Pormestarimalli-selvitys
29.1.2014
Antti Möller
Selvityksen tausta
• Suomalaisen kunnan laaja tehtäväkenttä
• Kuntajohtamisen muutos
• 2000-luvun asenneilmasto: avoimuude...
“Läntisessä demokratiassa itsestään selvä
demokratian perusvaade on se, että
poliittisen vallan pitää olla vaaleilla
säänn...
Miksi suomalaiset kunnat
tarvitsevat pormestarin?
I Läpinäkyvyys
Kunnanjohtaja on...
• poliittisen taustan omaava virkamies
=> politiikka ja valmistelu sekoittuu
• valittu ...
I Läpinäkyvyys
Pormestari on...
• poliittinen johtaja
• valtuuston avoimesti valitsema
• tehtävässään vain valtuustokauden
II Kansanvalta
• Kunnanvaltuusto, ylin päättävä elin
=> valtasuhteet kirjattava johtosääntöön
selkeästi ja aukottomasti
• ...
III Poliittinen ohjaus
• Toimiiko politiikan ohjausrooli?
• Pormestarin avulla politiikka takaisin
kuntajohtamisen ytimeen...
IV Tehokkuus
• Demokratia on prioriteetti
• Mitä paremmin poliittinen ohjaus toimii, sitä
vähemmän poukkoilua ja jarruttel...
V Ammattitaito ja jatkuvuus
• Uudet taitovaatimukset:
vuorovaikutustaidot, kumppanuuksien
johtaminen ja strateginen päätök...
Erilaisia pormestarimalleja
Tukholma
• 12 kuntaneuvosta: 8 hallitusvastuussa ja 4
oppositiossa
=> poliittinen valta-asetelma selkeä,
oppositio valvoo
Wien
• Pormestari tunnettu ”isähahmo”
• Liian vahva asema?
Tampere
Pirkkala
• Pormestari myös esittelijä
kaupunginhallituksessa
• Ei apulaispormestareita, kuntaneuvoksista
luovuttiin
• Porm...
Muita tapoja kehittää
kuntademokratiaa
• Keskeisten kuntapoliitikoiden voimavarojen
varmistaminen: Turku, Oulu, Lahti,
Häm...
7 syytä siirtyä
pormestarijärjestelmään
1. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
kasvavat
2. Johtohenkilöiden selkeämmät rooli...
Toimenpide-ehdotus:
Kuntalain kokonaisuudistuksessa tulee
mahdollistaa suora pormestarinvaali.
Kiitos!
Antti Möller
antti.moller@gmail.com
of 19

Pormestarimalli - avoimempaa johtamista kuntiin

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pormestarimalli - avoimempaa johtamista kuntiin

 • 1. Pormestarimalli-selvitys 29.1.2014 Antti Möller
 • 2. Selvityksen tausta • Suomalaisen kunnan laaja tehtäväkenttä • Kuntajohtamisen muutos • 2000-luvun asenneilmasto: avoimuuden vaatimus • Kuntalain kokonaisuudistus
 • 3. “Läntisessä demokratiassa itsestään selvä demokratian perusvaade on se, että poliittisen vallan pitää olla vaaleilla säännöllisesti kontrolloitavissa: ohjattavissa tai vaihdettavissa.[..] Suomalainen kuntajohtaja on lajissaan ainutlaatuinen, todellinen eurooppalainen kummajainen.” - Pirkkalan ex-kunnanjohtaja Risto Koivisto
 • 4. Miksi suomalaiset kunnat tarvitsevat pormestarin?
 • 5. I Läpinäkyvyys Kunnanjohtaja on... • poliittisen taustan omaava virkamies => politiikka ja valmistelu sekoittuu • valittu tehtäväänsä poliittisesti => ei pätevyyden perusteella • usein eläkevirka => poliittinen kontrolli puuttuu
 • 6. I Läpinäkyvyys Pormestari on... • poliittinen johtaja • valtuuston avoimesti valitsema • tehtävässään vain valtuustokauden
 • 7. II Kansanvalta • Kunnanvaltuusto, ylin päättävä elin => valtasuhteet kirjattava johtosääntöön selkeästi ja aukottomasti • Eduskunnan hallintovaliokunta 2006: pormestari vahvistaisi poliittista johtajuutta ja valtuuston asemaa • Kiinnostus kuntademokratiaan kasvaisi • Suora pormestarinvaali?
 • 8. III Poliittinen ohjaus • Toimiiko politiikan ohjausrooli? • Pormestarin avulla politiikka takaisin kuntajohtamisen ytimeen • Pirkkala: Pormestari on portinvartija politiikanteon ja virkavalmistelun välillä, ”suppilo”
 • 9. IV Tehokkuus • Demokratia on prioriteetti • Mitä paremmin poliittinen ohjaus toimii, sitä vähemmän poukkoilua ja jarruttelua • Epäselvyys johtotason paikoista voi johtaa puolueiden väliseen riitelyyn
 • 10. V Ammattitaito ja jatkuvuus • Uudet taitovaatimukset: vuorovaikutustaidot, kumppanuuksien johtaminen ja strateginen päätöksenteko • Pormestari on arvojohtaja • Jatkuvuus viranhaltijoiden kautta: Tampereella tilaajapäälliköt ja konsernijohtajat
 • 11. Erilaisia pormestarimalleja
 • 12. Tukholma • 12 kuntaneuvosta: 8 hallitusvastuussa ja 4 oppositiossa => poliittinen valta-asetelma selkeä, oppositio valvoo
 • 13. Wien • Pormestari tunnettu ”isähahmo” • Liian vahva asema?
 • 14. Tampere
 • 15. Pirkkala • Pormestari myös esittelijä kaupunginhallituksessa • Ei apulaispormestareita, kuntaneuvoksista luovuttiin • Pormestari ↔ valtuuston puheenjohtaja • Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
 • 16. Muita tapoja kehittää kuntademokratiaa • Keskeisten kuntapoliitikoiden voimavarojen varmistaminen: Turku, Oulu, Lahti, Hämeenlinna, Rovaniemi ja Espoo • Ministerimalli: Pori valmistelee
 • 17. 7 syytä siirtyä pormestarijärjestelmään 1. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kasvavat 2. Johtohenkilöiden selkeämmät roolit 3. Poliittiset virkanimitykset vähenevät 4. Poliittinen ohjaus vahvistuu 5. Strategiset linjaukset pitävät 6. Poukkoileva päätöksenteko vähenee 7. Kiinnostavampaa kuntapolitiikkaa
 • 18. Toimenpide-ehdotus: Kuntalain kokonaisuudistuksessa tulee mahdollistaa suora pormestarinvaali.
 • 19. Kiitos! Antti Möller antti.moller@gmail.com

Related Documents