LOGISTYKA. STUDIA STAJONARNE, ROK I, SEMESTR II
# ALBUMU 028482
Polecana miejscowość Ługańsk
 Ługańsk - to duże miasto na wschodzie
Ukrainy. W tej chwili prawnie miasto jest
centrum Ług...
Zdjęcia miasta
Zdjęcia zaczerpnięte z sieci społecznej VKontakte.
Zdjęcie pod tekstem jest link do strony, która opisuje
h...
Jak dojechać ?
 Dojazd do Ługańska od Dąbrowy Górniczej można
dokonać w taki sposób: samolotem lub pociągiem z
Katowic do...
Zabytki Ługańska
 W Ługańsku znajduje się wiele muzeów, na
przykład, mieszkanie-muzeum radzieckiego
pisarza Władysława Ti...
Pogoda w Ługańsku
Mapa miasta
Więcej informacji o Ługańsku
Pytanie
 Powierzchnia Ługańska w przybliżeniu równa
powierzchni jednego z polskich miast. Co to za
miasto?
 Warszawa
 K...
 Nieprawidłowo. Przeczytaj informacje jeszcze raz
i ponownie wróć do odpowiedzi na pytanie.
 Wróć do informacji
 Brawo! Jest to poprawna odpowiedź.
 Przejdź dalej
Historia miasta
 U Ługańska ogromna przeszłość historyczną. Miasto słusznie można
nazwać kolebką przemysłu stalowego, tak...
Dzisiejsze dni Ługańska
 Miasto stało się i pozostaje
jednym z wielu zaskakujących
wydarzeń politycznych z
wiosny 2014 ro...
Prezentacja o miejscowości
of 12

Prezentacja o miejscowości

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja o miejscowości

 • 1. LOGISTYKA. STUDIA STAJONARNE, ROK I, SEMESTR II # ALBUMU 028482
 • 2. Polecana miejscowość Ługańsk  Ługańsk - to duże miasto na wschodzie Ukrainy. W tej chwili prawnie miasto jest centrum Ługańskiego regionu na Ukrainie, ale faktycznie znajduje się pod kontrolą sił Łuhańskiej Republiki Ludowej (od kwietnia 2014 roku). Populacja miasta wynosi około pół miliona osób, a powierzchnia jest nieco mniejsza niż powierzchnia, na przykład, Wrocławia. Ługańsk jest położony na zbiegu rzek Ługani i Ołchwy.
 • 3. Zdjęcia miasta Zdjęcia zaczerpnięte z sieci społecznej VKontakte. Zdjęcie pod tekstem jest link do strony, która opisuje historię i dzisiejsze dni Ługańska.
 • 4. Jak dojechać ?  Dojazd do Ługańska od Dąbrowy Górniczej można dokonać w taki sposób: samolotem lub pociągiem z Katowic do Lwowa lub Kijowa, a następnie autobusem. Przekraczanie granicy Ukrainy i ŁRL moźe być problemem - przejazd na terytorium Ludowych Républik (Donieck i Łuhańsk) wymaga przepustki, o której należy zadbać wcześniej. Bez okazywania przepustki można dojechać w Ługańsk przez granicę z Rosją.
 • 5. Zabytki Ługańska  W Ługańsku znajduje się wiele muzeów, na przykład, mieszkanie-muzeum radzieckiego pisarza Władysława Titowa, Muzeum W. Dalia, Muzeum historii i kultury Ługańska, Muzeum policji, Footdall Muzeum, Muzeum pożarnictwa i Muzeum sztuki. Również w centrum miasta znajduje się teatr dramatyczny, teatr lalek, filharmonia. Są interesujące park bajkowych postaci, park kamiennych figur, plac bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i wiele pomników: pomnik żołnierzam-afgaoczykom, pisarzu M. Мatusowskiemu i tak dalej.
 • 6. Pogoda w Ługańsku Mapa miasta Więcej informacji o Ługańsku
 • 7. Pytanie  Powierzchnia Ługańska w przybliżeniu równa powierzchni jednego z polskich miast. Co to za miasto?  Warszawa  Katowice  Wrocław
 • 8.  Nieprawidłowo. Przeczytaj informacje jeszcze raz i ponownie wróć do odpowiedzi na pytanie.  Wróć do informacji
 • 9.  Brawo! Jest to poprawna odpowiedź.  Przejdź dalej
 • 10. Historia miasta  U Ługańska ogromna przeszłość historyczną. Miasto słusznie można nazwać kolebką przemysłu stalowego, tak jak powstanie miasta związane z budową armatniego zakładu. Właśnie wtedy w znajdujących się na rzece Lugan wioskach Kamienny Brod i Wergunka osiedlili się pierwsi budowniczowie i pracownicy, którzy przybyli z Lipetsku i Chersonia.  Sławę zakład otrzymał na początku XIX wieku. Zakład ten był jednym z dostawców uzbrojenia dla armii rosyjskiej podczas wojny 1812 roku i wojny Krymskiej 1853-1856 roku. Z czasem, w miarę budowy i rozwoju przedsiębiorstwa, osada rosła, zajmując coraz większą powierzchnię w pobliżu rzeki Lugan.  W 1882 roku osada Ługański zakład został przemianowany na miasto Ługańsk. Na początku XX wieku w Ługańsku istnieje już 16 fabryk i zakładów, 39 małych przedsiębiorstw rzemieślniczych z ogólnej liczby pracowników o około 10 000 osób. Ogółem liczba ludności miasta wyniosła w tym czasie ponad 60 000 osób.
 • 11. Dzisiejsze dni Ługańska  Miasto stało się i pozostaje jednym z wielu zaskakujących wydarzeń politycznych z wiosny 2014 roku. Pomimo okresowe strzelanie, miasto i dalej żyje, odbywają się koncerty i wystawy, uroczystości i festyny. Wideo umieszczone na slajdzie, zapisane w Ługańsku i Doniecku 11 maja 2015 roku.

Related Documents