Kinderarmoede
(bijlage 4)
Kinderarmoede neemt toe
 zie index van kansarmoede van K en G
 moeders met een niet-Belgische afkomst
 kwaliteit van pa...
Samenspel
 Samenspel van sociale voorzieningen en
sociale uitgaven, onderwijs-en
arbeidsmarktbeleid is minder doelmatig
...
Immateriële voordelen
 sociaal en cultureel kapitaal
 dreiging van vicieuze cirkel
 tweeverdieners als norm?
Vlaams actieplan Kinderarmoede
(2011)
 maatregelen gekoppeld aan rechten
 kinderopvang en opvoedingsondersteuning
 Kleu...
of 5

Kinderarmoede(bijlage 4)

Bijlage 4
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinderarmoede(bijlage 4)

  • 1. Kinderarmoede (bijlage 4)
  • 2. Kinderarmoede neemt toe  zie index van kansarmoede van K en G  moeders met een niet-Belgische afkomst  kwaliteit van participatie aan de arbeidsmarkt
  • 3. Samenspel  Samenspel van sociale voorzieningen en sociale uitgaven, onderwijs-en arbeidsmarktbeleid is minder doelmatig  ECEC : kinderopvang en onderwijs  Evenwicht ts preventie en curatie en ts selectiviteit en universeel beleid
  • 4. Immateriële voordelen  sociaal en cultureel kapitaal  dreiging van vicieuze cirkel  tweeverdieners als norm?
  • 5. Vlaams actieplan Kinderarmoede (2011)  maatregelen gekoppeld aan rechten  kinderopvang en opvoedingsondersteuning  Kleuterklassen en studietoelagen  Prioriteiten : Vlaamse kindpremie??