LA KINECT I SCRATCH
Fet per: Alba Tudela, Marta Tapias i Anna Jia Sans
ÍNDEX
La Kinect
Scratch
Combinació junts, Kinect i Scratch.
LA KINECT
QUÈ
ÉS?
Kinect per a Xbox 360, o simplement Kinect
«un controlador de jocs lliure i d'entreteniment»
creat per A...
COM ÉS LA KINECT?
El sensor Kinect és una
barra horitzontal
d'aproximadament uns 23 cm
(9 polzades) conectada a
una petit...
QUÈ
ÉS?
SCRATCH
Scratch és una aplicació informàtica
destinada principalment als nens,
mitjançant la qual poden explorar...
COM ÉS EL SCRATCH?
La interfície d'usuari per a l'entorn de desenvolupament de Scratch
divideix la pantalla en diversos p...
Moviment
El bloc referent a moviment conté els elements necessaris per controlar les accions de moviment i
direcció que pe...
Botons i menú
s
Hi ha caixes de selecció i editors per carregar, guardar, copiar i crear el moviment i direcció . Els mé s...
COMBINACIÓ
JUNTS, KINECT I
SCRATCH.
COMBINACIÓ JUNTS, KINECT I SCRATCH.
Tu conectes la kinect al
ordinador i poses el
programa scrach, i
aleshores tu poses u...
ARA VEUREM UN VIDEO
AQUEST ÉS EL IMOVIE QUE HEM FET DURANT
TOT EL TREBALL
Kinect i scratch
Kinect i scratch
of 14

Kinect i scratch

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinect i scratch

 • 1. LA KINECT I SCRATCH Fet per: Alba Tudela, Marta Tapias i Anna Jia Sans
 • 2. ÍNDEX La Kinect Scratch Combinació junts, Kinect i Scratch.
 • 3. LA KINECT QUÈ ÉS? Kinect per a Xbox 360, o simplement Kinect «un controlador de jocs lliure i d'entreteniment» creat per Alex Kipman, desenvolupat per Microsoft per a la videoconsola Xbox 360. Kinect permet als usuaris controlar i interactuar amb la consola sense necesitat de contacte físic amb un controlador de videojocs tradicional, mitjançant una interfície natural d'usuari que reconeix gestos, reconeixement de la parla i comandes de veu, objectes i imatges. El dispositiu té com a objetiu primordial ampliar l'ús de la Xbox 360, més enllá de la base de jugadors que en poseeix una en l'actualitat. Kinect competeix amb els sistemes Wii MotionPlus i PlayStation Move, que també controlen el moviment corporal per a les consoles Wii i PlayStation 3, respectivament.
 • 4. COM ÉS LA KINECT? El sensor Kinect és una barra horitzontal d'aproximadament uns 23 cm (9 polzades) conectada a una petita base circular amb un eix d'articulació de ròtula. Està dissenyat per a ser disposat longitudinalment a sobre o a sota de la pantalla de vídeo. El dispositiu conta amb una càmera RGB, és un sensor que captura el teu moviment del cos en 3D, reconeixement facial i capacitats de reconeixement de la parla. El micrófon de matrius del sensor del Kinect permet a la Xbox 360 dur a terme la localització de la font acústica i la supressió del soroll d'ambient, permetent l'us del chat Xbox Live sense ús d'auriculars, és un sistema basat en el control actiu de soroll.
 • 5. QUÈ ÉS? SCRATCH Scratch és una aplicació informàtica destinada principalment als nens, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida.
 • 6. COM ÉS EL SCRATCH? La interfície d'usuari per a l'entorn de desenvolupament de Scratch divideix la pantalla en diversos panells: a l'esquerra hi trobem l'escenari, al mig hi ha la paleta de blocs i a la dreta trobem la pantalla d'ordres o àrea des scripts.
 • 7. Moviment El bloc referent a moviment conté els elements necessaris per controlar les accions de moviment i direcció que pertanyen als objectes inclosos al joc. Aspecte Aquest bloc de controls fa referè ncia a les accions, canvis o modificacions que poden patir els diferents elements o objectes de l'animació . Sons Aquest bloc permet posar algun so de les carpetes predeterminades que hi ha en el programa o d'una carpeta del nostre ordinador personal, modificar el volum o canviar el tempo del so que s'ha posat en el projecte. Llapis El bloc del Llapis conté instruccions que permeten realitzar dibuixos en l'Escenari, a l'utilitzar l'Objecte en l'Escenari com a llapis.
 • 8. Botons i menú s Hi ha caixes de selecció i editors per carregar, guardar, copiar i crear el moviment i direcció . Els mé s importants só n la bandera verda d'arrencada i el senyal de stop vermella, que inicia i atura tota l'execució del programa. Esdeveniments Aquest apartat é s un dels mé s ú tils, ja que permet iniciar les diferents accions que s'utilitzen. Control ; Aquest bloc permet controlar el projecte per mitjà del teclat. A mé s, el bloc permet repetir accions o moviments dels objectes que hi ha a l'escenari, i aquests es ponden quedar quiets o esperant durant uns segons. Sensors ; Mitjanç ant d'aquest bloc els objectes que hi ha a l'escenari poden canviar de moviment o direcció a l'entrar en contacte amb altres objectes de l'escenari o bé amb un determinat color que hi ha a l'escenari. També , quan es prem una determinada tecla del ratolí o del teclat, l'objecte pot canviar de moviment o direcció .
 • 9. COMBINACIÓ JUNTS, KINECT I SCRATCH.
 • 10. COMBINACIÓ JUNTS, KINECT I SCRATCH. Tu conectes la kinect al ordinador i poses el programa scrach, i aleshores tu poses una forma al scratch, com per exemple, el skeleton i quan el kinect et detecta et mous i el skeleton es mou.
 • 11. ARA VEUREM UN VIDEO
 • 12. AQUEST ÉS EL IMOVIE QUE HEM FET DURANT TOT EL TREBALL

Related Documents