Björn Jeffrey<br />internetstrateg Bonnier Tidskrifter<br />”Lokala regnrapporter till paraplyskaftet”<br />”Internet blir...
Hans Kullin<br />bloggar om medier och kommunikation<br />”Internet primära källan”<br />”Öppet”<br />”Peer-to-peer”<br />
Joakim Jardenberg<br />journalist som bloggar om medier<br />”Samspelet allt viktigare”<br />”Läsaren blir användaren”<br />
Nina Åkestam<br />kommunikationsstrateg Garbergs<br />”Medievalet blir irrelevant ”<br />”Trovärdigheten blir central”<br />
Framtidens journalister?<br />Mulitkompetenta<br /> Sociala medier<br /> Trovärdighet<br /> Kunskap<br />
of 5

Poppius sista

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poppius sista

  • 1. Björn Jeffrey<br />internetstrateg Bonnier Tidskrifter<br />”Lokala regnrapporter till paraplyskaftet”<br />”Internet blir intelligent”<br />”Mer urval, mindre skriva”<br />
  • 2. Hans Kullin<br />bloggar om medier och kommunikation<br />”Internet primära källan”<br />”Öppet”<br />”Peer-to-peer”<br />
  • 3. Joakim Jardenberg<br />journalist som bloggar om medier<br />”Samspelet allt viktigare”<br />”Läsaren blir användaren”<br />
  • 4. Nina Åkestam<br />kommunikationsstrateg Garbergs<br />”Medievalet blir irrelevant ”<br />”Trovärdigheten blir central”<br />
  • 5. Framtidens journalister?<br />Mulitkompetenta<br /> Sociala medier<br /> Trovärdighet<br /> Kunskap<br />

Related Documents