NOWE TECHNOLOGIE
– NOWY WYMIAR EDUKACJI
SZKOŁA 3D
1.DOJRZAŁOŚĆ
2.DIGITALIZACJA
3.DROGOCENNOŚĆ
SZKOŁA 3D
DIGITALIZACJA
○ wymiar pracy nauczycieli;
○ wsparcie i zredukowanie obowiązków
administracyjnych;
○ łatwiejsze z...
SZKOŁA 3D
DOJRZAŁOŚĆ
○ wymiar aktywności uczniów;
○ zmiana z biernego słuchacza w
aktywnego partnera;
○ inwencyjne podejśc...
SZKOŁA 3D
DROGOCENNOŚĆ:
○ wymiar potencjalnego pracodawcy;
○ zapotrzebowanie na samodzielnych i
kreatywnych pracowników;
○...
Korzyści płynące z oparcia pracy
szkoły na trzech wymiarach:
• placówka nowoczesna, działająca
efektywnie;
• optymalizacja...
Narzędzia Copy Office wspierają:
• pracę nauczycieli;
• kształcenie uczniów;
• pośrednio – interes pracodawców.
COPY OFFIC...
NAUCZYCIELE:
○ cyfrowe repozytorium dokumentów;
inteligentne skanowanie;
○ system do zabezpieczeń;
○ projektory multimedia...
COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D
UCZNIOWIE:
○ tablica multimedialna;
○ system wideokonferencyjny.
COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D
PRACODAWCA
Uczeń przyszłej pracy
○ kreatywność;
○ biegłość w obsłudze urządzeń i
programów...
Nowe technologie - nowy wymiar edukacji
of 11

Nowe technologie - nowy wymiar edukacji

Nowoczesne rozwiązania techniczne, które z powodzeniem ułatwiają pracę przedsiębiorstw, mogą usprawnić funkcjonowanie szkoły oraz uskutecznić proces nauczania. Aktywni uczniowie, nowoczesna szkoła efektywni nauczyciele.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nowe technologie - nowy wymiar edukacji

  • 1. NOWE TECHNOLOGIE – NOWY WYMIAR EDUKACJI
  • 2. SZKOŁA 3D 1.DOJRZAŁOŚĆ 2.DIGITALIZACJA 3.DROGOCENNOŚĆ
  • 3. SZKOŁA 3D DIGITALIZACJA ○ wymiar pracy nauczycieli; ○ wsparcie i zredukowanie obowiązków administracyjnych; ○ łatwiejsze zarządzanie elektronicznymi dokumentami; ○ elektroniczny szablon wielokrotnego użytku. SZKOŁA 3D
  • 4. SZKOŁA 3D DOJRZAŁOŚĆ ○ wymiar aktywności uczniów; ○ zmiana z biernego słuchacza w aktywnego partnera; ○ inwencyjne podejście do problemów; ○ udział w wideokonferencjach; ○ odpowiedzialność za swoją wiedzę, czas, sprzęt, itd. SZKOŁA 3D
  • 5. SZKOŁA 3D DROGOCENNOŚĆ: ○ wymiar potencjalnego pracodawcy; ○ zapotrzebowanie na samodzielnych i kreatywnych pracowników; ○ kreatywność i dojrzałość jako cechy pożądane. SZKOŁA 3D
  • 6. Korzyści płynące z oparcia pracy szkoły na trzech wymiarach: • placówka nowoczesna, działająca efektywnie; • optymalizacja czasu i pracy; • metody nauczania adekwatne do zdolności percepcyjnych uczniów; • kształcenie umiejętności przydatnych w przyszłym życiu – prywatnym i zawodowym. SZKOŁA 3D
  • 7. Narzędzia Copy Office wspierają: • pracę nauczycieli; • kształcenie uczniów; • pośrednio – interes pracodawców. COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D
  • 8. NAUCZYCIELE: ○ cyfrowe repozytorium dokumentów; inteligentne skanowanie; ○ system do zabezpieczeń; ○ projektory multimedialne i tablice interaktywne. COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D
  • 9. COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D UCZNIOWIE: ○ tablica multimedialna; ○ system wideokonferencyjny.
  • 10. COPY OFFICE – KREATOR SZKOŁY 3D PRACODAWCA Uczeń przyszłej pracy ○ kreatywność; ○ biegłość w obsłudze urządzeń i programów; ○ samodzielność w zgłębianiu wiedzy i odpowiedzialność.