Politikai ellenség és identitás
Antal Attila
A 25 éves Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet
Társada...
Témakörök
I. Feltevések
II. Kiindulópont
III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás
IV. Az egymás által...
I. Feltevések
1.: a rendszerváltás utáni jobboldal ellenségkonstruálási
stratégiája döntően Carl Schmitt politikairól alko...
II. Kiindulópont
A politikai szféra önállósodása az állammal szemben
„A kereszténység és az iszlám között folyó ezeréves
h...
II. Kiindulópont
Politikai identitás
Pozitív
identitáselemek
(Kik vagyunk?)
Negatív identitás
(Kik nem
vagyunk? Ki van
ell...
II. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
1. Barát és ellenség
Az új politikai rendnek a leírására veze...
III. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
1. Barát és ellenség (politikai és nem politikai ellentétek)...
III. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
1. Barát és ellenség (háború és konstans ellenségkép)
A poli...
III. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
1. Barát és ellenség (a politikai elárulása)
Egy nép nem tag...
III. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
1. Barát és ellenség (a liberalizmus kritikája)
A liberalizm...
III. A politikai ellenség, ellenség- és
idenetitáskonstruálás
2. Identitások konstruálása
„Egy politikailag vagy társadalm...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
1. Ellenségkép a baloldalról
Az egyes társadalmi szférák átpolitizál...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról
Ellenfél vagy ellenség?
Koher...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról
Ellenfél vagy ellenség?
Koher...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról
Ellenfél vagy ellenség?
Koher...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról
Ellenfél vagy ellenség?
Koher...
IV. Az egymás által konstruált ellenségképek
versenye
2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról
Ellenfél vagy ellenség?
Koher...
VI. Következtetések
Ellenségkonstruálás-
vezérelte identitás, az
önidentitás integritást
élvez
A róla kialakított
ellenség...
VI. Következtetések
A baloldalt nem a politikai identitásától fosztották meg, hanem az
identitás feletti önrendelkezéstől
...
VI. Irodalom
Bretter Zoltán (2002): Apolitika, depolitizálás, antipolitika – Carl Schmitt
liberalizmus-kritikájának néhány...
Köszönöm a figyelmet!
ANTAL.ATTILA@AJK.ELTE.HU
of 32

Politikai ellenség és identitás

Előadásom a Politikatörténeti Intézet A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében című konferenciáján 2015. november 26.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politikai ellenség és identitás

 • 1. Politikai ellenség és identitás Antal Attila A 25 éves Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének konferenciája 2015. november 26. antalattila.hu
 • 2. Témakörök I. Feltevések II. Kiindulópont III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye V. Következtetések VI. Irodalom
 • 3. I. Feltevések 1.: a rendszerváltás utáni jobboldal ellenségkonstruálási stratégiája döntően Carl Schmitt politikairól alkotott felfogására épül 2.: a baloldal ellenfél/ellenségkonstruálási stratégiája azért gyenge, mert nem társul hozzá erős önidentifikáció és az aszimmetrikus tendenciák által uralt identitásversenyben sokkal erősebb az ellenfelei által róla kialakított ellenségkép, mint saját identitása
 • 4. II. Kiindulópont A politikai szféra önállósodása az állammal szemben „A kereszténység és az iszlám között folyó ezeréves háborúban soha egyetlen kereszténynek sem jutott eszébe az a gondolat, hogy Európát a szaracénok vagy a törökök iránti szeretetből ki kell szolgáltatni az iszlámnak, ahelyett hogy megvédelmeznék.” Carl Schmitt
 • 5. II. Kiindulópont Politikai identitás Pozitív identitáselemek (Kik vagyunk?) Negatív identitás (Kik nem vagyunk? Ki van ellenünk?) Az identitás feletti szabad rendelkezés
 • 6. II. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 1. Barát és ellenség Az új politikai rendnek a leírására vezette be Schmitt a politikai (das Politische) fogalmát Orientációs pont: barát és ellenség meghatározása „A politikai ellenségnek nem szükséges erkölcsileg rossznak, nem szükséges esztétikailag rútnak lennie; nem kell gazdasági versenytársként fellépnie, és talán akár előnyösnek is tűnhet üzlete kötni vele. Az ellenség éppen a másik, az idegen, és lényegéhez elegendő, hogy különösen intenzív értelemben egzisztenciálisan valami más és idegen…”
 • 7. III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 1. Barát és ellenség (politikai és nem politikai ellentétek) Minden nem politikai (pl. kulturális, gazdasági) ellentét feloldódik a politikai ellentétben Eközben az adott területen érvényes összeütközések elveszítik specialitásukat Ugyanakkor, ha elég erősek a nem politikai ellentétek, akkor átalakíthatják a meglévő politikai ellentéteket és a politikai megosztottság új forrásaivá válhatnak
 • 8. III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 1. Barát és ellenség (háború és konstans ellenségkép) A politikai integráns része a háború: „A barát, ellenség és harc fogalmai azáltal nyerik el reális értelmüket, hogy kiváltképp a fizikai ölés reális lehetőségére vonatkoznak és e vonatkozást meg is őrzik.” (Schmitt) Amíg a politikai fennáll, addig létezik a barát-ellenség megkülönböztetés is, amely ha megszűnik, akkor egyáltalán a politikai élet szűnik meg
 • 9. III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 1. Barát és ellenség (a politikai elárulása) Egy nép nem tagadhatja meg a barát-ellenség logikát, mert ha ezt megteszi, akkor leigázzák (a világ nem depolitizálható) Ha a nép egy része kezdi el tagadni a politikai logikáját, akkor a kisebbség árulóvá válik és az ellenség oldalára áll
 • 10. III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 1. Barát és ellenség (a liberalizmus kritikája) A liberalizmus depolitizál és mindent eljogiasít A liberalizmus a szakmaiság nevében a politikai ellentétek kiküszöbölését ígéri, közben pedig maga is elsődlegesen politikai érdekek alapján működik
 • 11. III. A politikai ellenség, ellenség- és idenetitáskonstruálás 2. Identitások konstruálása „Egy politikailag vagy társadalmilag egységes cselekvő közösség olyan fogalmak révén konstruálódik, amelyek körülhatárolják és ezzel másokat kirekesztenek, azaz amelyek révén a közösség meghatározza saját magát.” (Koselleck) Aszimmetrikus ellenfogalmak (ember – nem ember)
 • 12. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása
 • 13. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása
 • 14. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása Az egyes területeken érvényes különbözőségek nem oldódnak bele a politikai különbözőségekbe, hanem megmaradnak azokon a területeken és tovább mérgezik azt
 • 15. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása
 • 16. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső A jobboldali identitás integritása A jobboldal dominálja a nemzeti identitásról szóló diskurzust A baloldal pedig „elárulja” a nemzetet, ha nem ezzel nem azonosul (státusztörvény, népszavazás) 2006-tól morális politizálás
 • 17. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása „A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként is osztoznak elődjeik felelősségében.”
 • 18. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása Politikai közösség Nemzet
 • 19. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása Politikai közösség Nemzet
 • 20. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása „Ők úgy látják – figyeljék csak a szavaikat –, hogy a bevándorlás eszkalálódása végletesen meggyengítheti, sőt felszámolhatja a nemzeti kereteket, és ezzel a baloldal eddig beláthatatlan történelmi távú célja is teljesülne.” Orbán Viktor
 • 21. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása „Árulás van, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Európát elárulták, és ha nem állunk ki érte, akkor ezt az Európát el fogják tőlünk venni. Ez az Európa többé nem az európai polgárok Európája lesz, hanem néhány jól szervezett, ha most a Soros Alapítványra gondolnak, nem indokolatlan a gondolat, jól szervezett, nagypénzt mozgató, a nemzetállamok keretein túl gondolkodó aktivista, senki által meg nem választott vezető hagymázas álmát teljesíti be.” Orbán Viktor
 • 22. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása
 • 23. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 1. Ellenségkép a baloldalról Az egyes társadalmi szférák átpolitizálása Kirekesztés a nemzetből és a morális közösségből Közjogi ellenségképzés A baloldal ellenséges belső idegen A jobboldali identitás integritása … és uralkodó jellege A baloldal azonosításra kerül a róla kialakított képpel Identitáspolitikai csapda
 • 24. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról Ellenfél vagy ellenség? Koherens és hatékony ellenfél/ellenségkép hiánya Koherens önidentitás hiánya
 • 25. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról Ellenfél vagy ellenség? Koherens ellenségkép hiánya Koherens önidentitás hiánya
 • 26. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról Ellenfél vagy ellenség? Koherens és hatékony ellenfél/ellenségkép hiánya Koherens önidentitás hiánya … vagy politikai szövetséges A baloldal bizonytalan ellenfelei státuszában
 • 27. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról Ellenfél vagy ellenség? Koherens és hatékony ellenfél/ellenségkép hiánya Koherens önidentitás hiányaMilyen a jobboldal? Milyen a baloldal? antidemokrata demokraták közössége horthysta, fasiszta antifasizmus illiberális liberális (?)
 • 28. IV. Az egymás által konstruált ellenségképek versenye 2. Ellenfél/ellenségkép a jobboldalról Ellenfél vagy ellenség? Koherens és hatékony ellenfél/ellenségkép hiánya Koherens önidentitás hiánya A jobboldal nem csak a baloldalról kialakított ellenségkép, hanem a baloldal identitása felett is uralkodik „Reagáló identitás” A múlt inkább teher, semmint identitáselem Liberalizmus-faktor: a jobboldalhoz képest nem tudja más pozícióból kritizálni a liberalizmust
 • 29. VI. Következtetések Ellenségkonstruálás- vezérelte identitás, az önidentitás integritást élvez A róla kialakított ellenségkép által determinált identitás Baloldal Jobboldal
 • 30. VI. Következtetések A baloldalt nem a politikai identitásától fosztották meg, hanem az identitás feletti önrendelkezéstől Nehéz egy olyan korszakban visszaszerezni az identitás- önrendelkezést, amikor a potenciális identitáselemek (pl. szolidaritás, befogadás, igazságosság) folyamatos defenzívában vannak „Őfelsége baloldala” Vállalni kell a politikai létezés fáradalmait és kockázatait (Schmitt)
 • 31. VI. Irodalom Bretter Zoltán (2002): Apolitika, depolitizálás, antipolitika – Carl Schmitt liberalizmus-kritikájának néhány eleme. In: Világosság, 2003/7-8. 43-52. pp Koselleck, Reinhart (1997): Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti- politikai szemantikája. Fordította Szabó Márton. Jószöveg Tankönyvek, Budapest. Schmitt, Carl (2002): A politikai fogalma. Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest. Szabó Márton (2003): A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L’Harmattan Kiadó, Budapest.
 • 32. Köszönöm a figyelmet! ANTAL.ATTILA@AJK.ELTE.HU

Related Documents