Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />Naar een cijferboek cultureel erfgoed<br />(2009-2011)<br />23 september 2009<br...
Het traject ‘cijferboek cultureel erfgoed’<br /><ul><li>Scope: management- en organisatiegegevens van alle types van (erke...
Werkwijze:
Het ontwikkelen van betrouwbare methodes om kwantitatieve gegevens te verzamelen en te meten (set van indicatoren)
Het ontwikkelen van een instrument voor het verzamelen, rapporteren en vergelijken van deze gegevens</li></ul>woensdag 23...
<ul><li>Kadert in doelstellingen Prisma:
De evolutie van de sector in beeld brengen via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar cijfermateriaal
Het potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het cultureel-erfgoedveld detecteren en onderbouwen
Samenwerking FARO met agentschap Kunsten en Erfgoed en departement CJSM</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />3<br />Pr...
<ul><li>Huidige situatie:
De overheid verzamelt cijfergegevens (subsidiedossiers, erkenningsprocedures,…)
FARO verzamelt (beperkt) gegevens (adressen, expertises)
Sectorale actoren verzamelen gegevens over het eigen werkterrein (bv. expertisecentra, koepelorganisaties)
(internationale ) (inter)sectorale surveys (EGMUS, EU-NUMERIC, kwaliteitsmonitor archieven,…)
of 14

Naar een 'cijferboek cultureel erfgoed'

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een 'cijferboek cultureel erfgoed'

 • 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />Naar een cijferboek cultureel erfgoed<br />(2009-2011)<br />23 september 2009<br />Kristof Vanden Bulcke, Jeroen Walterus<br />
 • 2. Het traject ‘cijferboek cultureel erfgoed’<br /><ul><li>Scope: management- en organisatiegegevens van alle types van (erkende) erfgoedorganisaties
 • 3. Werkwijze:
 • 4. Het ontwikkelen van betrouwbare methodes om kwantitatieve gegevens te verzamelen en te meten (set van indicatoren)
 • 5. Het ontwikkelen van een instrument voor het verzamelen, rapporteren en vergelijken van deze gegevens</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />2<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 6. <ul><li>Kadert in doelstellingen Prisma:
 • 7. De evolutie van de sector in beeld brengen via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar cijfermateriaal
 • 8. Het potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het cultureel-erfgoedveld detecteren en onderbouwen
 • 9. Samenwerking FARO met agentschap Kunsten en Erfgoed en departement CJSM</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />3<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 10. <ul><li>Huidige situatie:
 • 11. De overheid verzamelt cijfergegevens (subsidiedossiers, erkenningsprocedures,…)
 • 12. FARO verzamelt (beperkt) gegevens (adressen, expertises)
 • 13. Sectorale actoren verzamelen gegevens over het eigen werkterrein (bv. expertisecentra, koepelorganisaties)
 • 14. (internationale ) (inter)sectorale surveys (EGMUS, EU-NUMERIC, kwaliteitsmonitor archieven,…)
 • 15. Statistische overheidsinstrumentarium (SVR, bv. VRIND,…)
 • 16. Wetenschappelijke onderzoeken (universiteiten)</li></ul>-&gt; Een ‘datacloud’ van gegevens<br />woensdag 23 september 2009<br />4<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 17. <ul><li>(sectorale) voorbeelden:
 • 18. ‘Cijferboek Cultuur, Jeugd en Sport’ (www.cijferboek.be/) (lokaal cultuurbeleid)
 • 19. BIOS2 (www.bibliotheekstatistieken.be/)
 • 20. Kwarts (www.kwarts.be) voor de kunstensector
 • 21. Boekstaven (www.boekstaven.be) (FOV) (SCW)
 • 22. Cultureel-erfgoedsector: nog geen meetinstrument</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />5<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 23. <ul><li>Het cijferboek in verschillende onderdelen of stappen:
 • 24. Een tool voor online gegevensverzameling
 • 25. Een tool voor gegevensverwerking (databank)
 • 26. Een tool voor online gegevensrapportering
 • 27. Een tool voor online benchmarking (vergelijking)
 • 28. (een publicatie in boekvorm)</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />6<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 29. <ul><li>Essentiële vragen:
 • 30. Welke gegevens? (set indicatoren)
 • 31. Wiens gegevens? (welke organisaties)
 • 32. Welk doel, finaliteit, gebruik?
 • 33. Randvoorwaarden? (juridisch, technisch,…)
 • 34. Kosten? </li></ul>-&gt; haalbare oplossingen die rekening houden met diversiteit van de cultureel-erfgoedsector<br />-&gt; evenwicht tussen wensen sector en beleid<br />woensdag 23 september 2009<br />7<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 35. <ul><li>Werkgroep ‘cijferboek cultureel erfgoed’:
 • 36. Oplossingen zoeken voor knelpunten, vragen,…
 • 37. Input geven op set van indicatoren
 • 38. Feedback geven op de workflow (procedures)
 • 39. Inhuren externe expertise (met de steun van de overheid):
 • 40. Methodologie, procedures
 • 41. Testcases </li></ul>woensdag 23 september 2009<br />8<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 • 42. Waarom naar een cijferboek?<br />Perspectief overheid:<br />Nood aan beleidsrelevante gegevens<br />Ontwikkelen van beleid in functie van noden sector<br />Beleidsevaluatie<br />Cultureel-erfgoedsector is veel ruimer dan gesubsidieerde sector<br />Andere perspectieven even relevant: <br />Verzamelde gegevens zijn bruikbaar voor sector, onderzoek…<br />woensdag 23 september 2009<br />9<br />Prisma - overheidsperspectief<br />
 • 43. Prisma - overheidsperspectief<br />Enkele ervaringen uit het verleden:<br />Erfgoedsector is zeer divers<br />Diverse structuren (gemeenten, provincies, vzw’s, vriendenverenigingen…)<br />Diverse soorten instellingen<br />Diverse manieren van registreren<br />woensdag 23 september 2009<br />10<br />
 • 44. Prisma - overheidsperspectief<br />Planlast en vereenvoudiging<br />Informatie die reeds voorhanden is wordt niet opnieuw opgevraagd<br />Evenwicht zoeken kost en moeite voor opzoeken en graad van relevantie<br />Ook bewustwordingsproces bij instellingen zelf: managementinformatie ≠ planlast<br />woensdag 23 september 2009<br />11<br />
 • 45. Prisma - overheidsperspectief<br />Gegevensverwerking: datawarehouse<br />Bevraging PRISMA<br />Gegevens uit subsidiedossiers<br />Ad-hoc enquêtes<br />Beleidsinformatie Vlaamse overheid<br />Onderzoeken<br />woensdag 23 september 2009<br />12<br />
 • 46. Prisma - overheidsperspectief<br />Gegevensverwerking: datawarehouse<br />Publiactie cijferboek cultureel erfgoed<br />Rapportering andere overheden<br />Benchmarking<br />Onderzoeken<br />woensdag 23 september 2009<br />13<br />
 • 47. Prisma - overheidsperspectief<br />Gegevensverwerking<br />E-governement: ontwikkeling webportaal<br /><ul><li>invoer van gegevens
 • 48. rapportage</li></ul>woensdag 23 september 2009<br />14<br />