КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ Підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення” Київ...
Засади Управління та громадського контролю
Організаційно-правова форма <ul><li>Організації суспільного мовлення в Україні створюються за рішенням Верховної Ради Укр...
Структура управління Громадська рада Адміністративна рада Президент
Громадська рада (Повноваження) <ul><li>обрання членів адміністративних рад та звільнення них від виконання їх обов’язків;...
Громадська рада (Склад) <ul><li>15 осіб у - представники політичних партій, які призначаються за квотами пропорційно пре...
Громадська рада (Вимоги до членів) <ul><li>Членом Громадської ради може бути громадянин України; </li></ul><ul><li>Членом...
Громадська рада (Порядок висунення членів від громадських організацій) <ul><li>Право на висунення кандидатури члена Грома...
Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени громадських рад від громадських організацій признача...
Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени громадських рад від політичних партій призначаються ...
Громадська рада (Установчі збори) <ul><li>Установчі збори громадських рад НТУ і НРУ призначаються постановою Верховної ра...
Громадська рада (Порядок роботи) <ul><li>Чергові збори Громадських рад проводяться двічі на рік: останній тиждень вересня...
Адміністративна рада (Повноваження) <ul><li>призначення Президентів НТУ і НРУ на конкурсних засадах; </li></ul><ul><li>зві...
Адміністративна рада (Склад та вимоги до членів ) <ul><li>Адміністративна ради складаються з 15 осіб кожна. </li></ul><u...
Адміністративна рада (порядок висунення членів від громадських організацій) <ul><li>Члени адміністративних рад НТУ і НРУ о...
Адміністративна рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени Адміністративної ради призначаються на 6 років; ...
Адміністративна рада (Порядок роботи) <ul><li>Адміністративні ради НТУ і НРУ приймають рішення простою більшістю голосів ...
Президент <ul><li>Президент призначається Адміністративною радою з числа осіб, які мають досвід роботи керівником телерад...
Президент <ul><li>Президент є одноособовим керівником організації суспільного мовлення. </li></ul><ul><li>Президент без до...
Основні засади програмної політики Громадського Телебачення
1.1. Досвід програмної політики: узагальнення <ul><li>Для Громадянського Телебачення всіх країн, що були розглянуті, є в...
1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів Сьогодні в телевізійному просторі діють дві моделі ...
1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів <ul><li>Порівняно з комерційними каналами на УТ-1 з...
1.3. Основні засади програмної політики ГТ Враховуючи міжнародний досвід, поточне ефірне наповнення українських телеканал...
1.3. Основні засади програмної політики ГТ Громадське Телебачення у своїй діяльності має орієнтуватися і на інтереси широ...
1.3. Основні засади програмної політики ГТ Результатом вірно сформованої програмної політики Громадського Телебачення має...
1.4. Основні засади програмної політики ГТ: власне виробництво <ul><li>Власне виробництво має стати головною складовою е...
<ul><li>Програмна політика Громадського Телебачення має складатися з ряду основних блоків. </li></ul><ul><li>Інформаційне...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Новини ГТ висвітлюють всі значущі для українського суспільства факти суспільн...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має включати в себе дискусійні ток-шоу, публіцистичні програ...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має включати різноманітні документальні фільми та програми в...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має стратегічне значення і має включати все найбільш цікаві ...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Розважальне мовлення має включати декілька категорій продуктів: </li></ul><ul...
<ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Мовлення для дітей та юнацтва має складатися з двох складових: </li></ul><ul>...
<ul><li>До цього типу мовлення відносяться продукти, на які ГТ зможе отримати ексклюзивне право показу. Переважно це проду...
Основні засади програмної політики Громадського Радіо
2.1. Досвід програмної політики ГР демократичних країн Принцип побудови програмної політики відрізняється в різних країнах...
2.2. Основні засади програмної політики провідних радіостанцій України Переважна більшість радіостанцій в Україні є музичн...
2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Зважаючи на стан ринку радіо в Україні (п.2.2) оптимальним для ...
2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Програмна політика громадського мовника повинна відповідати чіт...
2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Програмна сітка розмовно-інформаційного мовлення складається з ...
Механізм фінансування Системи суспільного мовлення
Джерела фінансування
of 43

Presresults

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presresults

 • 1. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ Підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення” Київ, 2005
 • 2. Засади Управління та громадського контролю
 • 3. Організаційно-правова форма <ul><li>Організації суспільного мовлення в Україні створюються за рішенням Верховної Ради України у формі державних установ; </li></ul><ul><li>Держава не бере участь в управлінні організаціями суспільного мовлення; </li></ul><ul><li>Правовий статус НТУ і НРУ встановлюється цивільним законодавством України та спеціальним законом </li></ul>
 • 4. Структура управління Громадська рада Адміністративна рада Президент
 • 5. Громадська рада (Повноваження) <ul><li>обрання членів адміністративних рад та звільнення них від виконання їх обов’язків; </li></ul><ul><li>затвердження установчих актів НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження програмних концепцій НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження річних бюджетів НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження річних звітів НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження звітів аудиторських фірм про перевірки річних фінансових звітностей НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>звільнення президентів НТУ і НРУ від виконання ними їх обов’язків. </li></ul>
 • 6. Громадська рада (Склад) <ul><li>15 осіб у - представники політичних партій, які призначаються за квотами пропорційно представленню політичних партій у ВРУ; </li></ul><ul><li>15 осіб - представники громадських організацій, які обираються шляхом публічного жеребкування на конференції громадських організацій. </li></ul>
 • 7. Громадська рада (Вимоги до членів) <ul><li>Членом Громадської ради може бути громадянин України; </li></ul><ul><li>Членом Громадської ради не може бути особа, що є народним депутатом, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем; </li></ul><ul><li>Не може бути обраним до Громадської ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. </li></ul>
 • 8. Громадська рада (Порядок висунення членів від громадських організацій) <ul><li>Право на висунення кандидатури члена Громадської ради мають </li></ul><ul><li>всеукраїнські громадські організації, які на момент подання кандидатури </li></ul><ul><li>діють не менше трьох років. </li></ul><ul><li>До заяви про висунення кандидатури члена громадської ради додаються: </li></ul><ul><li>копії документів про реєстрацію громадської організації; </li></ul><ul><li>копії фінансової звітності за останні три роки, з відмітками про її подання до податкових органів; </li></ul><ul><li>копії звітності щодо персоніфікованого обліку кадрів за останні три роки, з відмітками про її подання до органів Пенсійного фонду України; </li></ul><ul><li>інформацію про структуру та кількість персоналу за останні 3 роки. </li></ul><ul><li>Громадській організації може бути відмовлено у праві висунути кандидатуру в разі, </li></ul><ul><li>якщо аудиторська перевірка її документів виявить, що громадська організація </li></ul><ul><li>фактично не здійснювала статутну діяльність на протязі останніх 3 років. </li></ul><ul><li>Рішення про відмову може бути оскаржено до суду. </li></ul>
 • 9. Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени громадських рад від громадських організацій призначаються на 6 років. </li></ul><ul><li>Кожні 2 роки здійснюється ротація 5 членів громадських рад від громадських організацій. </li></ul><ul><li>Члени громадських рад, які підлягають ротації протягом перших 4 років після створення організацій суспільного мовлення </li></ul><ul><li>Члени громадських рад можуть бути відкликані в разі систематичного невиконання їх обов’язків без поважних причин. </li></ul><ul><li>(Систематичним невиконанням обов’язків є відсутність члена громадської ради на зборах громадської ради більше двох разів протягом року). </li></ul>
 • 10. Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени громадських рад від політичних партій призначаються на необмежений строк. </li></ul><ul><li>Члени громадських рад від політичних партій можуть бути відкликані за рішенням відповідної політичної партії. </li></ul><ul><li>Політична партія зобов’язана відкликати свого представника у громадській раді за поданням відповідної громадської ради у зв’язку систематичного невиконання ним своїх обов’язків без поважних причин. </li></ul>
 • 11. Громадська рада (Установчі збори) <ul><li>Установчі збори громадських рад НТУ і НРУ призначаються постановою Верховної ради України; </li></ul><ul><li>Обирають склад адміністративної рад НТУ і НРУ </li></ul><ul><li>Дають доручення адміністративній раді розробити установчий акт, редакційний статут, програмну концепцію, положення про тендер, положення про конкурс на заміщення посади президента та інші акти організацій суспільного мовлення </li></ul>
 • 12. Громадська рада (Порядок роботи) <ul><li>Чергові збори Громадських рад проводяться двічі на рік: останній тиждень вересня (для затвердження бюджету на наступній рік) та останній тиждень березня (для затвердження звіту про виконання річного бюджету); </li></ul><ul><li>Позачергові збори громадських рад НТУ і НРУ скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів відповідної громадської ради, члена адміністративної ради або президента; </li></ul><ul><li>Збори громадських рад НТУ і НРУ є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу відповідної ради. </li></ul><ul><li>Громадські ради НТУ і НРУ приймають рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради, присутніх на зборах. </li></ul><ul><li>Члени громадських рад НТУ і НРУ діють на громадських засадах. </li></ul>
 • 13. Адміністративна рада (Повноваження) <ul><li>призначення Президентів НТУ і НРУ на конкурсних засадах; </li></ul><ul><li>звільнення Президентів НТУ і НРУ за згодою відповідної громадської ради; </li></ul><ul><li>затвердження квартальних планів роботи НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження квартальних звітів про роботу НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження проміжних звітів аудиторських фірм про перевірку квартальної фінансової звітності НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>затвердження змін до бюджету в межах 10%; </li></ul><ul><li>замовлення моніторингу програм НТУ і НРУ; </li></ul><ul><li>розгляд скарг на діяльність НТУ і НРУ. </li></ul>
 • 14. Адміністративна рада (Склад та вимоги до членів ) <ul><li>Адміністративна ради складаються з 15 осіб кожна. </li></ul><ul><li>Членом адміністративної ради може бути громадянин України, який має досвід роботи на керівних посадах в ЗМІ не менш ніж 5 років на протязі останніх 15 років до моменту висунення. </li></ul><ul><li>Членом Адміністративної ради не може бути особа, що є народним депутатом, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем; </li></ul><ul><li>Не може бути обраним до Адміністративної ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. </li></ul>
 • 15. Адміністративна рада (порядок висунення членів від громадських організацій) <ul><li>Члени адміністративних рад НТУ і НРУ обираються з числа висунутих громадськими організаціями кандидатур відповідно Громадською радою шляхом рейтингового голосування на установчих зборах. </li></ul>
 • 16. Адміністративна рада (Строк повноважень та порядок ротації) <ul><li>Члени Адміністративної ради призначаються на 6 років; </li></ul><ul><li>Кожні 2 роки здійснюється ротація 5 членів; </li></ul><ul><li>Член Адміністративної ради може бути відкликаний в разі систематичного невиконання їх обов’язків без поважних причин . </li></ul><ul><li>(Систематичним невиконанням обов’язків є відсутність члена на зборах адміністративних ради більше трьох разів протягом року). </li></ul>
 • 17. Адміністративна рада (Порядок роботи) <ul><li>Адміністративні ради НТУ і НРУ приймають рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради, присутніх на зборах. </li></ul><ul><li>Збори адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу відповідної ради. </li></ul><ul><li>Чергові збори адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ проводяться чотири рази на рік протягом останнього тижня першого місяця кожного кварталу. </li></ul><ul><li>Позачергові збори громадських рад НТУ і НРУ скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів громадської ради, члена адміністративної (наглядової) ради або президента відповідної організації суспільного мовлення. </li></ul><ul><li>Члени адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ одержують оплату за свою роботу на умовах цивільно-правових договорів. </li></ul>
 • 18. Президент <ul><li>Президент призначається Адміністративною радою з числа осіб, які мають досвід роботи керівником телерадіоорганізації не менш ніж 10 років протягом останніх 15 років перед призначенням. </li></ul><ul><li>З президентом укладаються трудові контракти строком на 5 років. </li></ul><ul><li>Президент не може бути звільнений протягом року з дня підписання трудового контракту. </li></ul>
 • 19. Президент <ul><li>Президент є одноособовим керівником організації суспільного мовлення. </li></ul><ul><li>Президент без доручення діє від імені організацію суспільного мовлення, представляють її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами, призначають і звільняють членів правління та інших працівників, вирішують всі інші питання діяльності організацій суспільного мовлення, за виключенням тих, які віднесено до повноважень громадських та адміністративних (наглядових) рад . </li></ul>
 • 20. Основні засади програмної політики Громадського Телебачення
 • 21. 1.1. Досвід програмної політики: узагальнення <ul><li>Для Громадянського Телебачення всіх країн, що були розглянуті, є властивими декілька рис: </li></ul><ul><li>Велика частка продуктів власного виробництва </li></ul><ul><li>Вимога до високого рівня інформаційно-аналітичних програм щодо їхньої коректності, об'єктивності та збалансованості </li></ul><ul><li>Прагнення задовольнити інтереси всіх соціально-демографічних груп населення </li></ul><ul><li>Підтримка національної свідомості та ідентичності громадян </li></ul><ul><li>Підтримка та укріплення національної самобутності </li></ul><ul><li>Неможливість пропаганди насильства та антисоціальної поведінки </li></ul>
 • 22. 1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів Сьогодні в телевізійному просторі діють дві моделі програмної політики. Модель програмної політики комерційних каналів Модель програмної політики державного телеканалу <ul><ul><li>Переважна більшість закупних продуктів. В залежності від програмного бюджету – російського чи західного виробництва </li></ul></ul><ul><ul><li>Частка та формат продуктів власного виробництва залежить від рівня каналу. Канали-лідери: велика кількість продуктів умовно власного виробництва, що продукуються сумісно з провідними російськими каналами. Канали другого ешелону: велика кількість закупних російських продуктів, що не проходять адаптації. </li></ul></ul><ul><ul><li>Продуктів виключно власного виробництва обмаль на каналах всіх рівнів. </li></ul></ul><ul><li>Переважна більшість продуктів носять легкий, розважальний характер. </li></ul><ul><ul><li>Велика частка ефіру відведена під продукти власного виробництва. </li></ul></ul><ul><ul><li>Доступ до ексклюзивних трансляцій топових спортивних подій </li></ul></ul><ul><ul><li>Офіційні новини діючої влади </li></ul></ul>Результат: всі продукти власного виробництва, за виключенням новин, мають вкрай низьку популярність серед глядачів. В програмній політиці канал не враховує потреб суспільства. Результат: розважальні продукти, в залежності від якості, мають більшу чи меншу популярність. При доборі продуктів до ефіру канали прислухаються до вподобань глядачів
 • 23. 1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів <ul><li>Порівняно з комерційними каналами на УТ-1 значно збільшена частка наступних типів програм: </li></ul><ul><li>Соціально-політичні програми </li></ul><ul><li>Новини </li></ul><ul><li>Комерційні програми </li></ul><ul><li>Пізнавальні програми </li></ul><ul><li>Музичні програми </li></ul><ul><li>Дитячі програми </li></ul>
 • 24. 1.3. Основні засади програмної політики ГТ Враховуючи міжнародний досвід, поточне ефірне наповнення українських телеканалів та очікування українських телеглядачів від проекту основними рисами програмної політики Громадського Телебачення мають стати наступні: (1) Ефірне наповнення Громадського Телебачення має сприяти культивації національної самосвідомості. Розширення інструментів цієї роботи до рівня сучасного українського суспільства. (2) Неможливість пропаганди насильства, антисоціальної поведінки, міжнаціональної ворожнечі, тощо. (3) Велика частка інформаційно-публицистичних програм. Редакційна політика Громадського Телебачення має стати взірцем коректності, об'єктивності та збалансованості (4) Велика частка продуктів власного виробництва з високими вимогами до рівня якості (не гірше за російське або ж західне). (5) Побудова сітки мовлення з урахуванням інтересів аудиторій, що в кожен конкретний проміжок часу дивляться телевізор (6) Програмна політика має враховувати інтереси максимального спектру соціально-демографічних груп населення України (7) В ефірі Громадського Телебачення має відображатися максимально повний спектр думок з приводу будь-якої теми, що стосується життя суспільства (8) Продукти мають відбиратися за критерієм високої якості, сучасності та актуальності.
 • 25. 1.3. Основні засади програмної політики ГТ Громадське Телебачення у своїй діяльності має орієнтуватися і на інтереси широкої аудиторії, і на інтереси меншин. В жодному разі ГТ не може створюватися за “залишковим” принципом, компенсуючи нестачі тих чи інших категорії програмних продуктів на сучасному телепросторі України. Такий принцип має подвійну небезпеку: - ГТ буде зконцентроване на роботі з малочисельними групами глядачів, тобто перетвориться на вузькоспеціалізований канал - буде неможливим створення гармонічної програмної політики “ ГТ має пропонувати інформаційні, розважальні та пізнавальні програми для глядачів всіх вікових та соціальних груп та в різноманітних форматах. Програмування має включати як продукти масової популярності, так і продукти, спрямовані на вузькі аудиторії. ” Dr Werner Rumphorst, Model Public Service Broadcasting Law, 2003
 • 26. 1.3. Основні засади програмної політики ГТ Результатом вірно сформованої програмної політики Громадського Телебачення має стати його висока популярність серед широкого загалу українських глядачів. Це – єдиний реальний критерій оцінки вірності реалізації ідеї Телебачення для Суспільства. Адже це: Телебачення для Суспільства = Телебачення, що враховує інтереси Суспільства = Телебачення, що цікаве Суспільству = Популярне Телебачення
 • 27. 1.4. Основні засади програмної політики ГТ: власне виробництво <ul><li>Власне виробництво має стати головною складовою ефірного наповнення Першого Каналу і одним із головних інструментів культивації національної ідентичності громадян України. </li></ul><ul><li>Основні напрямки виробництва: </li></ul><ul><li>Новини </li></ul><ul><li>Документальні та публіцистичні проекти </li></ul><ul><li>Ток-шоу соціальної спрямованості </li></ul><ul><li>Розважальні програми </li></ul><ul><li>Серіали та фільми </li></ul><ul><li>Абсолютно всі канали України на сьогодні основою ефіру мають закупні, переважно російські продукти. Поява телеканалу, в основі якого є продукт українського виробництва (особливо - фільми та серіали українською мовою) стане унікальною подією. </li></ul>
 • 28. <ul><li>Програмна політика Громадського Телебачення має складатися з ряду основних блоків. </li></ul><ul><li>Інформаційне мовлення </li></ul><ul><li>Блок програм соціальної та публіцистичної спрямованості </li></ul><ul><li>Блок програм пізнавальної спрямованості </li></ul><ul><li>Блок спортивних програм </li></ul><ul><li>Блок розважальних програм </li></ul><ul><li>Блок програм для дітей та юнацтва </li></ul><ul><li>Унікальні програми, що можуть транслюватися виключно на ГТ </li></ul>1.4. Основні засади програмної політики ГТ: програмна політика
 • 29. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Новини ГТ висвітлюють всі значущі для українського суспільства факти суспільного життя в країні та поза її межами. Пункт може бути значно деталізований (які саме факти слід вважати значущими). </li></ul><ul><li>Новини ГТ подають факти: - оперативно, - точно (у повній відповідності до подій), - просто (доступною для пересічного глядача мовою, з поясненням всіх складних понять), - достовірно (перевірка будь-якого факту з різних джерел і підтвердження будь-якого факту надійними джерелами посилання), - повно (у повному контексті, з усіма необхідними бекграундами), - збалансовано (всі наявні точки зору з будь-якого конфліктного чи неоднозначного питання), - факти подаються окремо від коментарів та оцінок. Джерело будь-якої суб ’ єктивної думки чітко позначається. Новини ГТ не коментують фактів. Винятком можуть бути лише професійні дискусії з питань телебачення. </li></ul><ul><li>У новинах ГТ нема місця відвертим сценам насильства, сексу, брутальній лайці, тому, що пропагує нездоровий спосіб життя чи антисоціальну поведінку. </li></ul><ul><li>Будь-яка реклама (бізнесова, політична тощо) є чітко відмежованою від новин. </li></ul><ul><li>Новини ГТ є збалансованими з точки зору наявності як негативних, так і позитивних новин . </li></ul>1.4.1. Основні засади програмної політики ГТ: Інформаційне мовлення
 • 30. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має включати в себе дискусійні ток-шоу, публіцистичні програми, спеціальні розширені репортажі та огяди. </li></ul><ul><li>Продукти мають освітлювати значущі для суспільства теми та процеси. </li></ul><ul><li>Продукти мають транслюватися доступною, зрозумілою для широкого загалу мовою, не вдуваючись до складної термінологій </li></ul><ul><li>Продукти мають віддзеркалювати максимально можливий спектр думок та ставлень до теми, що розглядається </li></ul><ul><li>Продукти мають виконуватися на високому рівні технологічної та професійної якості. </li></ul>1.4.2. Основні засади програмної політики ГТ: соціальне та публіцистичне мовлення
 • 31. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має включати різноманітні документальні фільми та програми власного виробництва. </li></ul><ul><li>Продукти мають охоплювати максимально можливий спектр цікавих для широкого загалу напрямків пізнання. </li></ul><ul><li>Продукти мають відбиратися за критерієм якості, сучасності та актуальності. </li></ul><ul><li>В ефір не можуть потрапляти продукти, що перейшли межу давнини. </li></ul><ul><li>В ефір не можуть потрапляти продукти, що пропагандують антисоціальну поведінку. </li></ul><ul><li>В ефір не можуть потрапляти продукти низької якості. </li></ul>1.4.3. Основні засади програмної політики ГТ: пізнавальне мовлення
 • 32. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Цей тип мовлення має стратегічне значення і має включати все найбільш цікаві спортивні подій світового, континентального та місцевого рівня. </li></ul><ul><li>Мають транслюватися максимальна кількість спортивних подій, в яких приймають участь українські спортсмени та команди. </li></ul><ul><li>З особливим акцентом мають транслюватися успішні для України спортивні проекти (футбол, бокс, тощо), що допоможуть культивації почуття гордості за свою країну та спонукатимуть формування національної ідентичності. </li></ul>1.4.4. Основні засади програмної політики ГТ: спортивне мовлення
 • 33. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Розважальне мовлення має включати декілька категорій продуктів: </li></ul><ul><li>- художні фільми та серіали (поступово збільшуючи частку власного виробництва в цій категорії) </li></ul><ul><li>- розважальні програми (переважно власного виробництва). В цю категорію обов'язково мають входити командні змагання за участю української сторони. </li></ul><ul><li>2. До всіх продуктів цього блоку мовлення має застосовуватися жорсткий критерій якості. </li></ul><ul><li>3. Продукти цієї категорії не можуть пропагувати насильство, антисоціальну поведінку. </li></ul><ul><li>4. Домінуючу частку продуктів цієї категорії мають складати продукти власного виробництва. </li></ul><ul><li>5. Закупні продукти мають проходити жорсткий відбір за рівнем якості </li></ul>1.4.5. Основні засади програмної політики ГТ: розважальне мовлення
 • 34. <ul><li>Основні критерії : </li></ul><ul><li>Мовлення для дітей та юнацтва має складатися з двох складових: </li></ul><ul><li>- розважальний блок (анімація, серіали, тощо) </li></ul><ul><li>- соціальний блок (проблеми молоді та юнацтва) </li></ul><ul><li>- пізнавально-навчальний блок </li></ul><ul><li>2. До всіх продуктів цього блоку мовлення має застосовуватися жорсткий критерій якості. </li></ul><ul><li>3. Продукти цієї категорії не можуть пропагувати агресію, насильство, антисоціальну поведінку або містити пропаганду шкідливих “дорослих” звичок </li></ul><ul><li>4. Блоки соціальних та пізнавально-навчальних програм для дітей та юнацтва мають складатися виключно з продуктів власного виробництва </li></ul>1.4.6. Основні засади програмної політики ГТ: мовлення для дітей та юнацтва
 • 35. <ul><li>До цього типу мовлення відносяться продукти, на які ГТ зможе отримати ексклюзивне право показу. Переважно це продукти, що розповсюджуються через організацію European Broadcasting Union . </li></ul><ul><li>Спектр можливих продуктів цієї категорії: </li></ul><ul><ul><li>Трансляції міжнародних спортивних подій </li></ul></ul><ul><ul><li>Трансляції міжнародних музичних конкурсів та фестивалів (типу Євробачення) </li></ul></ul><ul><ul><li>Трансляції міжнародних командних змагань (типу КВК) </li></ul></ul><ul><ul><li>Можливо до цієї категорії варто включити ексклюзивні трансляції низки політичних телевізійних форматів: типу теледебатів кандидатів на посаду Президента України. </li></ul></ul>1.4.7. Основні засади програмної політики ГТ: унікальні проекти
 • 36. Основні засади програмної політики Громадського Радіо
 • 37. 2.1. Досвід програмної політики ГР демократичних країн Принцип побудови програмної політики відрізняється в різних країнах, зважаючи від цільової аудиторії. Наприклад, в Великобританії радіо BBC має шість загальнонаціональних каналів, спрямованих на різні верстви населення, та радіоканали в різних регіонах країни. Найважливішими для втілення місії громадського мовлення є інформаційні та розмовні станції. На інформаційних радіокомпаніях BBC 4 та BBC 5 live основу (скелет) ефіру складають програми новин та інформаційні випуски, між якими виходять інші програми в прямому ефірі чи в запису. В мережі NPR (США) - ключовими є ранкова та вечірня загальнонаціональна програми новин all things considered, інші програми місцеві станції, що входять в мережу, добирають зважаючи на потреби місцевої аудиторії.
 • 38. 2.2. Основні засади програмної політики провідних радіостанцій України Переважна більшість радіостанцій в Україні є музичними та музично-розважальними. Кількість та якість новин, інформаційних та освітніх програм є малою. Єдина недержавна інформаційна радіокомпанія - «ЕРА-ФМ». Ефір складається з новин та розмов з гостями в студії, є також інформаційні та авторські програми. Проблемою програмної політики цієї компанії є відсутність структурованості ефіру – лише кілька гостьових ефірів мають чітку назву та концепцію, зрозумілу для аудиторії УР-1, дротова мережа - новини, розмови в студії та авторські програми. проблемою УР є робота за застарілими радянськими стандартами виробництва новин, що не дозволяє залучати до аудиторії молодь та соціально активні прошарки населення.
 • 39. 2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Зважаючи на стан ринку радіо в Україні (п.2.2) оптимальним для втілення місії громадського мовника є розмовно-інформаційний формат . В цьому форматі безперечним пріоритетом є створення програм в прямому ефірі . Це дозволить: Максимально залучати слухачів до дискусії в ефірі Надати доступ аудиторії до ключових експертів, ньюзмейкерів, чиновників та політиків - завдяки можливості задати запитання Надзвичайно оперативно (в реальному часі) висвітлювати та коментувати події з будь-яких сфер життя в Україні та світі Гнучко та оперативно реагувати на «гарячі» події, аж до зміни сітки мовлення Мовники в регіонах зможуть враховувати мовну та специфіку місцевої аудиторії, під час створення програм на своїх станціях Такий підхід також означає, що переважна більшість програм буде вітчизняного виробництва, при цьому більшість - власного.
 • 40. 2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Програмна політика громадського мовника повинна відповідати чітким критеріям: 1. зрозумілість та послідовність побудови сітки мовлення для слухачів 2. надання максимально повної інформації про події та тенденції в Україні та світі 3. надання можливості слухачам для ґрунтовного аналізу подій 4. надання можливості слухачам для зворотного зв’язку 5. висвітлення проблем та тенденцій з усіх можливих точок зору 6. в окремих програмах врахування потреб дитячої аудиторії, представників національних та мовних меншин.
 • 41. 2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо Програмна сітка розмовно-інформаційного мовлення складається з таких елементів: 1 короткі випуски новин (5 хв.) - щогодини 2 інформаційні програми (30 - 60 хв.) - зранку, вдень, ввечері 3 освітні та тематичні програми (15 - 30 хв.) 4 дискусійні тематичні шоу (2 -3 год.) 5 аналітичні ток-шоу (1 год.) 6 радіосеріали (15 - 30 хв.) 7 спеціальні проекти (радімарафони, освітні кампанії, тощо)
 • 42. Механізм фінансування Системи суспільного мовлення
 • 43. Джерела фінансування

Related Documents