ANO spořitelní družstvo
Spolu s námi za lepším
Představení společnosti
„Klíčem k našemu společnému úspěchu, rozvoji a stabilitě
je efektivní zabezpečení všech důležitých...
ANO spořitelní družstvo se představuje
 Máme 15-ti letou historii – Založení společnosti již v roce 1999.
 Podnikáme na ...
Naše filozofie
 Vnímáme princip družstevnictví jako využívání práv a dodržování povinností
stanovených stanovami družstva...
Naše hodnoty
ANO spořitelní družstvo neuznává proklamace, ale nabízí činy místo slov.
 Integrita slov a činů
 Transparen...
Naše ukazatele
100%
jištění vkladů
do výše
100 000 EUR
559 členů
Kapitálová
přiměřenost
13,16 %
Bilanční suma
539 000 000
...
Naše vize a mise
Vize
Poskytovat kvalitní finanční služby svým členům na principu družstevní
vzájemnosti, která je základn...
Naše strategie
Inovace a
vývoj nových
produktů
Odpovědné
řízení rizik
Odborný tým
zaměřený na
poskytování
řešení
Stabilní ...
Naše produkty
Úvěry
• Podnikatelské úvěry –
provozní a investiční
• Neúčelový úvěr zajištěný
• Úvěr na bydlení zajištěný
•...
Naše přednosti
 Rozumíme potřebám klientů.
 Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně řešíme jeho specific...
Naše úvěry
 Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení)
 Koupě, výstavba a rekonstrukce...
Naše financování
Základní parametry úvěru
 Výše úvěru od 200 000 Kč do 15 000 000 Kč
 Výhodná úroková sazba
 Splácení a...
Naše financování
Formy zajištění
 Zástava nemovitým majetkem
 Zástava movitým majetkem
 Bianco směnka společnosti s ava...
Naši klienti
Realitní
kanceláře
Developerské
projekty
Zemědělství Stavebnictví
Domácnosti
Půjčovny aut
Nákladní
autodoprava
Naše kontakty
Regionálnícentrum
Čechy
• Pasáž Oasis Florenc,
Sokolovská 394/17,
180 00 Praha 8
• +420 224 263 104
praha8@a...
of 15

Prezentace spolecnosti 1

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace spolecnosti 1

 • 1. ANO spořitelní družstvo Spolu s námi za lepším
 • 2. Představení společnosti „Klíčem k našemu společnému úspěchu, rozvoji a stabilitě je efektivní zabezpečení všech důležitých činností, otevřenost a vzájemný respekt.“
 • 3. ANO spořitelní družstvo se představuje  Máme 15-ti letou historii – Založení společnosti již v roce 1999.  Podnikáme na základě zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.  Vlastníme licenci ČNB.  Jsme členem Asociace družstevních záložen.  Působíme v rámci celé České republiky.  Máme „kamenné“ pobočky v Praze a v Brně, plánujeme další rozvoj do krajských měst  Máme pojištěné vklady dle zákona Fondem pojištění vkladů České republiky až do výše 100 000 EUR.  Splňujeme kapitálovou přiměřenost finančních institucí nad rámec zákona.  Poskytujeme kvalitní finanční služby (vklady, úvěry, platební styk) občanům, živnostníkům a firmám.  Vyvíjíme atraktivní a spolehlivé finanční produkty na základě potřeb veřejnosti.  Usilujeme o celkovou spokojenost našich členů prostřednictvím kvalitních zákaznických služeb.
 • 4. Naše filozofie  Vnímáme princip družstevnictví jako využívání práv a dodržování povinností stanovených stanovami družstva na straně členů i na straně družstva. Uhrazením členského vkladu se člen družstva stává spolumajitelem družstva.  Sledujeme kvalitu a bezpečnost důsledným řízením rizik a nastavením interních řídicích a kontrolních mechanismů, standardizováním procesů a zaváděním systémů vnitřních norem. To samo o sobě již dává silný důraz na kvalitu našich služeb.
 • 5. Naše hodnoty ANO spořitelní družstvo neuznává proklamace, ale nabízí činy místo slov.  Integrita slov a činů  Transparentnost  Úcta  Odpovědnost  Inovativnost
 • 6. Naše ukazatele 100% jištění vkladů do výše 100 000 EUR 559 členů Kapitálová přiměřenost 13,16 % Bilanční suma 539 000 000 korun Základní ukazatele společnosti Stav k 31. 12. 2013
 • 7. Naše vize a mise Vize Poskytovat kvalitní finanční služby svým členům na principu družstevní vzájemnosti, která je základní specifičností družstevních záložen. Vytvořit vztah založený na vzájemné důvěře. Mise Plnit sny členů družstva na základě dlouhodobého a respektovaného partnerství.
 • 8. Naše strategie Inovace a vývoj nových produktů Odpovědné řízení rizik Odborný tým zaměřený na poskytování řešení Stabilní a dynamický růst Individuální přístup ke klientovi
 • 9. Naše produkty Úvěry • Podnikatelské úvěry – provozní a investiční • Neúčelový úvěr zajištěný • Úvěr na bydlení zajištěný • Spotřebitelský úvěr bezhotovostní Vklady • Běžný účet • Spořicí účet • Termínovaný vklad Platebnístyk • Tuzemský platební styk • Internetové bankovnictví
 • 10. Naše přednosti  Rozumíme potřebám klientů.  Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně řešíme jeho specifické požadavky.  Dokážeme poradit a pomoci tam, kde ostatní končí.  Jednáme transparentně.  Flexibilně reagujeme na změny v situaci klienta.  Minimalizujeme administrativní zátěž při řešení žádosti o úvěr.  Máme rozumné podmínky úvěrů včetně možnosti odkladu splátek.  Necháme si vysvětlit „nedoložení“ příjmů nebo „optimalizaci“ příjmů.  Poskytujeme poradenství k podnikatelským projektům a refinancujeme vlastní zdroje.  Máme obezřetný přístup k řízení rizik.
 • 11. Naše úvěry  Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení)  Koupě, výstavba a rekonstrukce nemovitostí (byty, rodinné domy, bytové domy, komerční budovy, pozemky)  Konsolidace úvěrů  Zdroje pro zahájení podnikání  Rychlé refinancování bankovních úvěrů nebo jiných závazků  Předfinancování dotačních projektů  Financování zásob a doby splatnosti pohledávek  Odkup obchodních podílů a akvizice společností
 • 12. Naše financování Základní parametry úvěru  Výše úvěru od 200 000 Kč do 15 000 000 Kč  Výhodná úroková sazba  Splácení anuitní, jednorázové, sezónní, individuální Formy financování  Provozní úvěr se splatností 6 - 24 měsíců  Investiční úvěr se splatností 6 - 180 měsíců
 • 13. Naše financování Formy zajištění  Zástava nemovitým majetkem  Zástava movitým majetkem  Bianco směnka společnosti s avalem.  Zástava pohledávek (z obchodního styku, dotace)  Zástava peněžních prostředků na účtu  Zástava cenných papírů veřejně neobchodovatelných nebo obchodního podílu
 • 14. Naši klienti Realitní kanceláře Developerské projekty Zemědělství Stavebnictví Domácnosti Půjčovny aut Nákladní autodoprava
 • 15. Naše kontakty Regionálnícentrum Čechy • Pasáž Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 • +420 224 263 104 praha8@anosd.cz • Po - Pá: 09:00 - 17:00 Regionálnícentrum Morava • Palackého tř. 18, 612 00 Brno • +420 515 908 613 brno@anosd.cz • Po – Pá: 09:00 - 17:00 Kontaktproobchodní spolupráci • Pro obchodní spolupráci nás můžete kontaktovat na email • zprostredkovatele@anosd.cz

Related Documents