WSB
Polecana miejscowość: Góra Świętej Anny
Góra Świętej Anny leży w województwie opolskim, w powiecie
strzeleckim i jest jedn...
WSB
Źródło: grafika google
Jak dojechać ?
WSB
Ciekawe miejsca i obiekty:
• Pomnik Xawerego Dunikowskiego
• Zabytkowy amfiteatr
• Park Krajobrazowy Góra św. Anny
• Kolej...
pogoda
mapa
inna stronka www
WSB
Geografia
To wysokie wzgórze jest twardzielcem nefelinitowym w obrębie
zrębu Chełma zbudowanego z wapiennych skał triasu. ...
Kult religijny
Na szczycie góry znajduje się zabytkowy zespół klasztorno-kalwaryjski z bazyliką, w
której punktem centraln...
W jakim województwie leży Góra Świętej
Anny?
• Świętokrzyskim
• Opolskim
• Śląskim
WSB
Bibliografia:
• www.diecezja.opole.pl
• www.wikipedia.pl
• www.grafikagoogle.pl
• www.goraswanny.pl
WSB
of 10

Prezentacja góra świętej anny i.t

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja góra świętej anny i.t

  • 1. WSB
  • 2. Polecana miejscowość: Góra Świętej Anny Góra Świętej Anny leży w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim i jest jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości pod względem turystycznym oraz krajobrazowym Jest krainą dobrze wyposażoną w cenioną faunę i florę. Należy do jednego z kultów religijnych. Najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m.[1]. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m WSB
  • 3. WSB Źródło: grafika google
  • 4. Jak dojechać ? WSB
  • 5. Ciekawe miejsca i obiekty: • Pomnik Xawerego Dunikowskiego • Zabytkowy amfiteatr • Park Krajobrazowy Góra św. Anny • Kolejka grawitacyjna • Pomnik na pamiątkę pielgrzymki Jana Pawła II • Muzeum Czynu Powstańczego • Kościół Świętego Krzyża • Pomnik Czynu Powstańczego • Grota Lurdzka • WulkanWSB
  • 6. pogoda mapa inna stronka www WSB
  • 7. Geografia To wysokie wzgórze jest twardzielcem nefelinitowym w obrębie zrębu Chełma zbudowanego z wapiennych skał triasu. Zawarte w nich wielkie (do 80 m) bloki wapieni triasu i kredy oraz kredowych piaskowców związane są z zapadnięciem się wulkanu istniejącego tu 27 mln lat temu. Miejscami stoki wzgórza przykryte są lessami związanymi ze zlodowaceniem północnopolskim. Na południowym stoku wzgórza istnieją nieczynne kamieniołomy: nefelinitu oraz dwa wapienia. W rezerwacie występuje niewielka krasowa Jaskinia o długości 5 m, a po drugiej stronie krawędzi znajduje się trochę mniejsza. Rezerwat, od 2006, udostępniony jest turystom dzięki ścieżce dydaktycznej. WSB
  • 8. Kult religijny Na szczycie góry znajduje się zabytkowy zespół klasztorno-kalwaryjski z bazyliką, w której punktem centralnym jest łaskami słynąca figura św. Anny Samotrzeciej. W kronikach klasztornych nie ma dokładnych przekazów na temat pochodzenia tej figury. Istnieje tylko podanie o księciu hiszpańskim, wracającym wołami z wyprawy wojennej. "Kiedy woły zatrzymały się na szczycie Góry i nie chciały pójść dalej, książę odczytał to jako znak Boży. Wybudował w tym miejscu kościół, umieszczając w nim figurę św. Anny, którą rzekomo wiózł wśród łupów wojennych..." Historycy datują powstanie tej figury na II poł. XV wieku. Figura św. Anny wyrzeźbiona z jednego kawałka lipowego drewna ma ok. 66 cm wysokości z podstawą. Przedstawia trzy postacie. Pośrodku stoi starsza niewiasta - św. Anna, która trzyma na swoich ramionach dwoje dzieci: na lewym ramieniu swoją Córkę - Najświętszą Maryję Pannę oraz na prawym ramieniu swojego Wnuka - Pana Jezusa. W górnych partiach figury, na wezgłowiu św. Anny widać wyraźnie ślady zamknięcia otworu, w którym (wg przekazu z 1516 r.) mają być przechowywane relikwie św. Anny. Źródło: http://www.diecezja.opole.pl WSB
  • 9. W jakim województwie leży Góra Świętej Anny? • Świętokrzyskim • Opolskim • Śląskim WSB
  • 10. Bibliografia: • www.diecezja.opole.pl • www.wikipedia.pl • www.grafikagoogle.pl • www.goraswanny.pl WSB