NATURA SI ECHILIBRUL Omul este parte integranta a naturii. Toate elementele dinnatura se afla într-o relatie de...
OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător în rândul elevilor şi a co...
OBIECTIVE SPECIFICE: dezvoltarea unui comportament civic faţă de natură; dezvoltarea capacităţii elevilor de a pr...
ACTIVITĂŢI: 1.“Pentru o COMUNITATE curată” - sesiune de comunicări;
 2.Poluarea – monstru ce acţionează împotriva vieţii” – activitate practică de ecologizare a Padurii si a comunei Ple...
3. “Reciclaţi!”–colectare demaculatură,realizarea de costumedin materialereciclabile.
4. “Să analizăm: cum, ce,cât am învăţat?”-activitate dediseminare, analiză,evaluare
Natura si echilibrul plenita
Natura si echilibrul plenita
Natura si echilibrul plenita
Natura si echilibrul plenita
of 11

Natura si echilibrul plenita

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natura si echilibrul plenita

  • 1. NATURA SI ECHILIBRUL Omul este parte integranta a naturii. Toate elementele dinnatura se afla într-o relatie de interdependenta, ceea ce conduce laechilibrul natural. Acesta se mentine atât timp cât nu intervin factorice pot determina deteriorarea lui. Ansamblul de relatii si raporturi de schimburi ce se stabilescîntre om si natura, precum si interdependenta lor influenteazaechilibrul ecologic, determina conditiile de viata si implicit conditiilede munca pentru om, precum si perspectivele dezvoltarii societatiiîn ansamblu. O data cu evolutia societatii omenesti au început saapara unele modificari, la început neesentiale, apoi din ce în ce maimari. Omul a utilizat unele materiale naturale si a creat altele fara sa-si dea seama ca poate deteriora mediul. În ultima perioada,omenirea se confrunta cu hazarde determinate de actiunile propriisau pur si simplu generate de forta naturii.
  • 2. OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător în rândul elevilor şi a comunităţii, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediu a elevilor, a părinţilor, cu implicarea membrilor comunităţii locale.
  • 3. OBIECTIVE SPECIFICE: dezvoltarea unui comportament civic faţă de natură; dezvoltarea capacităţii elevilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi ecologice/de educaţie pentru mediu în şcoală şi comunitate; îmbunătăţirea şi armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate; conştientizarea de către elevi a relaţiilor dintre om şi mediu; realizarea la nivelul şcolii a unor materiale informative care pot facilita proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor ecologice şi de educaţie pentru mediu; implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii locale în derularea proiectului;
  • 4. ACTIVITĂŢI: 1.“Pentru o COMUNITATE curată” - sesiune de comunicări;
  • 5.  2.Poluarea – monstru ce acţionează împotriva vieţii” – activitate practică de ecologizare a Padurii si a comunei Plenita;
  • 6. 3. “Reciclaţi!”–colectare demaculatură,realizarea de costumedin materialereciclabile.
  • 7. 4. “Să analizăm: cum, ce,cât am învăţat?”-activitate dediseminare, analiză,evaluare