Politiska partier
Vänster - höger
Partier
• I demokratier finns flera partier att rösta på som alla har olika åsikter-
• I vissa länder är det viktigare på ...
Höger och vänster i svensk partipolitik
Skillnaden mellan vänster och höger
• Blockpolitik
• Vad är skillnaden mellan vänster
och höger?
• http://www.ur.se/maktfa...
Partier till vänster
• Ett jämlikt samhälle är bäst för alla.
• Socialism – gemenskap
• Aktiv stat – ta stort ansvar för a...
Partier till höger
• Borgerliga partier
• Stor individuell frihet med eget ansvar.
• Staten ska lägga sig i så lite som mö...
Gröna partier
• Står nära ekologismen:
miljöfrågorna är viktigare
• Hållbar utveckling
• Närmare vänster än höger
Nationalistiska partier
• Nationalistiska: viktigt att bevara
nationella särdrag och begränsa
invandringen.
• Populistiska...
Vad vill de politiska partierna?
• Samtal i valstugan – sammanfattning (17 minuter)
Känner du igen partiledarna?
Repetera och reflektera: sidorna 135-138
• Repetera genomgången genom att svara på frågorna 23-29 på sidan 135.
• Fundera ...
of 11

Politiska partier och ideologier

Gjord för Samhällskunskap grund på Vux.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiska partier och ideologier

 • 1. Politiska partier Vänster - höger
 • 2. Partier • I demokratier finns flera partier att rösta på som alla har olika åsikter- • I vissa länder är det viktigare på vilken person man röstar på än på vilket parti. • Demokratiskt= väljarna måste veta vad partierna står för. • Partiet måste därför kunna berätta om sin ideologi: • Om hur man vill att samhället ska fungera • Vad man vill förändra • Hur man ska förändra • I Sverige väljer man ofta ett parti som tycker samma som en själv-
 • 3. Höger och vänster i svensk partipolitik
 • 4. Skillnaden mellan vänster och höger • Blockpolitik • Vad är skillnaden mellan vänster och höger? • http://www.ur.se/maktfaktorn/#/ videoklipp
 • 5. Partier till vänster • Ett jämlikt samhälle är bäst för alla. • Socialism – gemenskap • Aktiv stat – ta stort ansvar för att jämna ut skillnader i livsvillkor och människors möjlighet till frihet. • Höga skatter, omfördela pengar
 • 6. Partier till höger • Borgerliga partier • Stor individuell frihet med eget ansvar. • Staten ska lägga sig i så lite som möjligt. • Låga skatter • Man ska välja och betala för den service man behöver. • Liberalism: frihet • Konservatism: bevarande
 • 7. Gröna partier • Står nära ekologismen: miljöfrågorna är viktigare • Hållbar utveckling • Närmare vänster än höger
 • 8. Nationalistiska partier • Nationalistiska: viktigt att bevara nationella särdrag och begränsa invandringen. • Populistiska: fångar upp idéer som man tror är populära – spelar ingen roll om de är höger eller vänster, presenterar bara politiska förslag i dessa frågor.
 • 9. Vad vill de politiska partierna? • Samtal i valstugan – sammanfattning (17 minuter)
 • 10. Känner du igen partiledarna?
 • 11. Repetera och reflektera: sidorna 135-138 • Repetera genomgången genom att svara på frågorna 23-29 på sidan 135. • Fundera över och diskutera: • Fråga 33 A-E • Jämför: 35 C-D • Dra slutsatser: 36 A