoła Podstawowa im. ŻołnierzyAK Cichociemnych w Brzozowie Brzozów Stary, gmina Iłów, powiat sochaczewski Patron: Żołnierze AK Cichociemni Wyróżniki:  Promocja zdrowia  Wychowanie patriotyczne
  • 3. Promocja zdrowego odżywiania Współpraca z różnorodnymi partnerami: Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej PWSZ w Ciechanowie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie  Autorski program prozdrowotny Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo we współpracy z OIPO w Wisowej  Konkursy: informatyczny i plastyczny  Organizacja konferencji Zdrowo bo owocowo dla samorządów, organizacji pozarządowych, dyrektorów przedszkoli i szkół całego pow. sochaczewskiego
  • 4. Promocja ruchuWspółpraca z: Ambasadą Kolumbii Związkiem Polskich Spadochroniarzy Zarządem Głównym w Warszawie Samorządem Gminy  Organizacja Gali Sportu Szkolnego  Budowa ścieżki dydaktycznej do wędrówek pieszych i rowerowych  Imprezy rekreacyjno - sportowe
  • 5. Poprawa zachowania w relacjach:uczeń - uczeńWspółpraca z: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sochaczewie; Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie MSCDN Wydziałem w Płocku  Lekcje dla uczniów prowadzone przez pedagoga PPP  Szkolenia rodziców prowadzone przez pedagoga i psychologa PPP  Organizacja tygodniowych wyjazdów wakacyjnych
  • 6. Nauka udzielania pierwszejpomocyWspółpraca z: Wydziałem Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy  Pokazy z treningami z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów przez studentów PWSZ  Organizowanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników szkoły  Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów przy wsparciu WOŚP
  • 7. Współpraca z Ośrodkiem IntegrowanejProdukcji Owocóww Wisowej Szkoła wyszła z propozycją współpracy Trwa ona już 8 lat Za naszym przykładem poszły inne szkoły  Sadownicy z OIPO dostarczają bezpłatnie jabłka dla wszystkich uczniów  Szkoła zorganizowała konferencję Zdrowo bo owocowo  Lekcje nt. spożywania 5 razy dziennie owoców i warzyw
  • 8. Współpraca z Wydziałem Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie Pomysłodawcą współpracy była dr Janina Fetlińska, Senator RP Studenci pod kierunkiem nauczycieli akademickich prowadzą w szkole akcje lub zajęcia dotyczące zdrowia Uczniowie odwiedzili PWSZ  Pokazy z treningami z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie i nie tylko  Warsztaty psychologiczne m.in. na temat akceptacji siebie samego i innych  Prelekcje na temat zasad zdrowego odżywiania

Related Documents